Idzie nowe na Żeraniu. "Chcemy zmobilizować do wspólnego myślenia"

Warszawa

Wiceprezydent stolicy o terenachTVN24
wideo 2/3

Mają mieć wysoki standard pod względem użytkowym, ekonomicznym, komunikacyjnym i estetycznym. Miasto startuje z nowym pilotażowym projektem - "Osiedla Warszawy". Na pierwszy ogień idą: Port Żerański i Żerań FSO.

- Projekt "Osiedla Warszawy" ma przede wszystkim stworzyć taki model współpracy z mieszkańcami i inwestorami, dzięki któremu w transparentny, bezpieczny, profesjonalny i partycypacyjny sposób powstaną koncepcje zagospodarowania wybranych obszarów – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Żerań FSO
UM

Chcą zmobilizować mieszkańców

Co to oznacza w praktyce? Miasto spośród kilkunastu lokalizacji wybrało dwie: Port Żerański i Żerań FSO. To właśnie tam, na ponad stu hektarach mają powstać nowe osiedla. O ich wyglądzie i funkcji mają z kolei decydować warszawiacy.

- Chcemy zmobilizować uczestników dialogu do wspólnego myślenia o nowych osiedlach w Warszawie jako o miejscach wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju, spełniających wysokie standardy architektoniczne, ale też społeczne. Stąd też w procesie ważne miejsce zajmuje strona społeczna. Chcemy zestawić jej interesy z aspiracjami inwestorów i właścicieli działek w Porcie Żerańskim oraz na Żeraniu FSO – mówi Marlena Happach, dyrektor miejskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

W prace analityczne zaangażowani są architekci, urbaniści i socjolodzy. W projekcie mogą wziąć udział partnerzy zainteresowani inwestycjami na terenie Portu Żerańskiego i Żerania FSO, którzy są otwarci na trójstronny dialog.

Harmonogram działań

W lutym poznamy inwestorów zainteresowanych partycypacją w projekcie na terenie Portu Żerańskiego i Żerania FSO. Z kolei w marcu ratusz planuje trzydniowe warsztaty osobne dla każdej lokalizacji, których celem jest zaangażowanie wszystkich stron projektu.

Port Żerański
UM

- Najważniejszy etap całego procesu stanowią trójstronne warsztaty, podczas których odbędą się spacery po obu obszarach, prezentacje, dyskusje oraz prace nad makietami. W warsztatach weźmie udział kilkadziesiąt osób reprezentujących wszystkie strony procesu - przedstawiciele samorządu, inwestorzy, strona społeczna, a także zaproszeni eksperci. Proces dialogu jest transparentny, wszyscy uczestnicy prezentują swoje pomysły jednocześnie i nad nimi dyskutują - wyjaśnia dr Łukasz Pancewicz, ekspert-urbanista.

To, co uda się wypracować podczas warsztatów, zostanie zaprezentowany publicznie, co otworzy etap konsultacji społecznych, w ramach których warszawiacy podzielą się swoimi opiniami i uwagami do wstępnie wypracowanej koncepcji.

Jak szacuje ratusz, pod koniec kwietnia, po zebraniu uwag i spotkaniu z inwestorami, nastąpi publikacja raportu podsumowującego cały proces dialogu, wypracowane rozwiązania, a także wyniki konsultacji społecznych.

"Materiały analityczne będą cennym źródłem wiedzy przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także miejscowych planów zagospodarowania" - czytamy w komunikacie.

kz/pm