Samolot ma opóźnienie? Dostaniesz rekompensatę

Najnowsze

sxc.huPE zwrócił uwagę, że tylko 2 proc. pasażerów otrzymuje rekompensatę po złożeniu skargi na linię lotniczą

Parlament Europejski opowiedział się w środę za ułatwieniami dla pasażerów w uzyskiwaniu rekompensaty od linii lotniczych za opóźnienia w locie. Przewoźnicy mają z kolei uzyskać jasne wytyczne, jak zajmować się tego typu skargami.

PE zwrócił uwagę, że tylko 2 proc. pasażerów otrzymuje rekompensatę po złożeniu skargi na linię lotniczą i konieczne jest zrównanie praw linii lotniczych i pasażerów.

"Wzmocniliśmy ochronę klientów, nie zapominając jednak, że linie lotnicze potrzebują pewnej elastyczności, aby sprawnie funkcjonować" - podkreślił w komunikacie PE sprawozdawca, chadecki europoseł Georges Bach.

Informacje dla pasażerów

Zgodnie z popartą w środę przez PE propozycją, każda linia lotnicza będzie musiała wyznaczyć pracowników, którzy będą odpowiedzialni za informowanie pasażerów o ich prawach, procedurach składania skarg, a także za udzielanie pomocy w przypadku zwrotu pieniędzy lub konieczności zmiany trasy. Ponadto pasażerowie mogliby u takich osób składać skargi w przypadku zagubionego lub zniszczonego bagażu.

Linie lotnicze powinny udostępnić specjalny formularz, który pozwalałby złożyć skargę dotyczącą uszkodzonego lub opóźnionego bagażu natychmiast po przybyciu na lotnisko. Formularze reklamacyjne powinny być dostępne w punktach przewoźników na lotnisku lub na stronie internetowej.

Jeśli lot jest opóźniony, informacja o zmianie powinna być przedstawiona pasażerom nie później niż 30 minut po planowanym czasie odlotu. Ponadto pasażerowie, którzy posiadają bilet na lot powrotny, będą mogli go wykorzystać, nawet jeśli bilet do miejsca przeznaczenia nie został wykorzystany.

Długie opóźnienia

Jak zwrócił uwagę europoseł Bogdan Marcinkiewicz (PO), PE jest także "za utrzymaniem obowiązku odszkodowania za opóźnienia lotów trwające ponad 3 godziny, w przeciwieństwie do 5 godzin proponowanych przez Komisję Europejską".

Z kolei europoseł Artur Zasada (Polska Razem) podkreślił, że PE opowiedział się za uproszczeniem kwestii wysokości odszkodowań. - Linie lotnicze będą zobowiązane do wypłaty odszkodowań w przypadku opóźnień przekraczających trzy godziny dla lotów do 3500 km (będzie to 300 euro), pięć godzin dla lotów do 6000 km (400 euro odszkodowania) lub siedem godzin dla lotów powyżej 6000 km (600 euro odszkodowania) - wymienił. Dodał, że przyjęty dokument reguluje również szereg innych kwestii, np. pasażerowie nie będą mogli oczekiwać na start w samolocie dłużej niż dwie godziny, załoga będzie musiała być przeszkolona w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, wprowadzone zostaną także ułatwienia w przewozie instrumentów muzycznych.

Co z bagażem?

Nowe regulacje zobowiązują także przewoźnika do jasnego przedstawienia informacji o dozwolonym bagażu już na wczesnym etapie rezerwacji biletu. Do bezpłatnego bagażu podręcznego powinno się zaliczać także okrycie, torebkę oraz jedną torbę z zakupami ze strefy bezcłowej na lotnisku. Zmiany dotyczą także procedury składania skargi do linii lotniczych. Jeśli przewoźnik nie odpowie na skargę w ciągu dwóch miesięcy, będzie to oznaczać akceptację roszczeń. "Linie lotnicze używające argumentu nadzwyczajnych okoliczności, aby nie płacić rekompensat, będą musiały przedstawić pasażerowi dokładne wyjaśnienie na piśmie" - podkreślono w komunikacie PE.

Projekt - przyjęty w środę przez europarlament - zawiera także listę okoliczności, które mogą być uznane za "nadzwyczajne" i uprawniać linie do odmowy wypłaty rekompensaty. Miałyby się do nich zaliczać się m.in. zamieszki czy nieprzewidziane strajki.

Gdyby nadzwyczajne okoliczności przedłużały się, tak jak w przypadku popiołów wulkanicznych w powietrzu w 2010 roku, odpowiedzialność linii lotniczych za zakwaterowanie pasażerów byłaby ograniczona do pięciu noclegów.

Gwarancje przy bankructwie

Zmiany poparte przez PE nałożą także na przewoźników lotniczych wymóg posiadania funduszu gwarancyjnego lub ubezpieczenia w przypadku bankructwa.

Z kolei właściwe organy krajowe odpowiedzialne za lotnictwo cywilne mają zostać wyposażone w kompetencje, które umożliwią im nakładanie kar na linie lotnicze, które naruszyły prawa pasażerów, i ocenę raportów składanych przez linie lotnicze na temat pomocy udzielonej pasażerom w przypadku opóźnień czy odwołanych lotów.

Rada UE może teraz przyjąć propozycję Parlamentu Europejskiego lub przedstawić własne stanowisko, do dalszych rozmów z PE.

Autor: mn//gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu