TVN Meteo | Smog

Alert RCB. W kilku miastach jakość powietrza jest niezdrowa, a może się jeszcze pogorszyć

TVN Meteo | Smog

Autor:
ps
Źródło:
RCB, tvnmeteo.pl
Kraków: czystsze powietrze, mniej przypadków astmy u dzieci i młodzieży
Kraków: czystsze powietrze, mniej przypadków astmy u dzieci i młodzieżyTVN24
wideo 2/12
Smog

Pogoda zachęca do spędzania czasu na zewnątrz, ale nie wszędzie sprzyja temu jakość powietrza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y z ostrzeżeniem przed smogiem. Alert został wydany dla czterech miast i jednego powiatu.

Alert RCB ostrzegający przed smogiem wysyłany jest, gdy prognoza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) wskaże, że istnieje zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 mikrogramów na metr sześcienny. W sobotę alert ogłoszono dla:

- Grudziądza (woj. kujawsko-pomorskie); - Kalisza i powiatu poznańskiego (woj. wielkopolskie), - Białej Podlaskiej i Chełma (województwo lubelskie).

Osoby przebywające na tych terenach otrzymały SMS o następującej treści: "UWAGA! Dnia 13.03 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (SMOG). Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz".

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w komunikacie na swojej stronie internetowej zaleca, aby zrezygnować ze spacerów i uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a także aby ograniczyć wietrzenie pomieszczeń.

Kiedy powietrze ma dobrą jakość

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

Jakość powietrza w sobotę

Według danych na godzinę 11 powietrzem najgorszej - niezdrowej jakości - pod względem pyłu PM10, oddychali mieszkańcy Cieszyna, gdzie stacja pomiarowa wykazała stężenie na poziomie 107 µg/m3. Oznacza to 178 procent normy dobowej. Na Śląsku i w Małopolsce dominowała średnia jakość powietrza pod względem pyłu PM10, a w pozostałych miastach Polski - dobra.

Jeżeli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, najgorsza sytuacja panowała w Nysie, a także w Warszawie w rejonie stacji pomiarowej przy ulicy Tołstoja. W obu tych miejscach odnotowano 67 µg/m3. Oznacza to 186 proc. normy dobowej i jakość powietrza, którą określa się jako niezdrową. W kilkunastu miastach w całym kraju w zakresie pyłu PM2,5 zarejestrowano średnią jakość powietrza.

Co to jest PM10

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

Źródła emisji pyłu PM10Polski Alarm Smogowy

Czym jest alert RCB

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowieMaria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP

Autor:ps

Źródło: RCB, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock/RCB

Pozostałe wiadomości