TVN24 Biznes | Pieniądze

Zmiany w uldze abolicyjnej. Kto odda więcej fiskusowi?

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Od 15 lutego można rozliczyć się z fiskusem za pomocą usługi Twój e-PIT
Od 15 lutego można rozliczyć się z fiskusem za pomocą usługi Twój e-PITTVN24
wideo 2/7
TVN24Od 15 lutego można rozliczyć się z fiskusem za pomocą usługi Twój e-PIT

1 stycznia 2021 roku weszły w życie zmiany w uldze abolicyjnej. Z tego zwolnienia korzystają osoby, które część lub całość dochodu osiągają za granicą, jednak pozostają polskimi rezydentami podatkowymi. Na czym polega ulga abolicyjna i kogo dotyczą wprowadzone zmiany? Tłumaczymy.

Ulga abolicyjna to ulga podatkowa skierowana dla osób rozliczających podatek dochodowy w Polsce, które jednocześnie uzyskały przychód w innym państwie, dla którego właściwą metodą unikania podwójnego opodatkowania jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

Proporcjonalne odliczenie to, obok metody wyłączenia z progresją, jedna z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania przy rozliczaniu dochodów z zagranicy. Zakłada ona, że zagraniczny dochód będzie opodatkowany Polsce, ale od należnego podatku odliczony zostanie podatek już zapłacony za granicą. Innymi słowy, jeżeli podatek już zapłacony za granicą jest wyższy niż wartość podatku należnego do zapłaty w Polsce, to nie trzeba już płacić podatku w Polsce.

Ulga abolicyjna ma zastosowanie, ponieważ przy metodzie proporcjonalnego odliczenia podatek konieczny do zapłacenia wychodzi wyższy niż w przypadku metody zwolnienia z progresją. W tej drugiej metodzie całość zagranicznego dochodu jest zwalniana z opodatkowania w Polsce. Celem ulgi abolicyjnej jest więc zrównanie wysokości podatku niezależnie od metody rozliczenia.

Ulga abolicyjna – kogo dotyczy?

Z ulgi abolicyjnej skorzystać mogą polscy obywatele osiągający przychody za granicą. Dotyczy to także polskich rezydentów podatkowych, czyli osób, które spędzają na terytorium Polski więcej niż 183 dni w roku podatkowym lub których centrum interesów życiowych znajduje się w Polsce.

Metoda proporcjonalnego odliczenia ma zastosowanie w przypadku uzyskania dochodu w państwach, z którymi Polska podpisała umowy o takich sposobie rozliczania dochodów, a także tych państwach, z którymi Polska nie podpisała żadnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, za wyjątkiem państw uważanych za raje podatkowe.

Umowy o stosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia Polska posiada obecnie m.in. z Austrią, Danią, Finlandią, Holandią, Islandią, Irlandią, Japonią, Kanadą, Litwą, Norwegią, Nową Zelandią, Portugalią, Rosją, Słowacją, Słowenią, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Zmiany w uldze abolicyjnej

Od 1 stycznia 2021 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o PIT dotycząca ulgi abolicyjnej. Wprowadziła ona ograniczenia możliwości stosowania odliczenia. Podatnicy nadal mogą korzystać z ulgi abolicyjnej, jednak maksymalna wysokość odliczenia z tego tytułu wyniesie 1360zł.

- Jeśli za granicą został zapłacony podatek, będzie mógł on zostać odliczony od polskiego podatku. Jeśli jednak podatek naliczony za granicą z różnych względów jest niższy niż podatek polski, na przykład z uwagi na niższe stawki podatkowe, wyższą kwotę wolną od podatku lub dodatkowe ulgi i odliczenia za granicą, a różnica przekroczy limit 1360 zł, trzeba będzie dopłacić dodatkowy podatek w Polsce - wyjaśniał menedżer projektu w dziale doradztwa podatkowego EY Polska Rafał Frączyk.

Zdaniem ekspertów Grant Thornton wprowadzone zmiany w uldze abolicyjnej oznaczają w rzeczywistości jej likwidację, a w konsekwencji osoby wykonujące pracę za granicą w wielu przypadkach zapłacą wyższy podatek.

Należy pamiętać, że nowe zasady dotyczące ulgi abolicyjnej będą dotyczyły dopiero rozliczenia podatku dochodowego za rok 2021. W tym roku rozliczenia PIT za rok 2020 należy dokonać jeszcze na starych zasadach.

Dodajmy także, że jeżeli podatnik chce skorzystać z ulgi abolicyjnej, powinien wykazać ją w załączniku PIT/O.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości