Nowy dodatek dla około 800 tysięcy gospodarstw domowych. Kto będzie mógł go otrzymać?

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes
Karnowski: zaproponowane podwyżki cen prądu sięgają kilkuset procent, a w naszym przypadku nawet tysiąca
Karnowski: zaproponowane podwyżki cen prądu sięgają kilkuset procent, a w naszym przypadku nawet tysiącaTVN24
wideo 2/5
TVN24Karnowski: zaproponowane podwyżki cen prądu sięgają kilkuset procent, a w naszym przypadku nawet tysiąca

Dodatek elektryczny coraz bliżej. W parlamencie zakończyły się prace nad ustawą, która przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia. Dodatek w wysokości nawet 1500 złotych będą mogły otrzymać gospodarstwa domowe, które ogrzewają dom przy użyciu energii elektrycznej, w tym wykorzystują pompy ciepła.

Sejm w piątek rozpatrzył poprawki do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. Ustawa przewiduje, że w przyszłym roku ceny prądu będą zamrożone na poziomie z 2022 roku do określonych limitów rocznych zużycia. Nowe przepisy przewidują również wypłatę jednorazowego dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny - dla kogo

Świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwom domowym, których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem. Warunkiem koniecznym do jego uzyskania będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Co ważne, jak zaznaczono w ustawie, w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje też gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków do innych paliw niż węgiel.

Wnioski o dodatek elektryczny

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej: 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2021 roku na poziomie do 5000 kWh oraz 1500 zł w przypadku zużycia powyżej tego poziomu.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można, zgodnie z ustawą, składać w terminie od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po tej dacie pozostaną nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego zostanie określony w rozporządzeniu. "Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek" - wskazano w ustawie.

Jak zaznaczono, jeżeli podczas weryfikacji wniosku wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, który będzie miał na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa.

Wywiad środowiskowy będzie przeprowadzany w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. "Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego" - podkreślono.

Wypłata dodatku elektrycznego

Gospodarstwa domowe mają otrzymać pieniądze do 31 marca 2023 roku. Za wypłatę świadczeń będzie odpowiadała gmina. Wojewodowie przekażą gminom środki na realizację wypłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Z rządowych szacunków wynika, że z rozwiązania będzie mogło skorzystać około 800 tys. gospodarstw domowych, na które przeznaczone zostanie około 1 mld zł.

Zgodnie z ustawą, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

"W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania" - czytamy.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Curioso.Photography / Shutterstock.com

Pozostałe wiadomości