500 zł także dla dzieci z rodzin zastępczych. Koszty programu rosną

Przegląd prasy: Za program 500 zł na dziecko zapłacimy więcej. Resort pracy policzył jeszcze raz
Przegląd prasy: Za program 500 zł na dziecko zapłacimy więcej. Resort pracy policzył jeszcze raz
TVN24 BiS
TVN24 BiSPrzegląd prasy: Za program 500 zł na dziecko zapłacimy więcej. Resort pracy policzył jeszcze raz

"500 zł będzie przysługiwało również na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Nie będzie natomiast wliczane do dochodu przy ubieganiu się o zasiłki" - poinformowało MRPiPS. Z tego względu wzrosły przewidywane koszty realizacji programu - podał resort.

Program 500 plus przewiduje wprowadzenie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko; w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko. Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadzić ma to rozwiązanie, kilka dni temu trafił do konsultacji społecznych. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej planuje, że prace nad projektem zakończą się w pierwszym kwartale 2016 r. Wtedy świadczenie mogłoby być wypłacane od kwietnia.

Koszty wyższe niż zakładano

W projekcie skierowanym do konsultacji koszty realizacji programu są wyższe niż zakładano we wcześniejszej wersji projektu.

"Po zakończeniu etapu uzgodnień międzyresortowych szacunkowe wydatki na realizację programu w 2016 r. wynoszą 17,2 mld zł. Wynika to z wprowadzonej na tym etapie prac legislacyjnych zmiany polegającej na niewliczaniu do dochodu świadczenia wychowawczego w przypadku ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stypendiów dla uczniów i studentów, dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych" - poinformowało biuro prasowe resortu. "Proponowane na tym etapie zmiany dotyczą także ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którymi świadczenie 500 zł będzie przysługiwało również na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej" - dodało MRPiPS.

Środki na program zabezpieczone

Jak podkreślił resort, ostateczne szacunki wydatków związanych z wprowadzeniem projektu będą znane po zakończeniu konsultacji społecznych i przyjęciu projektu przez Radę Ministrów - w lutym przyszłego roku. "Środki na realizację programu Rodzina 500 plus są zabezpieczone w budżecie na 2016 r." - zapewniło MRPiPS. Resort podkreślił, że wprowadzone do projektu zmiany są zgodne z licznie zgłaszanymi postulatami. Istotnie, środowisko rodzin zastępczych wielokrotnie podkreślało, że zostało niesłusznie pominięte w Programie 500 plus. O uwzględnienie dzieci przebywających w pieczy zastępczej apelowała m.in. Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Konsultacje społeczne potrwają 30 dni

W najnowszej wersji projektu znalazł się zapis, że świadczenie o podobnym charakterze do wprowadzanego świadczenia wychowawczego będzie przysługiwało rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka. W związku - ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - ma zostać wyprowadzony dodatek wychowawczy, w wysokości 500 zł miesięcznie, przysługujący na umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej dziecko, w wieku do ukończenia 18. roku życia. Dodatek ten, podobnie jak świadczenie wychowawcze, będzie finansowany z budżetu państwa. Również fakt, że świadczenie wychowawcze ma być wliczane do dochodu przy ubieganiu się o zasiłki z pomocy społecznej oraz inne świadczenia, budził liczne kontrowersje. Według wyliczeń ekspertów niektóre rodziny mogły przez to stracić część świadczeń socjalnych. Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA prognozowało, że może tak się stać w przypadku ok. 350 tys. rodzin. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk przekonywał jednak, że na pewno nikt nie straci na Programie Rodzina 500 plus, a najbardziej wzrosną dochody najuboższych. Konsultacje społeczne projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci trwają 30 dni i zakończą się pod koniec stycznia.

Rząd musi znaleźć dodatkowe miliardy. Program 500+ droższy od założeń
Rząd musi znaleźć dodatkowe miliardy. Program 500+ droższy od założeńTVN24 BiS

Autor: ag/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości