Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop? Ważny termin dla pracodawców i pracowników

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop?
Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop?TVN24
wideo 2/4
TVN24Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop?

Zaległy urlop, czyli niewykorzystane dni wolne z poprzedniego roku kalendarzowego, należy wykorzystać do 30 września. To ważny termin szczególnie dla pracodawców. Jakie są konsekwencje niewykorzystania zaległego urlopu? Czy może przepaść? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Zgodnie z Kodeksem pracy niewykorzystany urlop przechodzi na kolejny rok. W interesie pracodawcy jest, by pracownik wykorzystał go do 30 września. 

Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop?

Jak czytamy w Kodeksie, zaległy urlop trzeba wykorzystać najpóźniej do 30 września roku kalendarzowego następującego po roku, w którym urlop miał być pierwotnie wykorzystany. Czyli najpóźniej 30 września 2021 roku pracownik powinien rozpocząć zaległy urlop z 2020 roku.

Pracodawca może sam zadecydować o terminie, w którym pracownik ma iść na zaległy urlop, tak by po tej dacie jego pracownicy nie mieli już zaległych urlopów. 

Konsekwencje niewykorzystania zaległego urlopu ponosi pracodawca. W razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy może to być potraktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za co grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Wczasy pod gruszą - kiedy można dostać dofinansowanie do urlopu? >>>

Zaległy urlop a pandemia COVID-19

Ile dni zaległego urlopu można wykorzystać? Kodeks pracy tego nie reguluje. Pracodawca może skorzystać z zapisów ustawy antycovidowej, które precyzują dokładny limit dni urlopu zaległego, na jaki pracodawca może wysłać swojego pracownika w terminie wskazanym przez siebie bez konieczności wyrażenia na to zgody przez pracownika.

Z przepisów wprowadzonych w trakcie pandemii COVID-19 wynika, że pracodawca ma prawo udzielić pracownikowi do 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego w wybranym przez siebie terminie, z pominięciem planu urlopów oraz bez zgody pracownika.

Jeśli pracownik ma więcej dni zaległego urlopu - pracodawca nie może samemu ustalić, kiedy pracownik ma tę różnicę wykorzystać, jeśli ten nie wyraża zgody na dłuższy urlop.

Czy zaległy urlop przepada?

Pracownik nie traci prawa do wykorzystania zaległego urlopu przez trzy lata. Liczone jest to od roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył prawo do dni wolnych.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

Jeśli po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracownikowi pozostanie niewykorzystany urlop, pracodawca ma obowiązek wypłacić mu ekwiwalent urlopowy. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, kiedy pracownik nie będzie już pracował dla danego pracodawcy. W przeciwnym wypadku, jeśli pracownik ma zaległy urlop, nie otrzymuje ekwiwalentu urlopowego, tylko wykorzystuje urlop.

Dłuższe urlopy w 2021 rokuPAP

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości