VAT pójdzie w górę 5 miliardów do budżetu

Najnowsze

Aktualizacja:

Od przyszłego roku będą obowiązywały - przez trzy lata - trzy stawki VAT: 6 proc., 8 proc. i 23 proc. Ponadto Ministerstwo Finansów planuje likwidację odliczenia VAT w przypadku aut "z kratką". Maksymalny dopuszczalny deficyt budżetowy w przyszłym roku wyniesie 45 mld zł, w 2012 roku 40 mld zł, zaś w 2013 roku 30 mld zł - przewiduje Wieloletni Plan Finansów Publicznych.

W wieloletnim planie finansowym MF proponuje podwyżkę podatku VAT. Chodzi o wzrost o 1 proc. na okres do 3 lat na wszystko poza żywnością i być może lekami - wynika z wypowiedzi uczestników czwartkowego posiedzenia zarządu PO.

Stawki VAT: 6, 8 i 23 proc.

Źródło rządowe poinformowało PAP, że od przyszłego roku będą również obowiązywały - przez trzy lata - trzy stawki VAT: 6 proc., 8 proc. i 23 proc.

- Zakładamy podwyżkę głównej stawki VAT o 1 pkt proc. na okres trzech lat, co da budżetowi 5-6 mld zł dochodów rocznie. W planie chcemy także obniżyć z 7 proc. do 6 proc. VAT na żywność przetworzoną oraz podnieść z 3 proc. do 6 proc. VAT na żywność nieprzetworzoną. Zgodnie z tymi zmianami od przyszłego roku będą obowiązywały trzy stawki podatku VAT: 6 proc., 8 proc. oraz 23 proc. - powiedział rozmówca PAP.

5-6 mld zł do budżetu

Były wiceminister finansów Mirosław Barszcz (obecnie doradca podatkowy w kancelarii Grynhoff Woźny Wspólnicy) powiedział PAP, że podwyższenie o 1 pkt proc. stawki na nieprzetworzoną żywność dałoby budżetowi dodatkowe ok. 200 mln zł. Z kolei wzrost stawki z 22 proc. do 23 proc. przyniósłby budżetowi ok. 3 mld zł dodatkowych dochodów, a wzrost stawki 7 proc. do 8 proc. oznaczałby dodatkowe przychody w wysokości ok. 1,5 mld zł.

Barszcz powiedział, że jest przeciwnikiem podwyższania podatków, a dodatkowe 5-6 mld zł, które miałaby przynieść podwyżka VAT, to nie jest kwota, której rząd nie byłby w stanie zaoszczędzić "bez większego problemu".

Koniec z kratką

Oprócz tego resort finansów opublikował projekt założeń do nowelizacji ustawy o VAT, dotyczący użytkowania i zakupu samochodów przez firmy. Zgodnie z nim, zakup samochodu "z kratką" nie będzie uprawniał do odliczenia pełnego VAT zawartego w cenie takiego auta.

W przypadku zakupu lub leasingu samochodu osobowego firma będzie mogła skorzystać z odliczenia 60 proc. od VAT, nie więcej niż 6 tys. zł (jak teraz jest w przypadku "firmowego" auta bez kratki - PAP). Pełne odliczenie będzie przysługiwało tylko niektórym kategoriom pojazdów - w przypadku busów służących do przewozu co najmniej 10 osób (dziś nawet zakup zwykłego, ale "firmowego auta z kratką" uprawnia do pełnego odliczenia VAT). Według MF w 2011 r. zmiana ta pozwoli wyeliminować prognozowany na 1,8 mld zł ubytek w VAT związany z możliwością odliczenia podatku dla samochodów z kratką.

Jak będziemy zmniejszali deficyt?

W projekcie wieloletniego planu Ministerstwo Finansów proponuje, że maksymalny dopuszczalny deficyt budżetowy w przyszłym roku wyniesie 45 mld zł, w 2012 roku 40 mld zł, zaś w 2013 roku 30 mld zł.

Projekt WPFP wskazuje także, że w perspektywie planu dług publiczny nie przekroczy 55 proc. PKB, natomiast zejście z deficytem sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB nastąpi dopiero w 2013 roku, a nie - jak wcześniej zakładano - w 2012.

- W perspektywie planu nie zakładamy, aby dług publiczny przekroczył poziom 55 proc. PKB, jednak zbliży się do tego poziomu i ryzyko przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego będzie. Dlatego w planie zostanie zapisany mechanizm, zgodnie z którym jeśli dług publiczny przekroczy 55 proc. PKB, wtedy w już w danym roku, po publikacji danych o długu przez GUS, zostanie automatycznie podniesiony VAT o 1 pkt proc. - dodał rozmówca PAP.

Przez 4 lata nie będzie podwyżek w budżetówce

Rozmówca PAP poinformował także, że w perspektywie czterech lat płace w sferze budżetowej pozostaną zamrożone. - Dopóki nie obniżymy deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB, powinno tak pozostać - powiedział.

Deficyt sektora finansów publicznych, zgodnie z WPFP, zostanie obniżony poniżej 3 proc. PKB dopiero w 2013 roku, a nie jak zakładano dotychczas i rekomendowała Rada EcoFin, w 2012 roku.

- Według planu w przyszłym roku uda się obniżyć deficyt sektora finansów publicznych o ok. 2 pkt proc., a nie jak zakładano wcześniej o 1 pkt proc. Jednak zmienia się perspektywa zejścia z deficytem sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB. Bardziej prawdopodobny jest obecnie scenariusz alternatywny z programu konwergencji, czyli że zejdziemy poniżej wartości referencyjnej dopiero w 2013 roku, a nie - jak zakładaliśmy wcześniej - w 2012 roku - podkreśliło źródło.

Wyższy VAT nie wpłynie na ceny

Zdaniem rozmówcy PAP, resort finansów przeanalizował ewentualny wpływ podwyżki VAT na inflację w przyszłym roku i nie widzi zagrożeń dla cen ze strony podniesienia stawki tego podatku.

"Podwyżka podatku VAT nie będzie miała wpływu na inflację, a jeśli nawet to będzie on znikomy, dlatego też nadal zakładamy, że inflacja średnioroczna w 2011 roku wyniesie 2,3 proc. Także nie widzimy podstaw do zmiany prognozy wzrostu PKB w przyszły roku, który według resortu finansów wyniesie 3,5 proc." - poinformowało źródło.

W czwartek szef klubu PO Tomasz Tomczykiewicz powiedział, że nie będzie podwyżki podatku PIT, CIT i składki rentowej.

Aktualizacja co rok

Zgodnie z ustawą wprowadzającą ustawę o finansach publicznych Rada Ministrów powinna uchwalić pierwszy Wieloletni Plan Finansowy do 31 lipca. Czteroletni plan, w podziale na poszczególne lata budżetowe, ma określać m.in.: prognozowane kwoty dochodów i wydatków państwa, kwoty deficytu i potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, źródła ich finansowania, czy kwotę państwowego długu publicznego.

Dokument ma być podstawą przygotowywania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. W projekcie budżetu na dany rok, przedstawianym przez Radę Ministrów Sejmowi, poziom deficytu nie może być większy niż poziom deficytu ustalony na ten rok w planie.

Jeżeli rząd będzie chciał podwyższyć deficyt ponad poziom określony w planie, będzie musiał przedstawić Sejmowi szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego tak się stało. Plan ma być co roku aktualizowany - w terminie dwóch miesięcy od ogłoszenia ustawy budżetowej.

Źródło: PAP, lex.pl