Ustawa wiatrakowa, czyli jeden z kamieni milowych po Nowym Roku w Sejmie. "Liczę na to"

Autor:
jr
Źródło:
PAP
Magda Łucyan: dlaczego ustawa blokująca energetykę wiatrową cały czas obowiązuje?
Magda Łucyan: dlaczego ustawa blokująca energetykę wiatrową cały czas obowiązuje?TVN24
wideo 2/4
TVN24Magda Łucyan: dlaczego ustawa blokująca energetykę wiatrową cały czas obowiązuje?

Po autopoprawce liczę na to, że Sejm na najbliższym styczniowym posiedzeniu zajmie się projektem tak zwanej ustawy wiatrakowej - zaznaczył Piotr Mueller, rzecznik rządu. W uzasadnieniu autopoprawki wyjaśniono, że polega ona na dodaniu rozwiązań współpracy z lokalnymi społecznościami. - Model współpracy ze społecznością lokalną, który funkcjonuje w wielu państwach i jest społecznie sprawiedliwy - zaznaczył Mueller. Ustawa jest jednym z kamieni milowych.

Rzecznik rządu na poniedziałkowej konferencji prasowej podkreślił, że przyjęta niedawno przez rząd autopoprawka do projektu nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej wskazuje na model współpracy ze społecznością lokalną, który funkcjonuje w wielu państwach. Jest on też - zdaniem Müllera - "społecznie sprawiedliwy".

- Liczę na to, że projekt będzie mógł być procedowany dzięki temu (autopoprawce - przyp. redakcja) na najbliższym posiedzeniu Sejmu w styczniu - powiedział rzecznik.

Moc mieszkańca gminy

13 grudnia Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, czyli tzw. ustawy wiatrakowa. W uzasadnieniu autopoprawki wyjaśniono, że polega ona na dodaniu rozwiązań umożliwiających partycypację lokalnej społeczności w korzyściach, jakie niesie lokalizacja na danym terenie elektrowni wiatrowej. Obecnie zakres przedmiotowy ustawy obejmuje zasady partycypacji mieszkańców gminy w korzyściach z lokalizacji elektrowni wiatrowych. Dodano, więc definicję mocy zainstalowanej oraz mieszkańca gminy.

Zmiana polega m.in. na dodaniu nowego art. 6h, który zakłada przeznaczenie przez inwestora realizującego inwestycję polegającą na budowie elektrowni wiatrowej co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej stanowiącej przedmiot tej inwestycji do objęcia przez mieszkańców gminy, aby mogli oni uzyskać status prosumenta wirtualnego. Podkreślono, że dzięki proponowanym zmianom każdy mieszkaniec, będący odbiorcą końcowym w gospodarstwie domowym, w gminie, na terenie, której jest planowana budowa elektrowni wiatrowej, będzie mógł, na zasadzie dobrowolności, przystąpić do zawarcia z inwestorem umowy, aby na jej podstawie zostać prosumentem wirtualnym.

Definicję prosumenta wirtualnego określa ustawa o odnawialnych źródłach energii. To nowy typ prosumenta, który wytwarza energię poza miejscem, w którym zużywa energię. Prosumentem wirtualnym energii odnawialnej mogą być firmy i konsumenci.

Projekt 10H i 37 kamieni milowych w ramach KPO

W Sejmie na rozpatrzenie czeka projekt nowelizacji ustawy wiatrakowej inaczej zwanej 10H. Przewiduje on, że decyzja o możliwości lokalizowania nowych lądowych elektrowni wiatrowych oraz o odblokowaniu możliwości rozwoju budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie tych elektrowni, będzie zależała od gmin.

Zmiany w ustawie 10H są jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, by uruchomić środki z Krajowego Planu Odbudowy. 

Ustawa wiatrakowa, inaczej zwana 10H, jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, by uruchomić środki z Krajowego Planu Odbudowy. Projektem ustawy powinien się zająć Sejm. Do tej pory, mimo że minęło już kilka miesięcy, nie nadano mu jednak numeru druku.

Czytaj też: Zmiany w ustawie wiatrakowej. Jest decyzja rządu w sprawie poprawki

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor: jr

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości