Z kraju

Wsparcie dla szkolnictwa wyższego

Z kraju


Będą uproszczenia podatkowe dla naukowców oraz specjalna spółka wspierająca innowacje.

Tak zpaowiadała minister nauki i szkolnictwa wyższego. Minister zwróciła szczególną uwagę na poprawę infrastruktury dydaktycznej i związane z tym inwestycje. Rozmowa z minister Barbarą Kudrycką.

Pozostałe wiadomości