Senat poprawia komisję reprywatyzacyjną

Warszawa

Członkowie komisji weryfikacyjnej w randze sekretarzy stanu, ale nie w Ministerstwie Sprawiedliwości i tylko przy wykonywaniu zadań związanych ze sprawowaniem funkcji w komisji - zakładają poprawki Senatu do ustawy o komisji badającej reprywatyzację w stolicy.

Za ustawą wraz z poprawkami głosowało w piątek 55 senatorów, przeciw było 29, a od głosu wstrzymała się jedna osoba. Ustawa o komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji wróci teraz do Sejmu. Jej odrzucenia, bezskutecznie, chcieli senatorowie PO.

W randze sekretarzy stanu

Senat odrzucił szereg poprawek zgłoszonych do ustawy. Poparł kilka rekomendowanych przez senackie komisje, które miały poparcie resortu sprawiedliwości. W wersji ustawy uchwalonej przez Sejm w skład komisji wchodzić ma przewodniczący powoływany przez premiera oraz ośmiu członków w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości powoływanych i odwoływanych przez Sejm. Zgodnie z zaproponowaną przez Senat poprawką, członkowie komisji będą w randze sekretarzy stanu, ale nie w resorcie sprawiedliwości. Ponadto ranga sekretarzy stanu ma przysługiwać członkom komisji weryfikacyjnej wyłącznie przy wykonywaniu zadań związanych ze sprawowaniem funkcji w tej komisji. Senat proponuje także poprawkę zakładającą, że finansowanie komisji weryfikacyjnej w całości następuje z części 37 budżetu państwa: sprawiedliwość. W ustawie pierwotnie zapisano, że z tej części budżetu finansowana jest działalność komisji, ale nie wynagrodzenia jej członków. Przyjętych zostało także kilka poprawek redakcyjnych.

Poprawki PO odrzucono

Izba odrzuciła natomiast szereg poprawek zgłoszonych przez senatorów PO, ale także kilka zaproponowanych przez senatora PiS Zbigniewa Cichonia.

Jan Rulewski (PO) chciał m.in., aby działania komisji dotyczyły nie tylko Warszawy, ale terenu całego kraju. Senator PO również bezskutecznie postulował, aby członków komisji powoływał nie tylko Sejm, ale także Senat. Kolejny postulat senatorów PO dotyczył zapisu, że w skład komisji może zostać powołana osoba, która "posiada wyższe wykształcenie prawnicze lub niezbędną wiedzę w zakresie gospodarowania nieruchomościami oraz wykorzystywania zasobów majątku państwowego". Senatorowie PO chcieli, by wyraz "lub" zastąpić spójnikiem "i", tzn. aby kandydat spełniał oba kryteria, a nie jedno. Izba odrzuciła ponadto poprawki senatora Cichonia, który chciał m.in., by w skład komisji weszło nie ośmiu, lecz dziesięciu członków.

Senat nie poparł również wydłużenia czasu wejścia ustawy w życie z 30 do 90 dni.

Posłowie przyjęli ustawę o komisji reprywatyzacyjnej 10 lutego:

Ustawa została przyjęta
TVN24

PAP/kz/b