Urząd zasypany skargami w sprawie RODO. Kłopoty w służbie zdrowia i przy rekrutacji do pracy

Z kraju

RODO na wakacjach. Czy wypożyczając kajak musimy zdeponować dowód osobisty?tvn24
wideo 2/7

Do końca czerwca do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło ponad 750 skarg w związku z nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych - poinformowała w środę prezes UODO Edyta Bielak–Jomaa.

Od 25 maja w całej Unii Europejskiej obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma ujednolicić przepisy o ochronie danych osobowych. Zakłada ono m.in. kary za naruszenia przepisów - do 20 mln euro lub 4 proc. całego obrotu firmy.

Setki skarg

Szefowa UODO poinformowała, że do końca czerwca do urzędu wpłynęło 756 skarg w związku z wprowadzeniem nowych przepisów. Podkreśliła, że do urzędu wpłynęło również ponad 600 pytań w sprawie stosowania przepisów. Monika Krasińska z UODO zwróciła uwagę, że część informacji o nieprawidłowościach dotyczy kierowania korespondencji.

- Jest ona kierowana omyłkowo, przesyłana do osób trzecich, nieuprawnionych. Ta korespondencja jest kierowana nie tylko poprzez korespondencję listowną, ale też w formie elektronicznej. Nierzadko są wciąż przypadki przesyłania zbiorczych baz mailingowych do adresatów - powiedziała.

Dodała, że zgłaszane są również nieprawidłowości w związku z zamieszczaniem informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Chodzi m.in. o brak anonimizacji (usuwania części danych - red.) dokumentu przed opublikowaniem.

Poradnik

Z kolei Paulina Dawidczyk z UODO zwróciła uwagę, że zgłoszenia dotyczą również służby zdrowia. Chodzi m.in. o nieuprawnione udostępnianie dokumentacji medycznej. - Najczęściej wynika to z błędu pracownika - wyjaśniała.

Dodała, że nieprawidłowości zdarzają się także w sytuacji zagubienia nośników informacji - np. dokumentów. Szefowa UODO wyjaśniła ponadto, że urząd jest w trakcie aktualizacji poradnika, w którym znajdą się informacje m.in. o tym, jak prawidłowo przetwarzać dane pracowników (w tym zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, samozatrudnionych, pracowników delegowanych i cudzoziemców).

- Chcemy przygotować taki materiał, który będzie pomocny pracodawcom, pracownikom, osobom zatrudnionym również na podstawie umów cywilnoprawnych - wyjaśniała. W tym celu UODO rozpoczęło konsultacje. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i postulaty pod adres zas@uodo.gov.pl do 17 sierpnia. Dawidczyk przypomniała, że nowe przepisy wprowadziły zmiany w przetwarzaniu danych osobowych przy rekrutacji pracowników. - Pracodawca powinien się kierować zasadą minimalizacji danych adekwatności i celowości przetwarzania danych. Administrator powinien dbać o to, aby wszelkie dane były pozyskiwane tylko w celu niezbędnym do zatrudnienia pracownika. Absolutnie zakazane jest zbieranie danych na zapas i na wszelki wypadek - mówiła. Zaznaczyła jednak, że pracodawca może zażądać od rekrutowanego pracownika dodatkowych danych, np. czy był on karany.

Przetwarzanie danych

Jak podkreśliła Dawidczyk, pracodawca, aby przetwarzać dane rekrutowanego pracownika w przyszłości, musi mieć na to jego zgodę. - Jeżeli pracownik wyrazi zgodę, pracodawca, mimo zakończenia procesu rekrutacji, może tę aplikację pozostawić i wykorzystać w przyszłości - wyjaśniała. Piotr Drobek z UODO zwrócił uwagę na kwestie związane z ochroną danych osobowych pracownika, który został wysłany na badania lekarskie. - Pracodawca nie jest uprawniony do dostępu do danych medycznych w trakcie badania. On otrzymuje tylko zaświadczenie o zdolności do pracy - mówił. RODO zakłada m.in. prawo do bycia zapomnianym, czyli możliwość usunięcia, również z internetu, informacji na swój temat, jeśli nie są prawdziwe lub są obraźliwe, a także prawo do przenoszenia danych – można zażądać, aby każdy urząd albo bank, które mają nasze dane, przekazał je innemu urzędowi lub bankowi. Nakłada także obowiązek powiadomienia o wycieku danych osobowych. Stanowi też, że przetwarzanie danych będzie możliwe za wyraźną zgodą tego, kogo dotyczą.

Ochrona danych

W maju prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ochronie danych osobowych, która ma zapewnić skuteczne stosowanie RODO w Polsce. Według nowych przepisów prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie mógł kierować do organów państwowych, samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych podmiotów wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych. Będzie mógł również występować do organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Wzmocnieniu pozycji urzędu służyć mają także przyznanie prawa do przeprowadzania kontroli naruszenia zasad ochrony danych osobowych. Wprowadzono również rozwiązania mające przyspieszyć postępowania w sprawach ochrony danych - zniesiono dwuinstancyjność postępowania w sprawach o naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Wprowadzono także przepis, dzięki któremu podejmowana przez UODO kontrola nie będzie mogła trwać dłużej niż miesiąc.

Autor: msz//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock