Złe oznakowanie, wprowadzanie w błąd. Na co uważać kupując jaja?

Z kraju

sxc.huUOKiK przypomina, na co uważać kupując jaja

Na pudełku grafika przedstawiająca kury na wolnym wybiegu a w środku jaja pochodzące z chowu klatkowego - to przykład niewłaściwego oznakowania produktu. Przed świętami UOKiK radzi, na co zwrócić uwagę kupując jaja. I podaje dane Inspekcji Handlowej, z których wynika, że w blisko co trzeciej ze skontrolowanych partii jaj stwierdzono nieprawidłowości.

IH w czwartym kwartale 2014 roku skontrolowała 526 partii jaj kurzych w sklepach, hurtowniach oraz na targowiskach. Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 146 partii (27,8 proc.). Dla porównania, w roku 2013 ogólny odsetek nieprawidłowości wyniósł 30,3 proc. a w 2011 r. 49,1 proc.

Gdzie najgorzej?

Jak czytamy, najwięcej zastrzeżeń dotyczyło nieprawidłowego oznakowania (27,8 proc. partii), zaniżenia masy oraz niewłaściwej klasyfikacji wagowej (12,1 proc. partii). "Nieprawidłowości ujawniono w 78,6 proc. skontrolowanych punktów na targowiskach i w 23,5 proc. sklepów sieci handlowych. Zdecydowanie więcej zastrzeżeń odnosiło się do jaj sprzedawanych luzem (46,4 proc. partii) niż w opakowaniach (13,9 proc. partii)" - informuje UOKiK. - Inspekcja Handlowa co roku kontroluje jakość oznakowania jajek, co ma szczególne znaczenie w sezonie wielkanocnym. Ostatnia taka kontrola odbyła się w IV kwartale ubiegłego roku. W toku kontroli sprawdzono łącznie 168 punktów sprzedaży i to zarówno w sklepach, w hurtowniach i na targowiskach. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło oznakowania jaj. Zgodnie z przepisami oznakowanie umieszcza się na skorupce każdego jajka oraz na opakowaniach - podkreśla Dariusz Łomoski, zastępca dyrektora Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK.

Jak opakowane?

UOKiK podkreśla, że niewłaściwe oznakowanie opakowań stwierdzono w przypadku 50 partii jaj. Polegały one m.in. na sugerowaniu, że oferowane jaja pochodzą od kur z wolnego wybiegu, podczas gdy w rzeczywistości pochodziły z chowu klatkowego. "Na opakowaniach były stosowane wprowadzające w błąd opisy, takie jak wiejskie jaja czy z naszej zagrody albo grafiki przedstawiające krajobraz wiejski lub spacerujące kury. Tymczasem informacje, że jaja pochodzą z chowu klatkowego, umieszczano np. drobną czcionką na dole opakowania" - czytamy. Wśród innych wykrytych nieprawidłowości było podawanie dłuższego okresu minimalnej trwałości niż przepisowe 28 dni od zniesienia jaj (np. o 8 dni).

Jednakże najwięcej zastrzeżeń kontrolerów budziło oznakowanie jaj sprzedawanych luzem, głównie na targowiskach. Sprawdzono 166 partii, zakwestionowano 77, czyli 46,4 proc. Zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim braku danych o metodzie chowu kur (np. klatkowy, ściółkowy), klasie wagowej (np. S, M), dacie minimalnej trwałości oraz nazwie producenta.

Za nieprawidłowości posypały się kary. Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali 21 decyzji, którymi wymierzyli kary o łącznej wysokości 18,8 tys. zł za wprowadzenie do obrotu niewłaściwie oznakowanych i sklasyfikowanych jaj.

Żeby wiedzieć

UOKiK przygotował także specjalny poradnik dla konsumentów, na co zwrócić uwagę kupując jaja.

Konsumentom mogą być sprzedawane wyłącznie jaja świeże - czyli klasy A. Dodatkowo takie jaja muszą na skorupie posiadać informacje o: metodzie chowu kur (0 – ekologiczna, 1 – wolny wybieg, 2- ściółkowa, 3 – klatkowa), kod państwa (PL – Polska) i weterynaryjny numer identyfikacyjny, czyli kod zakładu produkcji.

Jaja w opakowaniu: opakowanie musi informować o klasie jakości (np. A), klasie wagowej (np. M, XL, które to oznaczenia przyporządkowane są odpowiedniej masie jaj), dacie minimalnej trwałości, metodzie chowu kur wyrażonej słownie (np. jaja z chowu klatkowego), kodzie zakładu pakowania, zaleceniach przechowywania jaj po zakupie w warunkach chłodniczych. Ponadto na zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni opakowania powinno znajdować się objaśnienie znaczenia kodu producenta umieszczonego na skorupie jaj.

Jaja sprzedawane luzem, na sztuki: w miejscu sprzedaży musi się znajdować informacja o klasie jakości, klasie wagowej, metodzie chowu, dacie minimalnej trwałości, nazwie albo imieniu i nazwisku producenta, znaczeniu kodu producenta umieszczonego na skorupie jaj.

Jaja sprzedawane bezpośrednio konsumentom przez gospodarza, producenta, którzy posiadają mniej niż 50 kur – w miejscu sprzedaży muszą się znaleźć informacje: nazwa i adres gospodarstwa, imię i nazwisko gospodarza. Oznakowanie na skorupach nie jest wymagane.

Autor: mn/ps / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu