Morski Port Gdynia wyda na inwestycje ponad 737 mln zł

Najnowsze

Urząd Morski w GdyniModernizacja portu w Gdyni pozwoli zwiększyć ilość przeładowywanych towarów

Ponad 737 mln zł planuje wydać w latach 2014-2016 Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA na inwestycje w rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej. Zbudowane lub zmodernizowane zostaną nabrzeża, place składowe i magazyny oraz drogi i koleje.

Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia (ZMPG) SA Janusz Jarosiński powiedział w czwartek, że tylko w 2014 roku planowane jest wydanie ponad 259 mln zł, w przyszłym roku - ponad 309 mln zł. W 2016 roku zaś - ponad 168 mln zł.

Wiceprezes zarządu ZMPG Walery Tankiewicz poinformował, że w ub. roku na inwestycje wydano prawie 100 mln zł, głównie na budowę lub modernizację nabrzeży, torów i magazynów. Na ten rok są już zakontraktowane prace o wartości ok. 190 mln zł.

Jedną z najważniejszych inwestycji jest zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego. Inwestycja o wartości 125,5 mln zł. Inwestycja ma się zakończyć do połowy 2015 roku. Na Nabrzeżu powstaną drogi, a ok. 30 ha terenów zostanie przygotowanych pod przyszłe inwestycje, np. związane z magazynowaniem ładunków.

Przebudowane ma być Nabrzeże Szwedzkie oraz układ drogowo-kolejowy we wschodniej części portu, rozbudowana ma być infrastruktura portowa do obsługi statków ro-ro (przystosowanych do załadunku i wyładunku przy użyciu statkowych wrót/ramp i transportu kołowego). Tankiewicz poinformował, że niedługo zostaną ogłoszone dwa przetargi - na przebudowę Terminalu Intermodalnego oraz Nabrzeża Rumuńskiego. Łączny koszt obu inwestycji to ok. 150 mln zł. Muszą być zrealizowane do połowy 2015 roku.

Najważniejsza jest obrotnica

Do najważniejszych inwestycji należy budowa tzw. obrotnicy, pozwalającej na wpływanie do portu dłuższych jednostek oraz pogłębienie akwenów portowych do głębokości 15,5 metrów - obecnie mają one 13,5 m głębokości. „Te inwestycje pozwolą przyjmować największe statki zawijające na Bałtyk i umocnić pozycję portu w Gdyni” - dodał Tankiewicz. Szacuje się, że budowa obrotnicy to koszt ok. 110 mln zł, a pogłębienie toru podejściowego i akwenów może kosztować ok. 310 mln zł.

Zaznaczył, że port zakłada, że będzie dysponował trzema stanowiskami do obsługi statków masowych (wykorzystujących maksymalną głębokość) oraz dwóch-trzech stanowisk do obsługi statków kontenerowych.

Rekordowy rok

Jarosiński poinformował, że w 2013 roku przeładowano 17,7 mln ton, czyli rekordową w historii portu ilość towarów. W porównaniu z rokiem 2012 jest to wzrost o ponad 11 procent. Zdaniem władz portu, jest to efektem prowadzonych inwestycji poprawiających infrastrukturę oraz układ kolejowo-drogowy. Zanotowano wzrost przeładunków węgla, zboża i drobnicy. W porcie przeładowano także rekordową liczbę kontenerów, prawie 730 tys. TEU (pojemność standardowego kontenera - PAP), o prawie 8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wiceprezes ZMPG ds. finansowych Krystyna Szambelańczyk poinformowała, że przychody portu w ub. roku wyniosły ponad 177 mln zł (o ok. 8 proc. niższe niż w 2012 roku) a zysk netto – prawie 44 mln zł (ponad 20 proc. niższy niż w 2012 roku). Tłumaczy, że niższe przychody są wynikiem m.in. niższych przychodów z lokowania nadwyżek finansowych w bezpiecznych instrumentach finansowych. Zwróciła uwagę, że w 2011 roku przeprowadzone były dwie prywatyzacje, dzięki którym wpłynęło kilkadziesiąt mln zł, a w 2012 roku port osiągnął bardzo dobre wyniki dzięki działalności finansowej.

Autor: ToL/Klim/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Urząd Morski w Gdyni