Kapitał od nas nie ucieknie

Najnowsze

TVN24NBP co kwartał ocenia, czy polskiemu systemowi finansowemu nic nie zagraża

Nagła i gwałtowna ucieczka kapitału zagranicznego raczej nam nie grozi. Ryzyko nagłego odpływu kapitału zagranicznego z Polski jest niewielkie, ogranicza je stabilna sytuacja finansów publicznych i dobre perspektywy makroekonomiczne gospodarki - wynika z grudniowego "Raportu o stabilności systemu finansowego" NBP opublikowanego w poniedziałek.

Gdyby kapitał zagraniczny stracił zaufanie do polskiego rynku albo z powodu polityki gospodarczej, jaką prowadzi rząd, albo ze względu na stan finansów publicznych, mógłby rzucić się do ucieczki. Takie zagrożenie jest niewielkie, bo polskie finanse publiczne są - przynajmniej na tle innych państw - w miarę stabilne, a gospodarka jest w dobrej formie - twierdzi NBP.

"Czynnikiem ryzyka dla równowagi zewnętrznej polskiej gospodarki byłaby możliwość nagłego odpływu kapitału zagranicznego spowodowanego ewentualną utratą zaufania uczestników rynku do polityki gospodarczej w Polsce oraz ze wzrostem awersji do ryzyka spowodowanym przez kryzys finansów publicznych w innych państwach. Prawdopodobieństwo materializacji tego ryzyka wydaje się jednak niewielkie" - napisano w raporcie.

Stabilne finanse i zdrowa gospodarka

"Wynika to z relatywnie stabilnej sytuacji finansów publicznych oraz dobrych perspektyw wzrostu gospodarczego. W sytuacji odpływu kapitału z rynku krajowych obligacji skarbowych, utrzymująca się duża krótkoterminowa strukturalna nadpłynność sektora bankowego mogłaby stanowić bufor wspomagający finansowanie długu publicznego" - dodano.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24