Ze świata

PKN Orlen chce sprzedać spółkę zajmującą się transportem paliw

Ze świata

TransPolonia S.APKN Orlen chce sprzedać spółkę zajmującą się transportem paliw

PKN Orlen zamierza sprzedać Trans Polonia 100 proc. akcji spółki Orlen Transport, największego w kraju podmiotu specjalizującego się w przewozie paliw. Finalizacja transakcji o wartości ok. 85 mln zł wymaga uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PKN Orlen, informując w poniedziałek o porozumieniu z Trans Polonia zaznaczył, że sprzedaż aktywów transportu samochodowego jest zgodna ze strategią płockiego koncernu, której priorytetami jest rozwój segmentu downstream - rafinerii, petrochemii i energetyki oraz segmentu upstream, w tym poszukiwań i wydobycia ropy naftowej.

Transport w Europie

Według PKN Orlen po finalizacji transakcji spółka Orlen Transport znajdzie się w grupie kapitałowej Trans Polonia, „która świadczy specjalistyczne usługi w zakresie transportu i logistyki na terenie całej Europy”.

„Transport samochodowy jest usługą jaką można dzisiaj kupić na rynku po konkurencyjnych cenach od wielu dostawców i dlatego z perspektywy producenta paliw i chemikaliów nie stanowi ona strategicznie istotnego ogniwa w łańcuchu wartości ani nie daje unikalnych przewag konkurencyjnych” – oświadczył cytowany w komunikacie PKN Orlen członek zarządu tej spółki ds. sprzedaży Marek Podstawa.

Jak podkreślił, sprzedaż Orlen Transport i przejęcie obsługi transportowej produktów PKN Orlen przez wyspecjalizowany podmiot logistyczny zapewni tam „wysoką jakość obsługi” bez konieczności angażowania menadżerów płockiego koncernu w jej bezpośredni nadzór.

Strategia grupy

Prezes Trans Polonia Dariusz Cegielski ocenił, że nabycie Orlen Transport umożliwi grupie kapitałowej tej spółki „rozszerzenie swojej podstawowej działalności związanej z transportem płynnych surowców chemicznych i mas bitumicznych o transport paliw”. - Zakup Orlen Transport doskonale odpowiada strategii rozwoju grupy kapitałowej Trans Polonia w sektorze dystrybucji płynnych ładunków w cysternach – zaznaczył.

Cegielski zwrócił przy tym uwagę, że „znacząca część biznesu” Orlen Transport „bazuje na długoterminowych umowach z grupą Orlen, co gwarantuje stabilność przychodów i marż”. - Ponadto akwizycja otwiera nam możliwość świadczenia usług dla innych podmiotów na rynku paliwowym oraz stwarza unikalne efekty synergii po stronie sprzedaży związane z obsługą nowych obszarów w zakresie logistyki chemii i paliw – podsumował.

Zgoda regulatora

PKN Orlen zaznaczył, że planowana transakcja sprzedaży Orlen Transport na rzecz Trans Polonia jest warunkowa, a jej finalizacja wymaga uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według płockiego koncernu oprócz samej transakcji i dalszej współpracy, strony porozumiały się także w kwestii gwarancji pracowniczych, które mogą zapewnić warunki kontynuacji zatrudnienia.

Orlen Transport to spółka działająca od 2008 r., specjalizująca się w transporcie drogowym benzyny, oleju napędowego, paliwa lotniczego JET oraz LPG. Spółka zatrudniająca 582 osoby, w tym 485 kierowców, posiada flotę 223 zestawów autocystern przystosowanych do przewozu towarów niebezpiecznych.

W 2014 r. przy przychodach Orlen Transport na poziomie 125,4 mln zł, zysk netto spółki wyniósł 13,6 mln zł.

Trans Polonia od 2008 r. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zajmuje się spedycją płynnych surowców chemicznych i mas bitumicznych przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego, a także intermodalnego. Flota Trans Polonii składa się z 200 pojazdów specjalistycznych, przystosowanych do transportu różnych grup płynnych chemikaliów. Posiada przedstawicielstwa w Holandii, Francji i Hiszpanii, uzyskując ok. 50 proc. przychodów z eksportu usług.

W 2014 r. przy przychodach w wysokości 65,3 mln zł zysk netto grupy Trans Polonia wyniósł 2,6 mln zł.

Autor: gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TransPolonia S.A

Pozostałe wiadomości