Sejm: Niech komisja przyjrzy się jeszcze raz

Najnowsze

Aktualizacja:
PAPSejm zagłosuje dziś nad wprowadzeniem VAT w przyszłym roku

Sejm odrzucił sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, które mogło zablokować dalsze prace nad nowelizacją ustawy o finansach publicznych. Na drodze rządowego projektu stanęła we wtorek komisja, w której pod nieobecność posłów PO przewagę nagle zyskała opozycja - i rekomendowała odrzucenie rządowego projektu.

Sejm nie zgodził się z wnioskiem komisji finansów publicznych o odrzucenie projektu ustawy o finansach publicznych. Komisja będzie musiała teraz wrócić do prac nad nim. To kontrowersyjny projekt, przewidujący m.in. włączenie Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych, a także dalsze podwyżki stawek podatku VAT w przypadku wzrostu zadłużenia publicznego.

Zmiany, które rząd chce przeprowadzić w ustawie o finansach publicznych, przewidują m.in. obowiązek przekazywania wolnych środków wybranych jednostek sektora finansów publicznych w depozyt lub zarządzanie ministrowi finansów. Dotyczyłoby to także Lasów Państwowych, które miałyby zostać włączone do tego sektora. Projekt przewiduje ponadto warunkowy wzrost VAT, gdyby relacja długu publicznego do PKB przekroczyła 55 proc. (tzw. drugi próg ostrożnościowy).

W Izbie za przyjęciem wniosku komisji głosowało 171 posłów, przeciw było 221, a jeden wstrzymał się od głosu. Projekt wróci zatem do dalszych prac w komisji finansów publicznych.

Posłowie wyjechali na kampanię

Wniosek o zablokowanie projektu wniósł PiS, który żąda wykreślenia z nowelizacji włączenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych. Tego samego żąda również PSL.

We wtorek w nocy komisja finansów opowiedziała się za odrzuceniem rządowego projektu. Stało się tak pod nieobecność na posiedzeniu posłów koalicji.

- Problem polega na tym, że mamy wielu posłów w drugiej turze wyborów samorządowych. Część z nich albo bierze udział w wyborach, albo wspomaga naszych kandydatów. Jednym głosem przegraliśmy głosowanie - tłumaczył potem przewodniczący komisji Paweł Arndt z Platformy Obywatelskiej.

Dodał, że wcześniej komisja wprowadziła do projektu poprawkę, która wykreśla Lasy Państwowe z sektora finansów publicznych, ale w związku z końcowym stanowiskiem komisji poprawka ta straciła znaczenie.

Głosowanie w Izbie, a teraz od nowa...

Henryk Kowalczyk z PiS powiedział, że projekt ma kilka sensownych rozwiązań, ale jego klub nie godzi się na włączenie Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych i ewentualne podwyżki VAT, które miałyby nastąpić, gdyby poziom długu publicznego w relacji do PKB przekroczył 55 proc.

- To, że projekt przepadł w komisji, to efekt braku mobilizacji posłów PO - przyznał Kowalczyk.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, gdyby Izba przyjęła wniosek komisji, byłby to kres istnienia projektu w istniejącej formie. Po odrzuceniu przez Sejm wniosku projekt trafiła jeszcze raz do komisji finansów publicznych w celu ponownego rozpatrzenia i ewentualnego zmodyfikowania.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP