Walonia za CETA. Runął ostatni bastion

Ze świata


Parlament francuskojęzycznego belgijskiego regionu Walonia zagłosował w piątek za zaakceptowaniem CETA - porozumieniem handlowym między Unią Europejską a Kanadą. Ta decyzja kończy sprzeciw Belgów, który groził całkowitym zawieszeniem umowy.

To właśnie Walonia doprowadziła do tego, że cały rząd Belgii musiał wyrazić sprzeciw wobec umowy gospodarczo-handlowej (CETA) i zaplanowany na wczoraj szczyt UE-Kanada został odwołany. Ostatecznie udało się osiągnąć kompromis - wypracowano tekst umowy, który oddalał największe obawy mieszkańców Walonii. Dzisiaj za jego przyjęciem zagłosowało 58 parlamentarzystów, pięciu było przeciw.

Walonia ostatnim bastionem

Rządy wszystkich 28 państw należących do Unii Europejskiej opowiedziały się za umową CETA. Zwolennicy porozumienia uważają, że pomoże ono podnieść bilans handlowy o 20 proc.

Dotychczas rząd centralny Belgii zwlekał z udzieleniem zgody, czekają wciąż na akceptację władz regionalnych.

Podpisanie umowy UE-Kanada blokował belgijski region Walonia. Rząd federalny Belgii potrzebował zaś zgody wszystkich regionów i wspólnot językowych kraju, by podpisać porozumienie. Sprzeciw choćby jednego regionu groziłby fiaskiem umowy, bowiem państwa UE muszą jednomyślnie dać zgodę na zawarcie przez Unię porozumienia z Kanadą.

Czym jest CETA?

Negocjacje w sprawie CETA zakończyły się we wrześniu 2014 r. Umowa ma znieść niemal wszystkie cła i bariery pozataryfowe oraz zliberalizować handel usługami między UE a Kanadą. Komisja Europejska na początku lipca br. zaproponowała państwom członkowskim podpisanie umowy. Gdy to uczynią i przegłosuje ją Parlament Europejski, umowa będzie mogła wejść tymczasowo w życie. Ostateczna ratyfikacja będzie należeć do parlamentów krajów unijnych i Kanady.

Tymczasowe stosowanie umowy ma dotyczyć relacji handlowych; do czasu zatwierdzenia przez wszystkie kraje członkowskie zawieszona będzie inwestycyjna część umowy. Ostatnio dzięki zaangażowaniu Polski udało się uzyskać deklarację wszystkich państw członkowskich, że w przypadku niepowodzenia ratyfikacji CETA z powodów konstytucyjnych tymczasowe stosowanie umowy musi być anulowane.

Zobacz: Zaskakujący finał negocjacji ws. CETA. Kontrowersyjna umowa handlowa zawarta

Autor: ag//ms / Źródło: Reuters, tvn24bis.pl

Raporty: