Ulgi i odliczenia w rozliczeniach PIT. 15 pytań i odpowiedzi

Autor:
mp/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Od 15 lutego można rozliczyć się z fiskusem za pomocą usługi Twój e-PIT
Od 15 lutego można rozliczyć się z fiskusem za pomocą usługi Twój e-PITTVN24
wideo 2/7
TVN24Od poniedziałku można rozliczyć się z fiskusem za pomocą usługi Twój e-PIT

Od 15 lutego można składać zeznania podatkowe za pomocą usługi Twój e-PIT. Z fiskusem można także rozliczyć się tradycyjnie, na papierze. Przy wypełnianiu deklaracji warto pamiętać o ulgach, które zmniejszą wysokość odprowadzonego podatku. Odpowiedzi na niektóre pytania podatników w tej sprawie publikuje resort finansów.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO

W poniedziałek 15 lutego ruszyło składanie zeznań podatkowych za 2020 rok. Przygotowane przez fiskusa deklaracje zostały udostępnione na portalu podatki.gov.pl w ramach usługi Twój e-PIT.

Na rządowym portalu wyjaśniono też, jak można skorzystać z ulg w rozliczeniach za 2020 rok.

1. Czy ozdrowieńcy z COVID-19 w przypadku oddaniu osocza, mogą skorzystać z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa?

Takie osoby mogą odliczyć od dochodu darowiznę na cele krwiodawstwa. Ozdrowieńcy oddający krew lub jej składniki (np. osocze) są honorowymi dawcami krwi.

2. Jakie dokumenty są konieczne, aby odliczyć ulgę dla krwiodawców?

Potrzebne jest zaświadczenie z jednostki krwiodawstwa o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. To podstawa do ustalenia wysokości przekazanej darowizny.

3. Czy rozliczenie w usłudze Twój e-PIT uwzględnia ulgę dla młodych?

Tzw. ulga dla młodych (czyli dla osób do 26. roku życia) jest automatycznie uwzględniona na podstawie informacji z PIT-11 (w wersji 25 i 26 formularza).

Jeżeli podatnik złożył pracodawcy oświadczenie o niestosowaniu ulgi dla młodych w trakcie 2020 roku i pracodawca pobrał zaliczki na podatek, to otrzyma e-PIT z wyliczoną ulgą dla młodych i informacją o zaliczce, którą pracodawca pobrał, a której zwrot mu przysługuje,

Gdy dochody podatnika w całości są objęte ulgą, to po zalogowaniu w usłudze otrzyma taką informację i nie musi wówczas składać PIT.

Jeżeli jednak podatnik ma dodatkowe dochody (np. z najmu) do samodzielnego wykazania w zeznaniu podatkowym, to musi uzupełnić i wysłać swój e-PIT. Zeznanie PIT zostanie udostępnione także, jeżeli podatnik np. przekroczył próg objęty ulgą.

4. Czy ulga na dzieci nowonarodzone jest uwzględniona w systemie?

Dane dotyczące ulgi na dzieci urodzone w 2020 r. znajdą się automatycznie w zeznaniu, dzięki integracji usługi Twój e-PIT z rejestrem PESEL.

5. Moje dziecko ma ponad 18 lat i uczy się. Czy ulga na nie zostanie z automatu uwzględniona w usłudze Twój e-PIT?

W sytuacji, gdy dziecko powyżej 18 roku życia studiuje, czy jest doktorantem, to ulga na nie jest automatycznie uwzględniona. Nie dotyczy to pełnoletnich dzieci, które uczą się w szkołach ponadpodstawowych i osób, które studiują za granicą.

6. W jakiej wysokości będzie można odliczyć darowizny pieniężne przekazane dla Agencji Rezerw Materiałowych na cele związane ze zwalczaniem skutków COVID-19?

W przypadku przekazania darowizny do 30 kwietnia 2020 r. można odliczyć kwotę odpowiadającą 200 proc. jej wartości, w maju 2020 r. - 150 proc. jej wartości, od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. – 100 proc., a od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - 200 proc.

7. Czy w rozliczeniu rocznym za 2020 rok można skorzystać z ulgi abolicyjnej? Czy będzie ona limitowana?

W zeznaniu rocznym za 2020 rok można skorzystać z ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości. Limit będzie obowiązywał od rozliczenia za 2021 rok.

8. W jaki sposób w usłudze Twój e-PIT podatnik może otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci, w przypadku gdy kwota ulgi jest większa od należnego u podatnika podatku?

Aby otrzymać taki zwrot w ramach usługi Twój e-PIT, podatnik musi skorzystać z funkcjonalności "dodaj zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci" dostępnej w części "Twoje ulgi i odliczenia", jako informacja dotycząca ulgi na dziecko.

Po użyciu przycisku „dodaj zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci” usługa wyświetli dodatkowy ekran. Podatnik samodzielnie wypełnia pole "Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne" wówczas pozycja "Dodatkowa kwota do zwrotu z ulgi na dzieci" zostanie wypełniona automatycznie. Zatwierdzenie wprowadzonych danych spowoduje wyświetlenie informacji o wysokości kwoty dodatkowego zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci i uwzględnienie jej w zeznaniu.

9. Dochody moje i męża nie przekraczają łącznie 112 000 zł. Wychowujemy jedno dziecko i nie chcemy rozliczać się wspólnie. Czy do ulgi prorodzinnej przysługuje nam wspólny limit 112 000 zł?

W takiej sytuacji przysługuje limit 112 000 zł. Nie ma znaczenia sposób rozliczenia - indywidualnie czy wspólnie.

10. Jestem osobą niepełnosprawną. Lekarz zalecił mi stosowanie różnych leków, nie wszystkie są ściśle związane z moją niepełnosprawnością. Czy mogę odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wszystkie wydatki na leki?

W takiej sytuacji można odliczyć wydatki na wszystkie leki, które przepisał lekarz specjalista. Również te, które nie są związane ze schorzeniem, na które posiada się orzeczenie o niepełnosprawności. Odlicza się kwotę, która jest różnicą pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.

11. W 2020 roku poniosłem wydatki na termomodernizację budynku, który został wybudowany w latach 90-tych. Własność budynku uzyskam dopiero w styczniu 2021 roku. Czy mogę odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

W tym przypadku można skorzystac z ulgi. Na dzień odliczenia ulgi (czyli dzień złożenia zeznania za rok 2020) będzie się właścicielem budynku mieszkalnego.

12. Jestem osobą niepełnosprawną. Mamy z mężem samochód osobowy. W dowodzie rejestracyjnym wpisany jest tylko mąż. Ja nie jestem tam wpisana. Czy mogę skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i odliczyć wydatki na ten samochód?

Tak, w takiej sytuacji można odliczyć wydatki na samochód do wysokości 2280 zł. Można skorzystać z ulgi, jeśli samochód należy do majątku wspólnego, mimo że w dowodzie rejestracyjnym jest wymieniony tylko jeden z małżonków.

13. W maju 2020 roku uzyskałam orzeczenie o niepełnosprawności (wada słuchu), które obowiązuje od tej daty. W styczniu 2020 r. kupiłam aparat słuchowy. Czy mogę skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na ten wydatek?

Nie - można odliczyć tylko te wydatki, które poniosło się od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności.

14. W ramach walki z COVID-19 oddałem odpłatnie krew do prywatnej instytucji na cele badań medycznych. Czy mogę skorzystać z odliczenia dla honorowych krwiodawców?

Aby skorzystać z ulgi dla honorowych krwiodawców, należy przekazać krew (lub osocze) nieodpłatnie na rzecz publicznej służby krwi.

15. Czy 13. emeryturę wlicza się do dochodu osoby niepełnosprawnej, ustalanego dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej?

Przy obliczaniu dochodu osoby niepełnosprawnej – dla ustalenia, czy pozostaje ona na utrzymaniu innej bliskiej osoby – nie bierze się pod uwagę zarówno 13. emerytury (zgodnie z przepisami o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.), jak i innych dochodów: alimentów na rzecz dzieci, świadczenia uzupełniającego, zasiłku pielęgnacyjnego.

Dopiero tak ustalony dochód nie może przekroczyć 14 400 zł za 2020 r.

Autor:mp/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości