Wymiar czasu pracy – zasady obliczania. Ile godzin ma etat?

Źródło:
TVN24 Biznes
"Nadgodziny w naszych miejskich szpitalach wynoszą ponad 68 tysięcy"
"Nadgodziny w naszych miejskich szpitalach wynoszą ponad 68 tysięcy"TVN24
wideo 2/4
"Nadgodziny w naszych miejskich szpitalach wynoszą ponad 68 tysięcy"TVN24

Wymiar czasu pracy oznacza liczbę dni i godzin, jaką pracownik zobowiązany jest przepracować w danym okresie rozliczeniowym. Wymiar czasu pracy szczegółowo określa także liczbę godzin na dobę oraz w ciągu tygodnia, którą maksymalnie może przepracować pracownik. Jego normy i zasady wyliczania precyzuje Kodeks pracy.

Wymiar czasu pracy to liczba dni i godzin, które pracownik powinien przepracować w danym okresie rozliczeniowym.Podstawowy wymiar czasu pracy, czyli tzw. pełny etat, wynosi nie więcej niż osiem godzin na dobę, 40 godzin tygodniowo, przy założeniu pięciodniowego tygodnia pracy.Pracownik może podejmować także pracę w godzinach nadliczbowych oraz w niepełnym wymiarze godzin, czyli pracę na niepełny etat.

Wymiar czasu pracy – czym jest?

Pojęcie wymiaru czasu pracy nie jest wprost definiowane w Kodeksie pracy. Określone są jednak zasady jego obliczania. Czym jest zatem wymiar czasu pracy? Przyjąć należy, że jest to realna liczba dni, a szczegółowo także i godzin, którą pracownik powinien przepracować w danym okresie rozliczeniowym. Ustalenie wymiaru czasu pracy jest istotne dla prawidłowego zaplanowania czasu pracy. 

Choć ustawodawca nie określa tego wprost, należy przyjąć, że podstawowym wymiarem czasu pracy jest pełny etat. Dla określenia szczegółów wymiaru czasu pracy w danym roku kalendarzowym konieczne jest uwzględnienie dni wolnych od pracy, czyli określonych ustawowo dni wolnych od świadczenia pracy przez pracownika. 

Czas pracy – ile godzin?

Z pojęciem wymiaru czasu pracy nierozerwalnie związany jest „czas pracy”. Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu pracy czas pracy nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym czterech miesięcy. Tym samym:

– liczba godzin pracy na dobę nie może być większa niż osiem godzin, – liczba godzin pracy na tydzień nie może być większa niż 40 godzin, – liczba dni pracujących w tygodniu wynosi przeciętne pięć dni.

Tak określony czas pracy to podstawowy system czasu pracy. 

Jak obliczyć wymiar czasu pracy?

Ustawodawca w sposób szczegółowy określił sposób, w jaki obliczany jest wymiar czasu pracy pracownika, który obowiązuje w przyjętym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu pracy ustala się go w następujący sposób:

– 40 godzin należy pomnożyć przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,  – do otrzymanego wyniku dodać iloczyn ośmiu godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, – za każde święto, które występuje w okresie rozliczeniowym i przypada w inny dzień niż niedziela, należy odjąć osiem godzin od wymiaru czasu pracy.

Ile godzin ma etat?

Podstawowym wymiarem czasu pracy jest pełen etat. Jego wymiar określa art. 129 § 1 Kodeksu pracy. Co do zasady wynosi on osiem godzin pracy na dobę, 40 godzin tygodniowo, pięć dni w tygodniu. Warto zaznaczyć, że możliwa jest także praca ponad wymiar czasu pracy. Ustawodawca definiuje ją jako pracę wykonywaną ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy. Jest to tzw. praca w godzinach nadliczbowych

Wyróżnić można także pracę w niepełnym wymiarze godzin, czyli pracę na niepełny etat. W takim wypadku wymiar czasu pracy obliczany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy na pełny etat. Zatem, jeśli pracownik zatrudniony jest na pół etatu, wówczas liczba godzin pracy w ciągu doby wynosi maksymalnie cztery godziny, a 20 godzin tygodniowo. Odpowiednie proporcjonalne wyliczenie dotyczy wymiaru czasu pracy na 3/4 lub 1/4 etatu.

Wymiar czasu pracy 2021

Mając na uwadze święta, a zatem dni wolne od pracy, w 2021 roku przypada następująca liczba dni pracy, godzin pracy oraz dni wolnych od pracy.

● liczba dni pracy w 2021 roku – 252 dni, ● liczba dni wolnych od pracy  w 2021 roku, z uwzględnieniem wszystkich dni wolnych od pracy, tj. świąt oraz weekendów – 113 dni, ● liczba godzin pracy w 2021 – 2016 godzin

Mając na uwadze, że niektóre święta mają charakter ruchomy, a zatem mogą przypadać w danym roku kalendarzowym zarówno w dzień pracy, jak i w niedzielę, czyli dzień ustawowo wolny od pracy, liczba dni pracy ulega zmianie w poszczególnych latach. 

Dla porównania wymiar czasu pracy w 2020 roku wynosił:

● liczba dni pracy w 2020 – 253 dni, ● liczba dni wolnych w 2020 – 113 dni, ● liczba godzin pracy w 2020 – 2024 godziny.

Liczba dni pracujących w 2018 roku była zaś równa liczbie przepracowanych dni w 2019 roku i wynosiła 251. 

Wymiar czasu pracy 2021 – ile godzin w miesiącu?

Styczeń 2021 – 152 godziny pracy, 19 dni pracy, 12 dni wolnych Luty 2021 – 160 godzin pracy, 20 dni pracy, osiem dni wolnych Marzec 2021 – 184 godziny pracy, 23 dni pracy, osiem dni wolnych Kwiecień 2021 – 168 godzin pracy, 21 dni pracy, dziewięć dni wolnych Maj 2021 – 152 godziny pracy, 19 dni pracy, 12 dni wolnych (wlicza się dzień wolny za święto przypadające w sobotę) Czerwiec 2021 – 168 godzin pracy, 21 dni pracy, dziewięć dni wolnych Lipiec 2021 – 176 godzin pracy, 22 dni pracy, dziewięć dni wolnych Sierpień 2021 – 176 godzin pracy, 22 dni pracy, dziewięć dni wolnych Wrzesień 2021 – 176 godzin pracy, 22 dni pracy, osiem dni wolnych Październik 2021 – 168 godzin pracy, 21 dni pracy, 10 dni wolnych Listopad 2021 – 160 godzin pracy, 20 dni pracy, 10 dni wolnych Grudzień 2021 – 176 godzin pracy, 22 dni pracy, dziewięć dni wolnych (wlicza się dzień wolny za święto przypadające w sobotę)

Dni ustawowo wolne od pracy 2021

Dniami ustawowo wolnymi od pracy są w Polsce wszystkie niedziele, a także święta:

Nowy Rok – 1 stycznia (w 2021 ten dzień wypada w piątek) Święto Trzech Króli – 6 stycznia (w 2021 ten dzień wypada w środę) pierwszy dzień Wielkanocy – święto ruchome (w 2021 to 4 kwietnia, niedziela) drugi dzień Wielkanocy (Poniedziałek Wielkanocny) – święto ruchome (w 2021 roku to 5 kwietnia, poniedziałek) Święto Państwowe 1 maja – w 2021 to sobota (za ten dzień przysługuje dzień wolny) Święto Narodowe Trzeciego Maja – w 2021 to poniedziałek pierwszy dzień Zielonych Świątek – święto ruchome (zawsze przypada w niedzielę, w 2021 to 23 maja) Boże Ciało – święto ruchome (zawsze przypada w czwartek, w 2021 to 3 czerwca) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia (w 2021 to niedziela) Wszystkich Świętych – 1 listopada (w 2021 to poniedziałek) Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada (w 2021 roku to czwartek) pierwszy dzień Bożego Narodzenia – 25 grudnia (w 2021 roku to sobota – za ten dzień przysługuje dzień wolny) drugi dzień Bożego Narodzenia – 26 grudnia (w 2021 roku to niedziela)

Akty prawne: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. 1974 nr 24 poz.141, Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy Dz.U. 2020 poz. 1920

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Rząd rekomenduje kontynuowanie prac nad projektem Koalicji Obywatelskiej zakładającym ujawnianie majątków małżonków najważniejszych osób pełniących funkcje publiczne. Chodzi o rodzinę między innymi prezydenta, premiera, ministrów, marszałków Sejmu i Senatu oraz posłów i senatorów.

