TVN24 Biznes | Pieniądze

Płaca minimalna w 2022 roku. Propozycja Solidarności w sprawie podwyżki najniższego wynagrodzenia

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb/dap
Źródło:
PAP
Ekonomista o prognozach dotyczących inflacjiTVN24
wideo 2/6
TVN24Ekonomista o prognozach dotyczących inflacji

Wysokość płacy minimalnej w 2022 roku nadal nie jest znana. Rząd zaproponował, by wynosiła ona 3000 złotych brutto, jednak zdaniem prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" powinna wynosić o 100 złotych więcej. Związkowcy argumentują to między innymi prognozami dotyczącymi wzrostu cen.

Obecnie płaca minimalna za pracę wynosi 2800 zł brutto, o 200 zł więcej niż w minionym roku. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosi 18,30 zł brutto.

Płaca minimalna 2022 - projekt rządu

Rząd w połowie czerwca br. przyjął propozycję, aby w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę ponownie wzrosło o 200 zł, wynosiłoby więc 3000 zł brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa miałaby być wyższa od obecnej o 1,30 zł i wyniosłaby 19,60 zł. Zgodnie z przepisami taką propozycję przedstawiono Radzie Dialogu Społecznego, jednak stronie społecznej nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w tej sprawie.

W związku z tym ostateczna decyzja należy do rządu, który ustali płacę minimalną w 2022 roku w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Musi ono zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw do 15 września. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów został opublikowany pod koniec lipca i jest zgodny z tym, co rząd zaproponował w czerwcu.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Płaca minimalna 2022 - propozycja NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w najnowszej opinii do rządowego projektu postuluje, by wynagrodzenie minimalne wzrosło do 3,1 tys. zł, co - jak wskazano - wpłynie na poziom dochodów dużej grupy pracowników, gdyż zgodnie ze statystykami ogółu zatrudnionych w gospodarce narodowej 13 proc. otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę.

"Postulat wzrostu minimalnego wynagrodzenia o nie mniej niż 10,71 proc. ma swoje podłoże zarówno w planowanym, zapowiadanym wzroście PKB, a także w oparciu o szacunki dotyczące inflacji. Należy jednocześnie zauważyć, że Komisja Europejska (KE), jak i Narodowy Bank Polski (NBP), w swoich prognozach, wskazują na znacznie wyższe od zakładanego w Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2022 tempo wzrostu produktu krajowego brutto – na poziomie 5,2 proc. (KE) i 5,4 proc. (NBP). Zdaniem tych instytucji w 2022 r. wyższa będzie od zakładanej także inflacja. Ceny mają wzrosnąć o 3,1 proc. (KE) i 3,3 proc. (NBP)" - podkreślono w stanowisku prezydium. W założeniach rządowych inflacja w 2022 roku ma być na poziomie 2,8 proc.

Dodano, że wyższy wzrost gospodarczy i inflację prognozuje też Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jej zdaniem PKB w 2022 roku wzrośnie o 4,7 proc., a inflacja o 3,3 proc. "Także wysoki poziom inflacji w 2021 r. odbija się negatywnie na realnych wynagrodzeniach, zwłaszcza najuboższych pracowników, ograniczając aktualnie ich wartość nabywczą" - zwróciła uwagę Solidarność.

Jednocześnie przedstawiciele Solidarności zaznaczyli, że z zadowoleniem przyjmują propozycję podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, co - jak przypomniano - jest realizacją postulatu związku. Związek uznał też za konieczne zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz wprowadzenie mechanizmu ich corocznej waloryzacji, co będzie istotnym elementem wzrostu wynagrodzenia netto osób najmniej zarabiających.

Płacy minimalnej wyższej o co najmniej 10,71 proc. domaga się także Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych.

Rząd szacuje, że koszt podwyżki płacy minimalnej w 2022 roku dla małych i średnich firm to ok. 5,24 mld zł rocznie, a dla dużych 789 mln zł. Podwyżka płacy minimalnej oraz stawki godzinowej ma dotyczyć ok. 2,2 mln osób.

Płaca minimalna

Płaca minimalna to najniższa możliwa wysokość wynagrodzenia za pracę, na jaką pozwala prawo. Ustalana jest przez państwo jako stawka za wykonywanie obowiązków wobec pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w określonym wymiarze czasu.

Obowiązek zapewnienia pracownikowi zatrudnionemu w ramach stosunku pracy zapłaty w wysokości nie niższej niż określona kwota wynika bezpośrednio z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu i nie jest on w żaden sposób uzależniony od kompetencji pracownika ani od możliwości pracodawcy. 

Autor:mb/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Abrada / Shutterstock.com

Pozostałe wiadomości