Rehabilitacja NFZ – jak skorzystać, komu przysługuje

Autor:
red.
Źródło:
nfz.gov.pl, zus.pl. pacjent.gov.pl
ShutterstockObecnie średni czas oczekiwania na miejsce w sanatorium z NFZ to około dwa lata.

Pacjenci mający ważne ubezpieczenie mogą liczyć na szereg udogodnień związanych z rehabilitacją – zarówno na skierowanie do sanatoriów NFZ, jak i z ZUS. Do sanatorium może skierować lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli każdy lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne ważne jest 30 dni od daty wystawienia.Skierowanie na rehabilitację w sanatorium w ramach NFZ można wysłać pocztą lub przynieść do oddziału NFZ osobiście.Wniosek o rehabilitację w sanatorium z ZUS może złożyć lekarz przez portal PUE lub pacjent – osobiście lub pocztą. Skierować do ośrodka leczniczego może jedynie lekarz orzecznik ZUS.Rehabilitacja w sanatorium z ZUS-u trwa 24 dni, natomiast pobyt w uzdrowisku NFZ trwa zazwyczaj 21 lub 28 dni.

Ile jest ważne skierowanie do specjalisty?

Jeżeli lekarz ubezpieczenia zdrowotnego zauważa potrzebę leczenia specjalistycznego, wówczas przepisuje stosowne skierowanie. Od 8 stycznia 2021 roku skierowania są wystawiane elektronicznie i są one ważne dla poradni specjalistycznej do momentu ustania przyczyny ich wystawienia.

Ile jest ważne skierowanie na rehabilitację?

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne ważne jest 30 dni od daty wystawienia. Należy pamiętać, że tego typu skierowanie trzeba w tym terminie złożyć w wybranym zakładzie rehabilitacji, bez względu na to, kiedy rozpoczną się zabiegi.

Skierowanie do sanatorium

Do leczenia w uzdrowisku na NFZ są uprawnione osoby, które uzyskały skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjenci muszą być wystarczająco sprawni, aby móc samodzielnie korzystać z zabiegów leczniczych. Osoby wymagające całodobowej pomocy w dbaniu o swoje potrzeby nie są przyjmowane.

Właściwie wypełnione przez lekarza skierowanie do sanatorium na Narodowy Fundusz Zdrowia jest przesyłane do systemu wojewódzkiego przez kierującego lub przez zainteresowanego świadczeniobiorcę. Skierowanie można wysłać pocztą lub przynieść do NFZ osobiście. Jeżeli skierowanie pomyślnie przejdzie proces weryfikacji przez specjalistów i zostanie ustalony termin leczenia, to potwierdzony dokument wróci do pacjenta nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem leczenia.

Przeglądarka skierowań na leczenia uzdrowiskowe

Przeglądarka skierowań do sanatorium (skierowania.nfz.gov.pl) to strona internetowa, która umożliwia sprawdzenie, na jakim etapie jest realizacja w systemie NFZ. Należy do tego celu udostępnić niezbędne informacje, tj. numer skierowania oraz datę urodzenia.

Obecnie średni czas oczekiwania na miejsce w sanatorium z NFZ to około dwa lata.

Leczenie uzdrowiskowe z NFZ – płatne czy nie?

Bezpłatne są pobyty:

– w szpitalu uzdrowiskowym trwającym 21 dni dla dorosłych i 27 dni dla dzieci, – w sanatorium uzdrowiskowym przez 21 dni dla dzieci, – w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwającej 28 dni.

Natomiast częściowe opłaty należy ponosić w przypadku:

– pobytu w sanatorium uzdrowiskowym przez 21 dni dorosłej osoby, – pobytu w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej przez 28 dni.

W tym przypadku pacjent ponosi koszty zakwaterowania oraz wyżywienia, a wysokość opłaty zależy od standardu pokoju. Kwota ta jest ściśle określana przez Ministra Zdrowia. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 4 kwietnia 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego wyróżnia się dwa sezony rozliczeniowe:

I.        od 01.10 - 30.04, II.       od 01.05 - 30.09.

Przykładowo, za pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym w I sezonie należy zapłacić za dobę 32,60 zł, a w II sezonie 40,90 zł. Zabiegi są bezpłatne.

Jakie warunki należy spełnić i ile czeka się na sanatorium z ZUS?

Możliwa jest również forma rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS. Jest to program przeznaczony dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Należy spełnić jeden z następujących warunków:

– ubezpieczenie w ZUS z uwagi na podejmowaną pracę, – pobieranie zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, – otrzymywanie renty okresowej z uwagi na niezdolność do pracy, – lekarz orzecznik stwierdzi taką konieczność podczas kontroli obecnego zwolnienia lekarskiego, – ubieganie się o otrzymywanie świadczenia rehabilitacyjnego lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Czas oczekiwania może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Jakie schorzenia podlegają rehabilitacji z ZUS?

Pacjenci mogą być rehabilitowani w dwóch systemach: stacjonarnym oraz ambulatoryjnym. Schorzenia, które kwalifikują do rehabilitacji w trybie stacjonarnym, to:

– schorzenia narządu ruchu, – schorzenia narządu ruchu po wypadku, – schorzenia układu krążenia, – schorzenia układu oddechowego, – schorzenia psychosomatyczne, – schorzenia onkologiczne, – schorzenia narządu głosu.

Kto wydaje orzeczenie i ile trwa rehabilitacja z ZUS-u?

Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS może wypełnić lekarz i wysłać poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wniosek ten może także złożyć pacjent – osobiście lub pocztą. Orzeczenie i skierowanie do sanatorium wydaje lekarz orzecznik ZUS, który może to zrobić po przeprowadzeniu badania lub na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia.

Rehabilitacja z ZUS-u trwa 24 dni, ale może zostać skrócona bądź wydłużona przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego.

Autor:red.

Źródło: nfz.gov.pl, zus.pl. pacjent.gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości