Plac Konstytucji nazwali placem Konstytucji

Warszawa

archiwumplac Konstytucji

Stołeczni radni zdecydowali w czwartek o nadaniu nazw m.in. placowi Konstytucji i ul. Kubusia Puchatka. Te zwyczajowe nazwy istniały w przestrzeni miejskiej, ale bez podstawy prawnej.

Przyjętą przez Radę Warszawy uchwałą, nazwy nadano także ul. Mordechaja Anielewicza, ul. Krzywopobocznej, ul. Międzyparkowej, ul. Nowy Zjazd, ul. Mysiej i ul. Parkingowej.

Jak podkrelono w uzasadnieniu, w dostępnej dokumentacji archiwalnej nie odnaleziono aktów prawa miejscowego, którymi nazwy te zostały nadane. Nie znaleziono także informacji o uchwaleniu takich aktów.

300 ulic i placów

To pierwsza z uchwał, które mają uporządkować nazewnictwo blisko 300 ulic i placów. Simona Kowalewska ze stołecznego biura kultury mówiła w lutym, że akty prawne prawdopodobnie w kilku projektach jeszcze w ciągu tego roku trafią na sesję Rady Warszawy. Chodzi o nazwy, które funkcjonują w dokumentach i przestrzeni miejskiej, ale bez podstawy prawnej, czyli bez uchwały nadającej nazwę danej ulicy. Ujednolicone mają zostać także oficjalne nazwy. Jest to konieczne ze względu na obowiązek stworzenia słowników nazw dla potrzeb systemów teleinformatycznych.

PAP/su/par