Zwrot podatku i podatek do zapłaty. Te dziesięć rzeczy musisz wiedzieć

Autor:
mp
Źródło:
TVN24 Biznes
"Twój e-PIT" rusza 15 lutego
"Twój e-PIT" rusza 15 lutegoTVN24
wideo 2/8
TVN24"Twój e-PIT" rusza 15 lutego

Wraz z trwającym okresem rozliczania się z fiskusem pojawiają się pytania o zwrot nadpłaty podatku lub konieczności uregulowania dopłaty. Co zrobić, aby otrzymać szybszy zwrot podatku? Ile czasu ma podatnik na uregulowanie dopłaty? Ministerstwo Finansów udziela odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące tych kwestii.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO

1. Co zrobić, aby otrzymać szybszy zwrot podatku?

Zwrot podatku można otrzymać szybciej, rozliczając się w ramach internetowej usługi "Twój e-PIT" - podatnik otrzyma zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni. W przypadku złożenia zeznania w tradycyjnej formie, Urząd Skarbowy ma trzy miesiące na zwrot nadpłaty.

2. Do kiedy trzeba uiścić podatek?

Może się zdarzyć, że z rozliczenia wyniknie nam niedopłata podatku. Wówczas podatnik ma czas na zapłatę jej fiskusowi do 30 kwietnia. Można to zrobić za pomocą przelewu bankowego lub za pośrednictwem poczty. Trzeba pamiętać, że niedopłatę podatku wpłacamy na indywidualny rachunek tzw. mikrorachunek

3. Twój e-PIT a niedopłata podatku? Czy podatnik zostanie o tym poinformowany?

Jeśli podatnik nie zaloguje się do usługi Twój e-PIT do 30 kwietnia, to przygotowane zeznanie PIT-37 i PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone. W przypadku konieczności dopłaty podatku, urząd skarbowy w terminie do 30 maja powiadomi podatnika o konieczności dopłaty podatku. Od czasu otrzymania od Urzędu Skarbowego informacji o konieczności uregulowania dopłaty, podatnik ma 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku, będą naliczane odsetki.

4. Czy można otrzymać zwrot podatku na konto współmałżonka w przypadku rozliczenia indywidualnego na PIT-37?

W takim przypadku nie można otrzymać zwrotu podatku na konto współmałżonka.

W przypadku rozliczenia indywidualnego podatnik podaje wyłącznie rachunek, którego jest posiadaczem lub współposiadaczem.

Wskazanie rachunku, którego posiadaczem lub współposiadaczem nie jest podatnik, a jest nim małżonek, jest możliwe jedynie w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków.

5. Co w przypadku wybrania odbioru nadpłaty w urzędzie, który jest zamknięty?

Jak informuje Ministerstwo Finansów, w takim przypadku, urzędnik skontaktuje się z podatnikiem i poprosi o aktualizację danych i podanie numeru rachunku bankowego do zwrotu. Jeśli dana osoba nie ma konta w banku, zwrot zostanie wysłany przekazem pocztowym. Jeśli kasa znajduje się poza siedzibą urzędu skarbowego i pracuje normalnie, to zwrot można odebrać stacjonarnie.

Resort zauważa jednak, że w takiej sytuacji podatnik nie musi czekać na telefon od pracownika urzędu skarbowego.

Można samodzielnie złożyć ZAP-3, gdzie należy podać numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty.

6. Kiedy zostanie wysłany zwrot w przypadku korekty zeznania?

Urząd Skarbowy zwróci nadpłatę podatku w ciągu 45 dni od dnia złożenia korekty zeznania.

7. Czy w przypadku rozliczenia na PIT-37 można zaktualizować numer rachunku bankowego, na który ma być przesłany zwrot?

Ministerstwo informuje, że jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik może wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot.

Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.

8. Dlaczego po wybraniu opcji zapłać podatek w usłudze Twój e-PIT nie pojawia się opcja przelewu dla posiadaczy kont we wszystkich bankach?

Ministerstwo Finansów udostępniło bankom środowisko, które pozwala na dołączenie do usługi. Na ten moment w usłudze widoczne są te banki, które skorzystały z tej możliwości.

9. Od jakiego dnia liczony jest termin na zwrot w przypadku zeznania złożonego automatycznie?

W tej sytuacji termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin składania zeznań. Termin składania zeznań przypada 30 kwietnia, a więc termin zwrotu nadpłaty liczony będzie od dnia następującego po nim, tj. od 1 maja.

10. Czy z powodu koronawirusa i zamkniętych urzędów skarbowych zwroty nadpłaty podatku będą opóźnione?

Ministerstwo Finansów informuje, że zwroty nadpłaty nie zostaną opóźnione. Dostęp do urzędów skarbowych dla podatników został czasowo ograniczony, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednakże urzędy skarbowe pracują i obsługują zwroty nadpłaconego podatku terminowo. Termin zwrotu dla rozliczeń przesłanych elektronicznie (w tym poprzez usługę Twój e-PIT) wynosi maksymalnie 45 dni.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TEGOROCZNYM ROZLICZENIU Z FISKUSEM

Autor:mp

Źródło: TVN24 Biznes

Pozostałe wiadomości