Najnowsze

Polska prezydencja ośmieliła ekologów

Najnowsze

Koalicja klimatyczna chce zmian korzystnych dla klimatu

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego UE poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej - to główne oczekiwania ekologów wobec polskiej prezydencji. W Sopocie w poniedziałek i wtorek spotkają się ministrowie środowiska UE.

Postulaty przygotowała Koalicja Klimatyczna, która skupia 21 organizacji pozarządowych i ruchów ekologicznych. Misją Koalicji Klimatycznej jest wspólne działanie dla zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu.

Podczas dwudniowego, nieformalnego spotkania ministrów, szef polskiego resortu zaprezentuje priorytety prezydencji w zakresie środowiska. Obejmują one sprawę efektywnego wykorzystania zasobów, zapobiegania zmianom klimatu oraz adaptację Europy do tych zmian i przygotowanie stanowiska UE na Konferencję Klimatyczną ONZ w Durbanie.

Mniej CO2 znaczy lepiej

Cztery inne postulaty ekologów to podniesienie unijnego celu redukcji emisji dwutlenku węgla do 2020 roku z 20 proc. do 30 proc. Według ekologów w dłuższej perspektywie taka decyzja UE przyniosłaby Polsce wiele korzyści. Między innymi poprawę zdrowia ludzi i warunków życia, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i innowacyjności gospodarki.

Polski rząd nie chce się na to zgodzić i obstaje przy 20 procentowej redukcji.

Oszczędności energetyczne

Ekolodzy chcą też działań polskiej prezydencji dla przyjęcia 20 proc. unijnego celu oszczędności energii do 2020 roku. Oceniają, że dzięki temu powstałoby wiele nowych miejsc pracy w usługach i przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją energooszczędnych produktów, a dla obywateli oznaczałoby to zmniejszenie rachunków za energię.

Zmniejszyłaby się też zależność Europy od importu paliw kopalnych i osiągnięte zostałyby redukcje emisji gazów cieplarnianych.

Budżet ekologiczny

Jednym z najistotniejszych zadań polskiej prezydencji będzie przygotowanie ram finansowych Unii na lata 2014-2020 - uważają ekolodzy. Prezydencja miałaby zapewnić, że unijne fundusze po roku 2013 będą wspierały budowę efektywnej gospodarki opartej na odnawialnych źródłach energii. Powinny powstać przepisy uniemożliwiające wykorzystanie środków z budżetu UE na cele niezgodne z zasadami ochrony klimatu.

Polska powinna się też aktywnie włączyć do przygotowania wspólnego ambitnego stanowiska negocjacyjnego na Konferencję Klimatyczną w Durbanie - podkreślają ekolodzy. Konferencja odbędzie się w grudniu, pod koniec naszej półrocznej prezydencji. Temat konferencji w Durbanie ma zostać omówiony podczas sopockiego spotkania.

Autor: usa//aq / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości