Przygotuj się na:

WEEKENDOWE UTRUDNIENIA

Nachodzący weekend będzie pracowity dla drogowców i wodociągowców. Ci pierwsi dokończą naprawę nawierzchni buspasa w alei Stanów Zjednoczonych, drudzy będą działać na Płockiej. Zmiany w organizacji ruchu spowoduje też białołęcki Bieg Wolności i Warszawskie Spotkanie Wigilijne na Pradze Północ.

Kazimierzowska 34 pod lupą komisji Jakiego

Warszawa

Google EarthNajpierw postępowanie rozpoznawcze

- Komisja weryfikacyjna podjęła decyzję o wszczęciu postępowania rozpoznawczego w sprawie nieruchomości przy ulicy Kazimierzowskiej 34 - poinformował w środę rzecznik komisji weryfikacyjnej Oliwer Kubicki. Komisja wystąpiła też do sądu o zakaz zbywania kamienicy.

Chodzi o nieruchomość przy Kazimierzowskiej 34, która w 2013 roku została zreprywatyzowana w postępowaniu prowadzonym przez warszawski ratusz. Jeszcze w 2013 r. właścicielem budynku stał się były urzędnik miasta stołecznego Warszawy, Jakub R. Wcześniej był on wicedyrektorem Biura Gospodarki Nieruchomościami, które zajmowało się zwrotami odebranych po wojnie nieruchomości. Dziś przebywa we wrocławskim areszcie.

Wcześniej postępowanie sprawdzające

Rzecznik komisji przekazał, że na "wtorkowym posiedzeniu niejawnym komisji weryfikacyjnej zapadła decyzja o wszczęciu postępowania rozpoznawczego w sprawie nieruchomości przy ulicy Kazimierzowskiej 34". - Wcześniej komisja prowadziła w tym przedmiocie postępowanie sprawdzające - zaznaczył. Kubicki dodał, że "po wszczęciu postępowania rozpoznawczego, komisja, zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, wystąpiła do sądu o wpisanie do księgi wieczystej nieruchomości, zakazu jej zbywania oraz ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu". Komisja weryfikacyjna od początku czerwca 2017 r. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

Komisja reprywatyzacyjna

Komisja uchyliła już decyzje władz miasta o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej oraz do nieruchomości Sienna 29; o przyznaniu Marzenie K., Januszowi P. i mec. Grzegorzowi M. praw do działki Chmielna 70; o przyznaniu spadkobiercom i Markowi M. praw do Nabielaka 9 (gdzie mieszkała Jolanta Brzeska); o zwrocie spadkobiercom trzech działek na pl. Defilad; o przyznaniu poszczególnym spadkobiercom praw do Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Nowogrodzkiej 6a.

Ponadto, komisja weryfikacyjna uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. nieruchomości przy Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln zł.

ZOBACZ POSIEDZENIE KOMISJI W SPRAWIE ŁOCHOWSKIEJ:

"Kamienica dla ducha" "Fakty" TVN
wideo 2/8

PAP/kz/b