Ujawnienie majątków małżonków polityków. Jest stanowisko rządu

Ujawnienie majątków małżonków polityków. Jest stanowisko rządu

Źródło:
tvn24.pl

PKO Bank Polski poinformował, że wprowadzi dodatkowe zabezpieczenie logowania do bankowości internetowej iPKO. Nowe rozwiązanie ma chronić konta klientów przed cyberprzestępcami. Aby skorzystać z dodatkowego zabezpieczenia, będzie trzeba je włączyć.

PKO BP wprowadzi nowe zabezpieczenie. Zmiany dla klientów

PKO BP wprowadzi nowe zabezpieczenie. Zmiany dla klientów

Źródło:
tvn24.pl

Orlen Trading Switzerland przekazał około 400 milionów dolarów na dostawy ropy z Wenezueli - poinformował we wtorek zarząd spółki. Pieniądze zapłacone pośrednikom przepadły, a surowiec nigdy nie dotarł do kraju. Najwięcej środków trafiło do 25-latka z Hongkongu, który kilka lat wcześniej założył własną firmę w Dubaju.

25-latek z Hongkongu handlował ze spółką Orlenu ropą z Wenezueli. Pieniądze przepadły

25-latek z Hongkongu handlował ze spółką Orlenu ropą z Wenezueli. Pieniądze przepadły

Źródło:
PAP

Ministerstwo Finansów w uwagach do projektu ustawy prądowej napisało, że bez zmiany szykowanej regulacji beneficjenci bonu energetycznego będą musieli dodatkowo zapłacić PIT od otrzymanego świadczenia. Wcześniej swoje zastrzeżenia do projektu zgłosiło także Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Można dostać nawet 1200 złotych. Co z podatkiem?

Można dostać nawet 1200 złotych. Co z podatkiem?

Źródło:
PAP

Konwersja WIBOR-u na WIRON stanęła pod znakiem zapytania. Trwa ponowna analiza wskaźników referencyjnych. Ostateczna decyzja ma zapaść w czerwcu. Niezależnie od niej WIBOR ma przestać być kwotowany z końcem 2027 roku. WIBOR wraz z marżą banku są składowymi oprocentowania kredytu.

W czerwcu kluczowa decyzja dla kredytobiorców

W czerwcu kluczowa decyzja dla kredytobiorców

Źródło:
PAP

We wtorek Rada Ministrów zajmie się projektami dotyczącymi ujawnienia oświadczeń majątkowych między innymi małżonków osób publicznych, a także prezesów spółek Skarbu Państwa. Nowe przepisy miałyby objąć między innymi posłów, senatorów, prezydentów, burmistrzów, a także wójtów.

KO i PiS z projektami o jawności majątków polityków i ich bliskich. Dziś zajmie się nimi rząd

KO i PiS z projektami o jawności majątków polityków i ich bliskich. Dziś zajmie się nimi rząd

Źródło:
PAP

Małgorzata Sadurska straciła kolejne stanowisko - pisze portal Onet. Tym razem umowę o pracę z byłą członkinią zarządu PZU zerwał Miejski Urząd Pracy w Lublinie, gdzie obejmowała stanowisko kierowniczki działu prawnego. W praktyce jednak od ponad 20 lat nie pracowała tam, bo przebywała na bezpłatnym urlopie.

Milionerka "dobrej zmiany" traci kolejną pracę. Przez ponad 20 lat była pracownikiem na urlopie

Milionerka "dobrej zmiany" traci kolejną pracę. Przez ponad 20 lat była pracownikiem na urlopie

Źródło:
Onet

Rada nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Zbigniewa Derdziuka na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - przekazał we wtorek przewodniczący rady Liwiusz Laska.

Coraz bliżej powrotu dawnego prezesa ZUS na stanowisko

Coraz bliżej powrotu dawnego prezesa ZUS na stanowisko

Źródło:
PAP

Wielka fuzja na rynku modowym może zostać zablokowana. Takie konsekwencje może przynieść wniosek Amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu, która domaga się zaniechania połączenia spółek Tapestry z Capri, właścicielem marki Michael Kors. Zdaniem regulatorów stworzenie nowego potentata modowego mogłoby negatywnie wpłynąć na konkurencję na rynku.

