Alert RCB. W tym miejscu warto "unikać wychodzenia na zewnątrz"

Autor:
kw
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl
Zła jakość powietrza w Polsce na tle krajów UE
Zła jakość powietrza w Polsce na tle krajów UETVN24
wideo 2/19
Smog w Polsce

W niektórych regionach Polski unosi się smog. Eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wysłali alert z ostrzeżeniem o znacząco przekroczonych normach jakości powietrza. Sprawdź, gdzie oddychanie może być niebezpieczne dla zdrowia.

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOJEJ OKOLICY - SERWIS SMOGOWY TVNMETEO.PL

Alert RCB przed smogiem uruchamiany jest, gdy prognoza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) wskaże, że istnieje zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3).

Alert RCB

Mieszkańcy powiatu nowotarskiego otrzymali we wtorek SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) o bardzo złej jakości powietrza. Prognozuje się tam wysokie stężenie smogu. Specjaliści radzą mieszkańcom terenu objętego, aby we wtorek unikali wychodzenia na zewnątrz.

We wtorek nad Nowym Targiem wisi gęsta mgła. Dodatkowo rano termometry wskazywały tam -4 stopnie Celsjusza. Jak wyjaśnił starosta nowotarski Krzysztof Faber, takie warunki atmosferyczne w połączeniu ze spalinami z samochodów i tak zwaną niską emisją z pieców grzewczych powodują, że nie ma cyrkulacji powietrza, która mogłaby zlikwidować wiszący nad powiatem smog.

Jak wynika z ostrzeżenia, we wtorek w pow. nowotarskim średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego, czyli smogu, osiągnie wartość powyżej 150 mikrogramów na metr sześcienny. Według norm Inspekcji Ochrony Środowiska, przy dobrej jakość powietrza wartość ta nie powinna przekraczać 50 mikrogramów na metr sześcienny.

Mieszkańcy powiatu nowotarskiego otrzymali ostrzeżenie o treści: "UWAGA! Dnia 29.11 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (SMOG). Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz".

Przestarzałe piece i zła jakość paliwa, niska emisja oraz położenie Nowego Targu w kotlinie od lat powodują duże zanieczyszczenie powietrza w tym mieście. Według Polskiego Alarmu Smogowego w 2021 r. w Nowym Targu odnotowywano największe zanieczyszczenie powietrza w całej Unii Europejskiej.

>>> Czytaj dalej: Smog w Polsce. Miejscami normy są znacznie przekroczone

Kiedy powietrze ma dobrą jakość

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

Co to jest PM10

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

Źródła emisji pyłu PM10Polski Alarm Smogowy

Czym jest alert RCB

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowieMaria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP

Autor:kw

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock/RCB

Pozostałe wiadomości