Silesian Coal ma plan na KWK Krupiński. Ale nie kopalni nie kupi

shutterstock.comSilesian Coal przedstawiła JSW ofertę inwestycji w kopalni Krupiński

Spółka Silesian Coal przekazała zarządowi Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA propozycję dotyczącą finansowania prac inwestycyjnych w kopalni Krupiński, które pozwoliłyby na udostępnienie nowych zasobów węgla oraz na stabilizację funkcjonowania kopalni.

W środowym komunikacie inwestor zastrzegł też, że nigdy nie planował i nie planuje w przyszłości nabycia kopalni.

Krupiński bez inwestycji

16 września minister skarbu udzielił marszałkowi Sejmu odpowiedzi na interpelację w sprawie sytuacji ekonomicznej kopalni Krupiński, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którą posłowie PiS Grzegorz Matusiak oraz Grzegorz Tobiszowski skierowali do Prezesa Rady Ministrów.

Przedstawione w odpowiedzi informacje wskazują, że w ostatnich trzech latach o 50 proc. zmniejszała się wartość inwestycji w kopalni Krupiński - z ok. 155 mln zł w 2012 roku do prawie 111 mln zł w 2014 roku. Szacowane operatywne zasoby węgla kamiennego, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wynoszą blisko 44 mln ton. Minister skarbu poinformował również, że zarząd JSW analizuje obecnie różne warianty dalszego funkcjonowania kopalni, włącznie ze scenariuszem ewentualnego wygaszenia zakładu lub jego sprzedaży.

Na sprzedaż?

- Wobec zapowiedzi sprzedaży kopalni Krupiński chciałbym stanowczo podkreślić, że nasza spółka nie planowała i nie zamierza nigdy jej kupić. W przypadku, gdy zostanie sprzedana, z pewnością ponowimy nowemu właścicielowi naszą ofertę współpracy w zakresie inwestycji w Krupińskim – powiedział w środę prezes Silesian Coal Jerzy Markowski. Główną ideą propozycji Silesian Coal jest sfinansowanie robót inwestycyjnych pozwalających JSW uzyskać dostęp do złóż w partii centralnej i północnej, na które Krupiński uzyskał nową koncesję w 2013 r. Jak zaznaczają przedstawiciele Silesian Coal, jej oferta umożliwi uzyskanie dostępu do tych pokładów bez jakichkolwiek nakładów finansowych ze strony JSW, a jednocześnie skróci drogę dostępu do złóż pod Orzeszem, o koncesję na wydobycie z których ubiega się Silesian Coal.

Modernizacja

Ponadto propozycja Silesian Coal pozwoliłaby na modernizację w Krupińskim istniejącej infrastruktury technologicznej Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w zakresie wzbogacania węgla energetycznego i koksowego, a także na rozbudowę infrastruktury w zakresie urządzeń głównego przewietrzania kopalni oraz gospodarki mediami i odpadami. Celem modernizacji jest stworzenie możliwości odbioru przez infrastrukturę kopalni zarówno urobku własnego, jak i Silesian Coal.

- W mojej ocenie przedstawiona przez Silesian Coal propozycja współpracy jest ciekawa dla obu stron, zarówno dla naszego projektu wydobycia węgla w obszarze Żory-Suszec 1, jak również dla JSW, aczkolwiek nie jest rozwiązaniem bezalternatywnym. Wobec deklaracji poprzedniego zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej dotyczącej "braku perspektyw dalszego funkcjonowania kopalni Krupiński", przyjęcie naszej oferty pozwoli na wydłużenie funkcjonowania kopalni do czasu wyczerpania jej zasobów oraz do przedłużenia użytkowania obiektów infrastruktury technologicznej kopalni przez cały okres trwania naszego projektu w Orzeszu. Teoretycznie nawet o 50 lat – dodał Jerzy Markowski.

Złoża

Spółka Silesian Coal jest m.in. odpowiedzialna za realizację projektu eksploatacji złoża w Orzeszu. Obecnie trwa proces inwestycyjny mający na celu uzyskanie przez spółkę koncesji ministra środowiska na wydobywanie kopalin ze złoża w Orzeszu.

Wielkość położonych na głębokości od 600 do 1000 metrów pokładów szacowana jest na ok. 600 mln ton węgla koksowego i energetycznego. Dzięki planowanej na kilkadziesiąt najbliższych lat inwestycji w Orzeszu powstanie co najmniej 700 nowych miejsc pracy przy wydobyciu węgla oraz kilka tysięcy etatów w firmach okołogórniczych.

Silesian Coal jest spółką celową powołaną przez firmę HMS Bergbau AG z siedzibą w Berlinie. Spółka HMS Bergbau AG jest giełdową spółką notowaną we Frankfurcie, ma 20-letnie doświadczenie w przemyśle węglowym, zajmuje się realizacją projektów w sektorze energetycznym na całym świecie, w tym dostarczaniem surowców producentom i odbiorcom energii. Poza Polską spółka posiada swoje aktywa w 5 innych krajach.

Autor: gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com

Raporty:
Pozostałe wiadomości