PIT-11 za 2021 rok – do kiedy musisz go otrzymać od pracodawcy i jak go rozliczyć?

Autor:
red.
Źródło:
podatki. gov.pl
Na pytania związane z Polskim Ładem odpowiadał Kuba Lewandowski, doradca podatkowy
Na pytania związane z Polskim Ładem odpowiadał Kuba Lewandowski, doradca podatkowyTVN24 BiS
wideo 2/3
TVN24 BiSNa pytania związane z Polskim Ładem odpowiadał Kuba Lewandowski, doradca podatkowy

PIT-11 za 2021 rok, czyli informację o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, płatnik powinien wysłać do urzędu skarbowego, a także przekazać podatnikowi. I musi to zrobić w ustawowo określonym terminie. W tym roku pracownik powinien otrzymać PIT-11 od pracodawcy do dnia 28 lutego 2022 roku. Na tej podstawie będzie się rozliczał z urzędem skarbowym. 

PIT-11 to informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.Płatnik powinien przekazać PIT-11 do urzędu skarbowego do końca stycznia następującego po roku podatkowym, zaś do podatnika – do końca lutego następującego po roku podatkowym. Pracownik powinien zatem otrzymać PIT-11 do 28 lutego 2022 roku.PIT-11 stanowi dla podatnika podstawę do rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym.

Kto musi rozliczyć PIT-11?

PIT-11 to informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy podatnika w danym roku podatkowym. Kto musi go rozliczyć? Zgodnie z przepisami PIT-11 muszą złożyć:

– płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, – rolnicy,  – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, – osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, – jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. 

PIT-11 – do kiedy pracodawca musi ci go przesłać?

Terminy przesyłania deklaracji PIT-11 różnią się w zależności od tego, komu płatnik wysyła formularz. Do urzędu skarbowego musi go wysłać w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Zatem w 2022 roku termin ten przypadał na poniedziałek 31 stycznia. Podatnikowi zaś formularz powinien zostać przesłany do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Dzień ten przypada zatem w tym roku na poniedziałek 28 lutego.

Termin ten będzie zachowany także wtedy, kiedy ostatniego dnia lutego płatnik nada list polecony, zawierający formularz PIT-11. W takim wypadku pracownik może otrzymać go zatem kilka dni później. Jeśli jednak pracodawca przekazuje pracownikowi PIT-11 osobiście lub drogą elektroniczną, musi nastąpić to do ostatniego dnia lutego.

Jak rozliczyć PIT-11?

Co powinien zrobić pracownik, który otrzymał od pracodawcy PIT-11? Informacje w nim zawarte stanowią dla niego podstawę do rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym. Należy zatem dane z formularza PIT-11 przenieść w odpowiednie rubryki rocznej deklaracji PIT. Najważniejsze elementy formularza PIT-11 to:

– część A, pozycja 6 wskazuje właściwy urząd skarbowy; – część C, pozycje od 11 do 27, określają dane i miejsce zamieszkania podatnika, które należy wpisać w części B formularza PIT 36 lub PIT 37 jako dane składającego PIT lub dane współmałżonka; – część E zawiera wskazanie przychodu, kosztów uzyskania przychodów, dochodu, dochodu zwolnionego od podatku oraz zaliczki pobranej przez płatnika.  Co ważne, jeśli podatnik otrzymał kilka formularzy PIT-11 - co może mieć miejsce, jeśli np. w rozliczanym roku podatkowym był on zatrudniony u kilku pracodawców - powinien on zsumować kwoty z takich samych pól i uzyskany wynik przenieść do rocznego zeznania.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na część F i G formularza. Część F zawiera informacje o określonych przychodach, którą wypełniają wyłącznie podmioty nie będące płatnikami zaliczek na podatek. Obowiązek ten ciąży także na rolnikach. Część G formularza zaś dotyczy informacji o przychodach, które zwolnione są od podatku. Do jej wypełnienia zobowiązani są płatnicy. To właśnie w tej części wykazywane jest m.in. wynagrodzenie podatników, którzy nie ukończyli 26. roku życia i którzy chcą skorzystać z nowej ulgi podatkowej.  

ZOBACZ TAKŻE: Miliony deklaracji trafią do fiskusa. Od kiedy i do kiedy można złożyć PIT?

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350,

Autor:red.

Źródło: podatki. gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości