Smog w Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie ostrzegać przed zanieczyszczonym powietrzem

Autor:
anw//rzw
Źródło:
tvnmeteo.pl, GIOŚ, PAP
Zła jakość powietrza w Polsce na tle krajów UE
Zła jakość powietrza w Polsce na tle krajów UETVN24
wideo 2/19
Smog

RCB (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa) poinformowało, że będzie wysyłało nowy rodzaj alertu SMS-owego, ostrzegając mieszkańców konkretnych powiatów przed przekroczonymi normami zanieczyszczenia powietrza.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zamierza uruchomić alert przed bardzo złym stanem powietrza. SMS-owe ostrzeżenia otrzymają osoby przebywające na terenie powiatów, na obszarze których prognozowane będzie przekroczenie poziomu alarmowego dla stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOJEJ OKOLICY W SERWISIE SMOGOWYM TVNMETEO.PL

Smogowy alert RCB. Kto go dostanie? Jaka będzie jego treść? Co będzie oznaczał?

Według informacji przekazanych przez RCB ostrzeżenia będą wysyłane, gdy prognoza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) wskaże, że w danym powiecie istnieje zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 mikrogramów na metr sześcienny.

"Wartość ta została określona rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Ryzyko wystąpienia przekroczenia tego stężenia dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu będzie podstawą do uruchomienia Alertu RCB" - poinformowano.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 11 października 2019 r. alarm smogowy jest ogłaszany przy przekroczeniu w ciągu doby średniej wartości 150 mikrogramów na metr sześcienny dla pyłu PM10 (wcześniej było to 300 mikrogramów). Tzw. poziom informowania to 100 mikrogramów; oznacza ponad dwukrotne przekroczenie dobowej normy jakości ustalonej dla pyłu PM10 na 45 mikrogramów.

RCB zaznaczyło w komunikacie, że ostrzeżenia GIOŚ są sporządzane na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), prognoz meteorologicznych oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza wykonywanych przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy.

Smogowy alert RCB. Jaka będzie jego treść?

"Osoby przebywające na terenie objętym Alertem RCB będą otrzymywały SMS o treści: Uwaga! Dziś (data) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie wskazano, że treść ostrzeżenia "może ulec niewielkim zmianom".

"Komunikaty będą na bieżąco publikowane również na stronach internetowych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz na profilach Centrum w mediach społecznościowych" - zaznaczono.

Zanieczyszczenia powietrzaPolski Alarm Smogowy

Zalecenia WHO

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że dopuszczalne stężenia dobowe dla pyłu PM10 nie powinny przekraczać 45 mikrogramów na metr sześcienny.

Utrzymywaniu się zanieczyszczeń w powietrzu sprzyja bezwietrzna pogoda przy niskiej temperaturze i wysokim ciśnieniu atmosferycznym.

Smog w Polsce - mapa:

Polacy o smoguPAP/Adam Ziemienowicz

Autor:anw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl, GIOŚ, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości