"Wakacje czynszowe" i dopłaty do wynajmu. Rząd przyjął projekt

Autor:
mp/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Czy to dobry moment na zakup mieszkania?
Czy to dobry moment na zakup mieszkania?
wideo 2/3
Czy to dobry moment na zakup mieszkania?

Rada Ministrów kierunkowo przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa - poinformowało w czwartek Centrum Informacyjne Rządu. Przewiduje ona dopłaty do dodatku mieszkaniowego i większe wsparcie dla gmin w budowie mieszkań w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego.

Dopłaty do wynajmowanych mieszkań

Jak poinformowano w komunikacie, dla najemców dotkniętych skutkami pandemii wprowadzone zostaną dopłaty do czynszu. Będą one stanowić część dodatków mieszkaniowych. "Najemcom umożliwi to regularne opłacanie czynszu, a wynajmującym zapewni płynność finansową, co pozwoli na regulowanie kredytów bankowych czy zapewnienie właściwej eksploatacji mieszkań" - czytamy w komunikacie CIR.

Dopłaty do czynszu mają wynieść maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie, do 75 proc. kwoty czynszu. Będą wypłacane przez 6 miesięcy.

"Osoby korzystające z dopłat będą musiały wykazać, że w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, ich średni miesięczny dochód był o co najmniej 25 proc. niższy niż w 2019 r. (np. na podstawie PIT za 2019 r.). Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeżeli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r." - napisano.

Wnioski o dopłaty do czynszu będzie można składać do końca 2020 r. Będą one mogły być przyznane wraz z dodatkiem mieszkaniowym także za okres wstecz, czyli od daty wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Większe wsparcie gmin

"Podwyższone zostanie bezzwrotne wsparcie dla gmin z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego (z 20 proc. kosztów inwestycji do nawet 35 proc.)" - podano.

"Wsparcie będzie mogło być uruchomione na etapie realizacji inwestycji, żeby środki bezpośrednio pokrywały część kosztów, a nie refinansowały koszty już poniesione. Obecnie pieniądze są wypłacane dopiero po rozliczeniu inwestycji, co oznacza konieczność wcześniejszego zaangażowania własnych środków gminy" - wyjaśniono.

Do 50 proc. podwyższona zostanie wysokość finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na remont mieszkań komunalnych.  Do tej wysokości zwiększone zostaną także nakłady na budowę nowych budynków komunalnych.

"Uelastycznione zostaną zasady dotyczące czynszu w przypadku inwestowania przez TBS w odnawialne źródła energii, termomodernizację lub w poprawę dostępności dla seniorów i osób niepełnosprawnych" - czytamy.

Jak poinformowało CIR, wprowadzone zostaną premie remontowe na budynki TBS starsze niż 25 lat. Obecnie ogólna zasada pozwala uzyskać premię na remont budynku wybudowanego przed 1961 r.

"Wakacje czynszowe" w TBS

"Wprowadzone zostaną 'wakacje czynszowe' dla lokatorów w TBS-ach (nawet 20 proc. niższy czynsz) po spłacie kredytu przez TBS. W przypadku budowy przez TBS mieszkań z wyższą partycypacją lokatora w kosztach budowy wprowadzona zostanie możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności" - napisano.

Wprowadzone zostaną dopłaty do czynszów w programie "Mieszkanie na start".

"Dopłaty do czynszów będą szansą dojścia do własności nowego mieszkania także dla osób bez zdolności czynszowej. Dopłaty do czynszu będą dostępne również dla lokatorów mieszkań wynajmowanych od inwestora przez gminę i podnajmowanych lokatorowi. Umożliwione zostanie finansowanie tworzenia powierzchni wspólnych dla seniorów w budynkach komunalnych" - czytamy w komunikacie.

Zmiany w KZN

·Zwiększona zostanie możliwość działania Krajowego Zasobu Nieruchomości.

"KZN będzie mógł tworzyć i przystępować do już istniejących Towarzystw Budownictwa Społecznego. W KZN powstanie też Fundusz Rozwoju Społecznego Budownictwa Czynszowego. Środki z Funduszu przeznaczone zostaną na tworzenie przez KZN Towarzystw Budownictwa Społecznego lub obejmowanie w nich udziałów. Środki Funduszu będą pochodziły ze zbycia nieruchomości KZN, które przeznaczane byłyby na wsparcie inwestycji w ramach TBS (w zamian za objęcie udziałów). Możliwe będzie współfinansowanie nowych inwestycji TBS lub z udziałem KZN" - podało CIR.

Autor:mp/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości