Miliony Polaków mogą skorzystać z tej ulgi

Źródło:
tvn24.pl
Nowy rok przyniesie wyższe koszty dla przedsiębiorców. "Ludzie już w tej chwili jadą na 'oparach'"
Nowy rok przyniesie wyższe koszty dla przedsiębiorców. "Ludzie już w tej chwili jadą na 'oparach'"Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24
wideo 2/5
Nowy rok przyniesie wyższe koszty dla przedsiębiorców. "Ludzie już w tej chwili jadą na 'oparach'"Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24

Ulga na dziecko (prorodzinna) to jedno z najpopularniejszych odliczeń podatkowych. Dzięki uldze na dziecko - po złożeniu PIT - można otrzymać zwrot podatku. Z ulgi korzysta prawie 5 milionów podatników. Sprawdź, czy i jak możesz skorzystać z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu PIT za 2023 rok.

Rozliczenia PIT za 2023 rok ruszają 15 lutego. Jeżeli ktoś chce skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, to powinien to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które są składane w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia.

Jak zmniejszyć podatek? Jednym ze sposobów jest zastosowanie ulgi prorodzinnej, czyli tak zwanej ulgi na dziecko. Za jej sprawą po złożeniu rocznej deklaracji PIT możemy liczyć na zwrot nadpłaconego fiskusowi podatku.

"Z ulgi na dzieci skorzystało 4,7 mln podatników. Kwota odliczona od podatku powiększona o dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci wyniosła 7 mld zł" - przekazało redakcji biznesowej tvn24.pl Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów.

Ze skarbówką można także się rozliczyć za pomocą usługi Twój e-PIT. Jednak w przypadku ulgi na dziecko część podatników musi wykonać dodatkowe czynności, aby zwrot podatku otrzymać w pełnej wysokości.

Czytaj więcej: Pułapka w uldze na dziecko - jak odzyskać pełną kwotę >>>

Ulga na dziecko 2024 - kto może skorzystać?

Ulga na dziecko przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub pełniącym funkcję rodziny zastępczej i uzyskującym dochody opodatkowane według skali podatkowej (zarówno jako rezydent, jak i nierezydent podatkowy) - wyjaśniono na stronie rządowej.

Odliczenie w zeznaniu PIT za 2023 rok przysługuje na dzieci:

1) małoletnie (nie ukończyły 18. roku życia); 2) bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną; 3) do ukończeniu 25. roku życia, jeśli uczą się lub studiują w Polsce lub za granicą, jeżeli dzieci te nie uzyskały: - dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub kapitałów pieniężnych, z wyjątkiem renty rodzinnej; - albo przychodów w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej (19,061,28 zł).

Z ulgi na dziecko nie mogą skorzystać osoby uzyskujące wyłącznie dochody:

- opodatkowane 19-proc. podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej, - opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową).

Osoby, które uzyskały ponadto dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, zasiłek chorobowy, dochody z najmu prywatnego), w zeznaniu podatkowym mają prawo wykazać kwotę przysługującą do odliczenia ulgi.

PIT za 2023 rok - limity dotyczące ulgi na dziecko

Odliczenie przysługuje rodzicom i opiekunom, których dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty:

- 112 000 zł w związku małżeńskim (sumuje się dochody z małżonkiem), - 112 000 zł w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko, - 56 000 zł w przypadku osób niebędących w związku małżeńskim (również przez część roku).

Jak podało MF, ulga przysługuje bez względu na wysokość uzyskanych przez ciebie dochodów, jeżeli wykonywałeś władzę rodzicielską:

- w stosunku do dwójki lub więcej dzieci; - w stosunku do jednego dziecka, posiadającego: 1) orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub 2) decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo 3) orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

Powyższe zasady dotyczą ciebie również, jeżeli utrzymywałeś pełnoletnie dziecko (dzieci) w związku z wykonywaniem ciążącego na tobie obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

"Za dochody rodziców dla celów skorzystania z ulgi prorodzinnej rozumie się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym: opodatkowane według skali podatkowej, z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19-proc. stawką podatku (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane 19-proc. stawką podatku, pomniejszone o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne (podatek liniowy)" - wskazano.

Ulga na dziecko - ile wynosi?

Ulga prorodzinna przysługuje w wysokości:

- na pierwsze dziecko - 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie), - na drugie dziecko - 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł), - na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł), - na czwarte i każde kolejne dziecko - 225,00zł (2700,00 zł).

Na stronie rządowej działanie ulgi na dziecko przedstawiono na przykładzie rodzica z trójką dzieci. "Wtedy ulga wyniesie: 1112,04 zł na pierwsze dziecko, 1112,04 zł na drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie dziecko, czyli łącznie przysługuje ulga w wysokości 4224,12 zł rocznie" - napisano.

Podkreślono, że "odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim".

Dodatkowy zwrot w przypadku ulgi na dziecko

"W przypadku gdy zabraknie ci podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, możesz otrzymać różnicę w postaci dodatkowego zwrotu" - wskazano na stronie rządowej.

Wyjaśniono, że kwota, którą można otrzymać, "jest ograniczona" i "nie może przekroczyć zapłaconych podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszonych o odliczone od podatku liniowego lub zryczałtowanego podatku dochodowego składki na ubezpieczenie zdrowotne".

"Do składek tych zaliczyć można również składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone od przychodów objętych: zwolnieniem PIT dla młodych, zwolnieniem dla powracających, zwolnieniem dla rodzin 4+, zwolnieniem dla pracujących seniorów" - podano.

Podkreślono, że nie można uwzględnić składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które: odliczono w zeznaniu PIT-28, w zeznaniu PIT-36L lub zostały wykazane jako odliczone w PIT-16A.

Ulga na dziecko - jak ją udokumentować?

Ulgę na dziecko można uwzględnić w składanym zeznaniu podatkowym - podaje się liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

"Na żądanie organów podatkowych jesteś obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: odpisu aktu urodzenia dziecka; zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą; zaświadczeniu o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły" - wytłumaczono.

Ulga na dziecko - jaki PIT?

By rozliczyć ulgę na dziecko, trzeba złożyć:

- właściwe zeznanie podatkowe - PIT-36 lub PIT-37, - wraz z załącznikiem PIT/O.

W załączniku PIT/O należy podać numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty ich urodzenia.

"W przypadku gdy opodatkowujesz dochody łącznie z małżonkiem, składacie jeden PIT/O. Jeżeli wam obojgu przysługuje ulga, ale składacie odrębne zeznania podatkowe, każde z was w załączniku PIT/O wpisuje kwotę, którą odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko z jedno was, drugie nie dołącza PIT/O do swojego zeznania" - wyjaśniono.

Więcej informacji znajdziesz na stronie podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-na-dziecko/.

Ulga na dzieci w Twój e-PIT

Zdarzają się sytuację, że rodzice lub opiekunowie spełniają warunki do skorzystania z ulgi prorodzinnej, jednak nie posiadają wystarczających dochodów, co powoduje, że podatek do zapłaty jest niski i nie mają od czego tej ulgi odliczyć. W takim przypadku wciąż możliwy jest zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej.

Podatnik musi złożyć wniosek o zwrot nieodliczonej nadwyżki ponad odliczoną kwotę lub o całą wartość ulgi na dziecko - jeśli podatek wynosi 0 zł. Jest jednak limit, który jest równy wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, które zostały opłacone w danym roku. Gdy w danym roku składki ZUS nie były w ogóle opłacane, nie ma możliwości otrzymania zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej.

Resort finansów wyjaśnia, że aby otrzymać taki zwrot w ramach usługi Twój e-PIT, podatnik musi skorzystać z funkcjonalności "dodaj zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci" dostępnej w części "Twoje ulgi i odliczenia", jako informacja dotycząca ulgi na dziecko.

Usługa Twój e-PIT jest kluczowa, gdyż z danych MF wynika, że za 2022 rok podatkowy, większość podatników rozliczyła się elektronicznie - ok. 20 mln deklaracji, w tym ok. 11,9 mln przez platformę elektroniczną Twój e-PIT i ok. 8 mln zł przez e-Deklaracje. W postaci papierowej złożono ok. 1,3 mln PIT-ów.

Jak przekazał resort finansów, "z ulgi na dzieci skorzystało 4,7 mln podatników", a "kwota odliczona od podatku powiększona o dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci wyniosła 7 mld zł., w tym:

- z odliczenia od podatku skorzystało 2,7 mln podatników, a kwota odliczona od podatku wyniosła 3,9 mld zł, - dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci (kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu do wysokości łącznej kwoty składek ZUS i NFZ) otrzymało 2,4 mln podatników w kwocie 3,1 mld zł".

Autorka/Autor:kris/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Polacy pokochali wyjazdy do krajów basenu Morza Śródziemnego. W tym sezonie mogą liczyć na tańsze wycieczki z biurami podróży do krajów takich jak Turcja, Egipt czy Hiszpania - wskazują eksperci rynku turystycznego. A to w dużej mierze za sprawą zagoszczenia na naszym rynku dwóch nowych touroperatorów. Umocnienie się polskiej waluty i spadki cen paliwa również miały wpływ na tegoroczne przeceny.

Polski język będzie słychać wzdłuż i wszerz. "Król jest jeden"

Polski język będzie słychać wzdłuż i wszerz. "Król jest jeden"

Źródło:
tvn24.pl

Główny Inspektorat Transportu Drogowego wprowadził ograniczenia na niektóre pojazdy o masie całkowitej powyżej 12 ton - poinformowano w komunikacie w piątek. W sobotę oraz niedzielę ze względu na Zielone Świątki i spodziewany większy ruch na drogach pojazdy te będą objęte ograniczeniami.

Zakaz ruchu dla części pojazdów

Zakaz ruchu dla części pojazdów

Źródło:
PAP

Drugi rok z rzędu w Wielkiej Brytanii spadła liczba miliarderów, choć majątek otwierającej listę najbogatszych mieszkańców rodziny Hinduja wzrósł po poziomu, jakiego nikt wcześniej w jej historii nie osiągnął - wynika z dorocznego rankingu "The Sunday Times Rich List". Dopiero na 258. miejscu jest król Wielkiej Brytanii Karol III, którego majątek został oszacowany na 610 milionów funtów. Wyżej od niego znajduje się premier Rishi Sunak.

Najbogatsi ludzie w Wielkiej Brytanii. Król Karol w trzeciej setce

Najbogatsi ludzie w Wielkiej Brytanii. Król Karol w trzeciej setce

Źródło:
PAP

Ministerstwo infrastruktury nie zamierza przedłużać umowy z dotychczasowym zarządcą autostrady A4 na odcinku z Krakowa do Katowic - przekazała rzeczniczka prasowa resortu Anna Szumańska. Umowa koncesyjna na eksploatację drogi zawarta między Skarbem Państwa a spółką Stalexport wygasa w 2027 roku.

Kolejny odcinek autostrady będzie darmowy. Zapowiedź ministerstwa

Kolejny odcinek autostrady będzie darmowy. Zapowiedź ministerstwa

Źródło:
PAP

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wstrzymaniu w obrocie leku Viglita, stosowanego przy leczeniu cukrzycy. Powodem jest stwierdzenie wady jakościowej. 

Lek na cukrzycę wstrzymany w obrocie

Lek na cukrzycę wstrzymany w obrocie

Źródło:
tvn24.pl

Polska gospodarka nie jest przygotowana na przyjęcie wspólnej waluty. W Ministerstwie Finansów nie toczą się prace nad przyjęciem euro – powiedział minister finansów Andrzej Domański w piątek podczas wystąpienia w mediach społecznościowych Koalicji Obywatelskiej. Przekazał też, że od stycznia mniejszy będzie tak zwany podatek Belki.

