Najnowsze

Los Bałtyku przesądzony na kilkadziesiąt lat. "Widmo przeszłości"

Najnowsze

[object Object]
Sinice w Bałtyku (film NASA z 2015 roku)NASA Earth Observatory
wideo 2/4

Nawet jeśli teraz będziemy dbać o środowisko, a rolnicy będą stosować mniej nawozów, to polskie rzeki i Bałtyk będą zanieczyszczone jeszcze przez kilkadziesiąt lat – uważa fizyk środowiska dr Przemysław Wachniew z AGH. - Z Polski do Bałtyku spływa najwięcej zanieczyszczeń - podkreśla.

Zespół Przemysława Wachniewa realizował w ostatnich latach międzynarodowy projekt badawczy Soils2Sea. Uczeni z AGH analizowali procesy transportu zanieczyszczeń biogennych przez gleby i wody podziemne. Projekt ma pomóc w redukcji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego wpływających do Bałtyku poprzez wody podziemne i powierzchniowe.

Sytuacja szybko poprawić się nie może

Zgodnie z wynikami badań zły stan polskich wód i Bałtyku to nie tylko efekt obecnego nawożenia gruntów przez rolników. - Dzisiaj zmagamy się z efektem nawożenia stosowanego jeszcze w latach 70., 80. – zaznaczył w rozmowie naukowiec z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jak wyjaśnił, wody podziemne niosące zanieczyszczenia w wielu przypadkach dość długo pozostają pod powierzchnią ziemi, a do pobliskiej rzeki mogą wypłynąć po kilkudziesięciu latach.

- Musimy się uporać z widmem przeszłości. Nawet jeżeli teraz będziemy stosować nie wiadomo jak dobre praktyki rolnicze, ograniczali nawożenie gleby do minimum, to spadku stężeń zanieczyszczeń biogennych w rzekach nie zaobserwujemy w ciągu kilku lat – powiedział Wachniew.

Polska czarnym punktem na mapie Europy

Jak podkreślił naukowiec, polskie gleby są dość przepuszczalne dla wody i zanieczyszczeń, niewiele szkodliwych w nadmiarze azotanów (składnik nawozów) ulega w nich zatrzymaniu lub rozkładowi. - Nasze wyniki skłaniają nas do tego, aby całą Polskę uznać za obszar niebezpieczny, taki czarny punkt na mapie Europy, jeśli chodzi o zanieczyszczenie wód – przyznał. Badania potwierdziły także ścisły związek między rodzajem gleby a szybkością transportu wody do gruntów, a potem do rzek. Zanieczyszczenia najszybciej przenikają przez gleby piaszczyste.

Nikt nie truje morza tak, jak Polska

Rzeki są zanieczyszczone najbardziej tam, gdzie występuje największa gęstość zaludnienia i najintensywniejsze rolnictwo. Nawożenie i hodowla zwierząt są głównymi źródłami zanieczyszczenia rzek substancjami biogennymi (ok. 90 proc. w skali kraju), ale lokalnie istotne mogą być zanieczyszczenia pochodzące z oczyszczonych i nieoczyszczonych ścieków bytowych. Widocznym rezultatem zanieczyszczeń polskich rzek są m.in. uniemożliwiające kąpiel wykwity glonów na bałtyckich plażach. - W zlewni Morza Bałtyckiego mamy prawie połowę ludności i prawie połowę gruntów rolnych. Z Polski do Bałtyku spływa najwięcej zanieczyszczeń – powiedział uczony i dodał, że rolnicy często nie mają pojęcia o tym, że poniekąd sami przyczyniają się do złej jakości polskich wód. Oprócz uczonych z AGH nad projekt Soils2Sea pracowali uczeni z Danii, Niemiec, Rosji i Szwecji. Przedsięwzięcie współfinansowała Unia Europejska.

Autor: rzw / Źródło: PAP. Źródło głównego zdjęcia CC BY SA 2.0 Flickr / Leszek Kozlowski

Pozostałe wiadomości