Najbardziej zadłużone kraje Unii Europejskiej. Jak wypadła Polska?

Ze świata

Dług publiczny przekroczył bilion. Komentarz Mariusza Adamiakatvn24bis
wideo 2/2

Najmniej zadłużeni w Unii Europejskiej są Estończycy, zaś najbardziej Grecy. Najwyższy nominalny dług publiczny na koniec pierwszego kwartału 2019 roku zanotowano jednak we Francji, która wyprzedziła pod tym względem Włochy - wynika z najnowszych danych Eurostatu. Polska, jeśli chodzi o poziom zadłużenia w stosunku do wielkości gospodarki, znalazła się tuż za pierwszą dziesiątką rankingu.

Z danych unijnego urzędu statystycznego Eurostatu wynika, że dług publiczny w krajach strefy euro (EA19) na koniec pierwszego kwartału wzrósł do 85,9 procent PKB z poziomu 85,1 procent na koniec czwartego kwartału 2018 roku. W przypadku całej Wspólnoty (UE-28) wskaźnik wzrósł w ciągu trzech miesięcy z 80 do 80,7 procent.

W obu przypadkach dane są jednak lepsze niż przed rokiem. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 roku stosunek długu publicznego do PKB spadł zarówno w strefie euro - z 87,1 procent, jak i w całej UE - z 81,6 procent.

Najbardziej zadłużeni

W porównaniu z czwartym kwartałem 2018 roku 12 krajów członkowskich odnotowało wzrost zadłużenia w stosunku do wartości gospodarki (PKB), zaś 13 krajów zanotowało spadek. Wskaźnik pozostał za to na podobnym poziomie w Niemczech, na Litwie i Słowacji.

Najwyższy wzrost długu, bo o 3,1 punktu procentowego, zaobserwowano w Belgii, na Cyprze - o 2,5 punktu procentowego, w Irlandii - o 2 punktu procentowego i we Włoszech - o 1,9 punktu procentowego. Największe spadki odnotowano w Szwecji - o 2,5 punktu procentowego i w Słowenii - o 2,3 punktu procentowego.

Z danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że najmniej zadłużeni w Unii Europejskiej są Estończycy - ich dług publiczny to zaledwie 8,1 procent PKB. Kolejne miejsca zajęli Bułgarzy - 21,2 procent PKB, Luksemburczycy - 21,3 procent, Duńczycy - 33,6 procent, Czesi - 34 procent oraz Litwini i Rumuni - po 34,1 procent.

W przypadku Polski dług publiczny, liczony według metodologii unijnej, na koniec pierwszego kwartału wynosił 49,1 procent wobec 48,9 procent PKB w czwartym kwartale 2018 roku i wobec 51,1 procent w analogicznym okresie przed rokiem. To oznacza, że nasz kraj znalazł się na 12. miejscu w stawce.

Najwyższy wskaźnik długu publicznego do PKB na koniec pierwszego kwartału 2019 roku odnotowano w Grecji - 181,9 procent. Na drugim miejscu znalazły się Włochy - 134 procent, a na trzecim Portugalia - 123 procent.

Wysokie wskaźniki odnotowało również w Belgii - 105,1 procent i na Cyprze - 105 procent.

Francja wyprzedziła Włochy

Dług publiczny Polski na koniec pierwszego kwartału 2019 roku wyniósł 1 bilion 54 miliardy 877 milionów złotych. To około 245 mld euro.

Z danych Eurostatu wynika, że najwyższy nominalny dług publiczny jest we Francji. Kraj nad Sekwaną wyprzedził pod tym względem Włochy. Na koniec pierwszego kwartału nominalny dług wynosił we Francji - 2 biliony 358 miliardów 897 milionów euro. Tymczasem we Włoszech było to 2 biliony 358 miliardów 538 milionów euro.

Nominalny dług publiczny przekracza 2 biliony euro także w Niemczech i w Wielkiej Brytanii.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shuttestock