Minister: podatek będzie obniżony od 1 stycznia

Minister: podatek będzie obniżony od 1 stycznia

Źródło:
PAP

W nocy z piątku na sobotę Rosjanie zaatakowali dronami obiekty infrastruktury energetycznej znajdujące się w regionach wschodniej i środkowej części Ukrainy - przekazała agencja Ukrinform. Na prośbę Kijowa prąd awaryjnie dostarczają trzy kraje sojusznicze, w tym Polska.

Polska rozpoczęła awaryjne dostawy prądu

Polska rozpoczęła awaryjne dostawy prądu

Źródło:
PAP

Podaż pomidorów krajowych na rynku hurtowym w Broniszach stale rośnie, natomiast cena tych warzyw spada. Drogie pozostają natomiast pęczki "zieleniny", czyli pietruszka, szczypiorek oraz koperek - przekazał ekspert rynku Maciej Kmera.

"Taka cena to jest w lipcu, a nie w maju"

"Taka cena to jest w lipcu, a nie w maju"

Źródło:
PAP

W piątek pasażerowie metra w Buenos Aires zapłacili za bilet o 360 procent więcej w porównaniu do stawki z dnia poprzedniego. Tak drastyczna podwyżka to efekt polityki zaciskania pasa, realizowanej przez prezydenta Javiera Mileia. Jak zapowiadają władze, w najbliższych miesiącach podnoszenie cen będzie kontynuowane.

Bilety podrożały o 360 procent. A to nie koniec

Bilety podrożały o 360 procent. A to nie koniec

Źródło:
PAP

Niemal 10 milionów złotych - tyle wynosi suma roszczeń w sprawach przeciwko Telewizji Polskiej za materiały wyemitowane w latach 2016-2023 z powództwa osób i instytucji o naruszenie dóbr osobistych - poinformowano w komunikacie TVP.

"To cena, jaką spółka zapłaci za szkodliwą działalność Kurskiego". Podano kwotę

"To cena, jaką spółka zapłaci za szkodliwą działalność Kurskiego". Podano kwotę

Źródło:
PAP

Obecnie fotoradary robią zdjęcie, jeśli kierowca przekroczy prędkość o więcej niż 10 kilometrów na godzinę - wynika z odpowiedzi Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego na pytania tvn24.pl. Wcześniej Najwyższa Izba Kontroli zwracała uwagę, że próg w fotoradarach był ustawiany wyżej - na poziomie 15 km/h, a niekiedy nawet 20-25 km/h.

Bat na kierowców. Limit jest niski

Bat na kierowców. Limit jest niski

Źródło:
tvn24.pl

Wraz ze wzrostem wynagrodzeń Polaków rośnie ich zdolność kredytowa. Obecnie osiągnęła poziom wyższy niż ten przed serią podwyżek stóp procentowych - oceniają analitycy HREIT.

Pensje pokonały Radę Polityki Pieniężnej

Pensje pokonały Radę Polityki Pieniężnej

Źródło:
tvn24.pl

Stopy procentowe w Polsce pozostają na tym samym poziomie od października 2023 roku. Podczas kwietniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej padła jednak propozycja dużej podwyżki. Została ona odrzucona w głosowaniu.

Padła propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Są wyniki głosowania

Padła propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Są wyniki głosowania

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Deepfake staje się coraz większym zagrożeniem. Eksperci z instytutu badań Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej ostrzegają przez oszustwami bazującymi na wykorzystaniu głosu i twarzy znanych osób, obrobionych przy pomocy sztucznej inteligencji.

Lewandowski, Brzoska, Leszczyna. "Technologie umożliwiają łatwe manipulacje"

Lewandowski, Brzoska, Leszczyna. "Technologie umożliwiają łatwe manipulacje"

Źródło:
PAP

W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. W efekcie kumulacja rośnie do 320 milionów złotych. Odnotowano cztery wygrane drugiego stopnia - w Niemczech i Danii. W Polsce padła wygrana trzeciego stopnia.

Wyniki Eurojackpot z 17 maja 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Eurojackpot z 17 maja 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Źródło:
tvn24.pl

PKO BP, mBank, ING Bank Śląski, Bank Millennium, VeloBank i Credit Agricole - między innymi te instytucje finansowe zaplanowały prace serwisowe na najbliższe dni. W komunikatach banków pojawiają się ostrzeżenia dla klientów o utrudnieniach w dostępie do pieniędzy. 

Utrudnienia dla klientów. "Na wszelki wypadek miej przy sobie gotówkę"

Utrudnienia dla klientów. "Na wszelki wypadek miej przy sobie gotówkę"

Źródło:
tvn24.pl

Według szacunków prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Rafała Gawina w drugiej połowie roku miesięczne rachunki za prąd wzrosną o około 30 złotych dla przeciętnego gospodarstwa domowego o zużyciu do 2 MWh energii elektrycznej rocznie. - Analizy URE pokazują, że średnia cena taryfowa sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych w taryfie na drugą połowę 2024 i na rok 2025 może wynieść poniżej 600 zł za MWh - zaznaczył Gawin.

Prezes URE o tym, o ile wzrosną rachunki za prąd

Prezes URE o tym, o ile wzrosną rachunki za prąd

Źródło:
PAP

Orlen zrywa współpracę z firmą Zioom, która była negatywnym bohaterem śledztwa "Wyborczej" i "Uwagi" TVN - podaje "Gazeta Wyborcza". "Podjęto działania mające na celu usunięcie z budowy przedmiotowej agencji pracy oraz jej właściciela" - czytamy w informacji przekazanej dziennikowi.

Orlen reaguje na śledztwo "Uwagi" TVN i "Wyborczej". Chodzi o pracowników z Azji

Orlen reaguje na śledztwo "Uwagi" TVN i "Wyborczej". Chodzi o pracowników z Azji

Źródło:
"Gazeta Wyborcza"

Katarzyna Duber-Stachurska to nowa prezeska Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - przekazała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Jest nowa osoba na czele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Jest nowa osoba na czele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Źródło:
PAP

Cyberprzestępcy przygotowali fałszywą stronę podszywającą się pod PKO BP - ostrzega zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF). Dodaje także, że oszuści podszywają się pod Bank Pekao.

Ostrzeżenia dla klientów dwóch największych banków. "Grozi utratą środków"

Ostrzeżenia dla klientów dwóch największych banków. "Grozi utratą środków"

Źródło:
tvn24.pl

- Nie można przekraczać pewnej bariery. Tutaj została przekroczona bariera dźwięku - powiedział w programie "Jeden na Jeden" na antenie TVN24 Paweł Olechnowicz, były prezes Lotosu, odnosząc się do straty Orlenu związanej z niedostarczoną zakontraktowaną ropą. Zwrócił uwagę, że powinno zostać wyjaśniane także, "co było powodem tego, że został wymazany z mapy gospodarczej Polski Lotos".

Olechnowicz o stracie spółki Orlenu: została przekroczona bariera dźwięku

Olechnowicz o stracie spółki Orlenu: została przekroczona bariera dźwięku

Źródło:
TVN24

Lizbona ma mieć nowe lotnisko, które ma zastąpi międzynarodowy port lotniczy imienia Humberto Delgado - zadecydował portugalski rząd. Decyzja spotkała się jednak z krytyką organizacji ekologicznych. Obiekt ma powstać do 2034 roku i stać się jedynym lotniskiem aglomeracji.

Przeprowadzka lotniska pod znakiem zapytania. W tle obawy o środowisko

Przeprowadzka lotniska pod znakiem zapytania. W tle obawy o środowisko

Źródło:
PAP

Unijne organizacje konsumenckie chcą, żeby Komisja Europejska wszczęła śledztwo wobec chińskiej platformy sprzedażowej Temu. Zarzucają jej handel podróbkami, produktami bez atestów i manipulowanie konsumentami, w tym podsuwanie im droższych towarów.

Domagają się śledztwa w sprawie supertaniej chińskiej platformy

Domagają się śledztwa w sprawie supertaniej chińskiej platformy

Źródło:
PAP