Wielka fuzja, miliardy dolarów i konflikt o rynkową konkurencję

Wielka fuzja, miliardy dolarów i konflikt o rynkową konkurencję

Źródło:
Reuters

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o stworzenie ram prawnych dla działalności kantorów internetowych. W odpowiedzi Ministerstwo Finansów zapowiada przekazanie do Sejmu projektu w tej sprawie w czwartym kwartale tego roku.

"Problem pozostaje nierozwiązany od ponad dekady". Jest odpowiedź ministerstwa

"Problem pozostaje nierozwiązany od ponad dekady". Jest odpowiedź ministerstwa

Źródło:
PAP

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2024 roku wzrosła o 6,1 procent w ujęciu rocznym - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Największy wzrost odnotowano w kategorii pojazdy mechaniczne (+13,5 proc. ), paliw (+11,2 proc. ) i żywności (+6,6 proc.).

Najnowsze dane ze sklepów

Najnowsze dane ze sklepów

Źródło:
PAP

Enea to kolejna polska firma zainteresowana budową małych reaktorów jądrowych. - Uznajemy SMR-y za bardzo interesującą i przyszłościową linię biznesową w grupie, szczególnie w perspektywie odchodzenia od miksu z dominującym udziałem węgla - przekazał dyrektor departamentu rozwoju projektów innowacyjnych Łukasz Nowakowski. Pierwszy reaktor jądrowy ma powstać w 2035 roku.

Kolejna polska spółka chce zainwestować w energię jądrową

Kolejna polska spółka chce zainwestować w energię jądrową

Źródło:
PAP

Biuro Informacji Kredytowej przekazało, że firmy pożyczkowe w marcu bieżącego roku udzieliły łącznie ponad milion nowych pożyczek o łącznej wartości 1,722 miliarda złotych. - Marcowy wynik sprzedaży był najwyższy w historii - ocenił Sławomir Nosal, kierownik Zespołu Analiz Biura Informacji Kredytowej.

Polacy pożyczają na potęgę. "Wynik najwyższy w historii"

Polacy pożyczają na potęgę. "Wynik najwyższy w historii"

Źródło:
tvn24.pl

W tym roku wyjazd na majówkę (1-5 maja) zadeklarowało 43 proc. Polaków, czyli o 10 proc. więcej niż w ubiegłym roku - wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej. Największym powodzeniem będą cieszyć się krótkie wyjazdy po kraju, najczęściej w góry. Jak spędzimy tegoroczną majówkę i ile na nią wydamy?

Jak Polacy chcą spędzać majówkę? "Mikrowyprawy tegorocznym hitem"

Jak Polacy chcą spędzać majówkę? "Mikrowyprawy tegorocznym hitem"

Źródło:
PAP, POT

Już niedługo czekają nas zmiany w rachunkach za prąd. Rząd planuje wprowadzić nową cenę maksymalną, a także bon energetyczny. Rozwiązanie ma jednak określony termin przydatności i pod koniec roku znów wrócimy do dyskusji o odmrożeniu cen prądu. Materiał Aleksandry Kąkol z magazynu "Polska i świat".

Nowe stawki i nowe kwoty na rachunkach za prąd. Rząd decyduje o zmianach

Nowe stawki i nowe kwoty na rachunkach za prąd. Rząd decyduje o zmianach

Źródło:
TVN24

Prezydent Argentyny Javier Milei przekonywał w poniedziałek, że jego polityka cięć wydatków publicznych przynosi rezultaty. W orędziu do narodu oświadczył, że kraj osiągnął nadwyżkę budżetową, co określił jako "cud gospodarczy". Reformy mające poprawić sytuację budżetową boleśnie uderzyły w portfele wielu argentyńskich rodzin. Według niektórych szacunków odsetek ubóstwa przekroczył 50 procent.

Terapia szokowa w Argentynie. Prezydent zachwala swój program cięć "metodą piły łańcuchowej"

Terapia szokowa w Argentynie. Prezydent zachwala swój program cięć "metodą piły łańcuchowej"

Źródło:
PAP

Rodzice uczniów, którzy w ubiegłym roku otrzymali laptopy, mogą odetchnąć z ulgą. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, które zwalnia z obowiązku zapłaty PIT od tego sprzętu. To istotny dokument, bo czas rozliczeń z fiskusem za 2023 mija wraz z końcem kwietnia.

Ważne rozporządzenie w sprawie PIT. Dotyczy setek tysięcy osób

Ważne rozporządzenie w sprawie PIT. Dotyczy setek tysięcy osób

Źródło:
tvn24.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dosypać pieniędzy do budżetów powiatów, w których planowane są zwolnienia grupowe. Chodzi o kwotę 50 milionów złotych. "Chcemy dmuchać na zimne" - poinformowała szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Zwolnienia grupowe w Polsce. Resort uruchomi dodatkowe pieniądze

Zwolnienia grupowe w Polsce. Resort uruchomi dodatkowe pieniądze

Źródło:
PAP

Szwajcarski bank UBS rozpoczął program cięcia kosztów, którego wynikiem jest ogromna redukcja etatów. Wkrótce pracę ma stracić ponad 30 tysięcy osób, zatrudnionych na całym świecie.

Zwolnienia w gigancie. Pracę straci kilkadziesiąt tysięcy osób

Zwolnienia w gigancie. Pracę straci kilkadziesiąt tysięcy osób

Źródło:
Reuters

Poczta Polska w 2023 roku odnotowała "historyczną stratę" i w związku z tym opracowywany jest plan kompleksowej transformacji - przekazała spółka, odnosząc się do zapowiedzi związkowców w sprawie strajku ostrzegawczego. Dodano, że plan ma być w nadchodzących tygodniach przedłożony radzie nadzorczej.

Poczta Polska szykuje plan po "historycznej stracie"

Poczta Polska szykuje plan po "historycznej stracie"

Źródło:
PAP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej widzi kilka ryzyk związanych z proponowanym przez resort klimatu wprowadzeniem bonu energetycznego dla najuboższych odbiorców energii. Chodzi między innymi o zagrożenie płynności przyznawania przez gminy świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. MRPiPS widzi też zagrożenie dla swojego programu Aktywny Rodzic.

Ministerstwo o "poważnym ryzyku". Chodzi o przyznawanie świadczeń

Ministerstwo o "poważnym ryzyku". Chodzi o przyznawanie świadczeń

Źródło:
PAP Biznes

Grupa Ciech poinformowała, że w czerwcu zmieni nazwę na Qemetica. Spółka przekazała także, że jej nowa strategia, na kolejne sześć lat, zakłada między innymi systematyczny wzrost wyników finansowych.

Spółka Sebastiana Kulczyka zmienia nazwę

Spółka Sebastiana Kulczyka zmienia nazwę

Źródło:
PAP Biznes

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) opublikował ostrzeżenie dotyczące 13 partii mąki migdałowej marki Fivio. Powodem jest przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu aflatoksyn w surowcu wykorzystanym do produkcji - czytamy w komunikacie.

Kilkanaście partii mąki wycofanych z rynku. Ostrzeżenie

Kilkanaście partii mąki wycofanych z rynku. Ostrzeżenie

Źródło:
tvn24.pl

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wstrzymaniu w obrocie leku Ibuprofen Dr. Max. Powodem jest stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie jednego z parametrów.

Popularny lek przeciwbólowy wstrzymany w obrocie

Popularny lek przeciwbólowy wstrzymany w obrocie

Źródło:
tvn24.pl

Trwa globalna wojna solarna. Zainteresowanie energią słoneczną przyspieszyło w wyniku kryzysu energetycznego - wskazał Arkadiusz Balcerowski, ekonomista mBanku. Imponującą skalą ekspansji w 2023 roku mogą się pochwalić Chiny, które daleko w tyle pozostawiają USA i Europę. Zdaniem eksperta, jeżeli Unia Europejska nie odrobi lekcji z obecnej sytuacji, to w skrajnym scenariuszu może nam grozić "powtórka z uzależnienia się od rosyjskiego gazu".

Wojna solarna. "Kryzys wywrócił stół do góry nogami"

Wojna solarna. "Kryzys wywrócił stół do góry nogami"

Źródło:
tvn24.pl

Zakład produkcyjny Levi Strauss w Płocku ma zostać zlikwidowany do końca listopada. Pracę straci 650 osób. W poniedziałek podpisano porozumienie dotyczące odpraw dla zwalnianych pracowników. Szczegóły wypracowanych rozwiązań nie zostały ujawnione.

Gigant likwiduje fabrykę w Polsce. Jest porozumienie w sprawie odpraw

Gigant likwiduje fabrykę w Polsce. Jest porozumienie w sprawie odpraw

Źródło:
PAP