TVN24 Biznes | Pieniądze

Podwyżki dla emerytów i rencistów. O ile mają wzrosnąć świadczenia?

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mp/dap
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Premier o emeryturach osób z rocznika 1953
Premier o emeryturach osób z rocznika 1953TVN24
wideo 2/5
TVN24Premier o emeryturach osób z rocznika 1953

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia, który dotyczy podwyżek emerytur i rent w 2021 roku. Wynika z niego, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,84 procent. Jej koszt to 9,6 miliarda złotych.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie w proponowanym kształcie, emerytury i renty wzrosną od marca 2021 roku o 3,84 proc.

To oznaczałoby, że emeryci, którzy teraz otrzymują 1200 brutto (emerytura minimalna), dostaną w przyszłym roku podwyżkę w wysokości 46,08 zł, w przy emeryturze 1300 zł brutto podwyżka wyniesie 49,92 zł. Emerytura w wysokości 1400 zł zostanie podwyższona o 53,76 zł, emerytura w wysokości 1500 zł - o 57,6 zł, w wysokości 2000 zł - o 76,8 zł, a w wysokości 3000 zł - o 115,2 zł.

Koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych przy zaproponowanym wskaźniku resort rodziny i pracy szacuje na ok. 9,6 mld zł.

Może się jednak zdarzyć (tak było w ubiegłych latach), że także w 2021 roku zostanie wprowadzona waloryzacja mieszana, kwotowo-procentowa. W 2020 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosił 103,56 proc., jednak w ustawie określono, że minimalna podwyżka to 70 złotych, ponadto świadczenie minimalne wzrosło z 1100 do 1200 zł brutto. Takie rozwiązanie poprawia sytuację osób z najniższymi świadczeniami.

Brak porozumienia

W uzasadnieniu do projektu opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji poinformowano, że na początku sierpnia w ramach Rady Dialogu Społecznego odbyło się wspólne posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych, na którym poruszono kwestię waloryzacji emerytur.

Strona pracodawców opowiedziała się za propozycją przedstawioną przez stronę rządową, czyli za pozostawieniem zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 roku na poziomie ustawowego minimum.

Przedstawiciele związków zawodowych wskazali, że wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 roku powinna kształtować się na poziomie co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku.

Również podczas Plenarnego Posiedzenia Rady Dialogu Społecznego nie wypracowano wspólnego stanowiska w zakresie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w nadchodzącym roku.

"W związku z nieuzgodnieniem, w ramach Rady Dialogu Społecznego, wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. Rada Ministrów, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2021, ustala wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. na ustawowym poziomie wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku" - czytamy w dokumencie opublikowanym przez CIR.

Waloryzacja

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji.

Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Autor:mp/dap

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości