Urząd ma zastrzeżenia do projektu w sprawie oświadczeń majątkowych

Źródło:
tvn24.pl
Mateusz Morawiecki o majątku żony
Mateusz Morawiecki o majątku żonyRadio Zet
wideo 2/5
Mateusz Morawiecki o majątku żonyRadio Zet

Transparentność funkcjonariuszy publicznych nie uzasadnia ingerencji w prywatność ich małżonków - ocenia Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) w kontekście projektu złożonego przez grupę posłów PiS.

Mirosław Wróblewski, prezes UODO, ma zastrzeżenia do projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Projekt posłów PiS

Chodzi o poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej złożony przez grupę posłów PiS.

Zakłada, że oświadczenia o stanie majątkowym prezesów, wiceprezesów i członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego będą jawne, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację mienia.

"Projekt ma również na celu zwiększenie transparentności aktywności zarobkowej najważniejszych w Państwie funkcjonariuszy publicznych, tj. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu, wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, ministrów a także sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w ministerstwach przez rozszerzenie katalogu danych zawartych w składanych przez ww. oświadczeniach majątkowych o dane dotyczące ich dochodów osiąganych w okresie 10 lat poprzedzających rok złożenia oświadczenia z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć w Polsce, a także z tytułu zatrudnienia za granicą lub innej zagranicznej działalności zarobkowej lub zajęć" - napisano w uzasadnieniu.

Jednocześnie projekt przewiduje obowiązek dołączenia do oświadczenia majątkowego najważniejszych w państwie funkcjonariuszy publicznych kopii ich rocznych zeznań podatkowych (PIT) z okresu 10 lat poprzedzających rok złożenia oświadczenia. 

Dodano, że w razie wejścia projektowanej ustawy "konieczne będzie ujednolicenie danych wpisywanych na formularzu m.in. w zakresie majątku odrębnego, majątku odrębnego małżonka oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową udzielonych darowizn lub innych formach nieodpłatnego przekazania mienia wraz ze wskazaniem przenoszonego mienia, jego wartości oraz podmiotu, na rzecz którego dokonano bezpłatnego przysporzenia".

Jak czytamy w komunikacie UODO, jedna z nich dotyczy proponowanego w projekcie "obowiązku ujawniania w oświadczeniu majątkowym osoby pełniącej funkcję publiczną danych dotyczących majątku odrębnego małżonka".

Zastrzeżenia urzędu

"Zdaniem UODO informacja o sytuacji majątkowej małżonka osoby pełniącej funkcję publiczną nie stanowi informacji o działalności tej osoby, lecz o sytuacji osoby z jej rodziny. Zwraca uwagę, że informacja ta, zgodnie z projektem, stanie się publiczną. Dlatego zdaniem UODO projektodawca powinien wziąć pod uwagę zasadę minimalizacji danych, określoną w RODO, przepisy Konstytucji RP i przeanalizować to zagadnienie pod kątem wykazania niezbędności pozyskiwania i dalszego przetwarzania takich danych" - czytamy.

UODO zaleca przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych osobowych. "Ułatwiłoby to projektodawcy przeprowadzenie testu niezbędności wprowadzenia określonych rozwiązań tak, by tworzyć regulacje prawne z poszanowaniem zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych" - argumentuje UODO.

Według UODO "wątpliwości budzi też zakres czasowy, jaki zgodnie z projektem, trzeba będzie wziąć pod uwagę ujawniając dane w oświadczeniu majątkowym, który ma wynieść 10 lat".

Prezes UODO jest centralnym organem administracji publicznej do spraw ochrony danych osobowych w Polsce. Zgodnie z ustawą jest powoływany na 4-letnią kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. W kwietniu 2019 r. na Prezesa UODO Sejm powołał, a Senat zaakceptował Jana Nowaka. Jego kadencja upłynęła w maju 2023 r. Pod koniec stycznia ślubowanie w związku z objęciem funkcji prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych złożył Mirosław Wróblewski.

Projekt dotyczący majątków rodzin polityków

Projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne został złożony w Sejmie także przez Koalicję Obywatelską.

Projekt dotyczy wprowadzenia zasady, zgodnie z którą "majątki odrębne małżonków najważniejszych osób pełniących funkcje publiczne tj.: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu, wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra, jak również wójta, burmistrza, prezydenta miasta, członków zarządu powiatu i województwa, jak również posłów i senatorów będą podlegać ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym".

Projektodawcy zaproponowali również, aby przepisami ustawy, a w szczególności obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych objąć wszystkich prezesów, wiceprezesów i członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa bez względu na jego wielkość.

Zapowiedzi Tuska

W listopadzie Donald Tusk, wtedy jeszcze kandydat na urząd premiera, zapowiedział złożenie projektu w sprawie ujawnienia majątków współmałżonków polityków. - Mam nadzieję, że tutaj będzie można liczyć na solidarność wszystkich ugrupowań - powiedział Tusk.

- Już raz chyba (ta propozycja - red.) odbiła się tutaj od ścian i wzbudziła trochę popłochu czy niepokoju w niektórych poselskich sercach i duszach. Ona chyba zyskała wtedy nazwę zwyczajową "czyste ręce". Nie lubię jakichś przesadnie pompatycznych terminów, ale tutaj termin "czyste ręce" dość dobrze opisuje projekt. Chodzi o obowiązek ujawniania majątków współmałżonków ludzi władzy - mówił lider PO.

Majątek Morawieckich

Apele o wprowadzenie przepisów obligujących małżonków polityków do ujawnienia majątków pojawiły się po kilku publikacjach medialnych dotyczących majątku Mateusza i Iwony Morawieckich. 20 grudnia 2013 roku były premier i jego żona zawarli umowę o podziale swojego majątku. Od tego czasu premier nie musi wykazywać w oświadczeniach majątkowych nieruchomości, które należą do jego żony.

Tymczasem, jak oszacował Onet, przez ręce małżeństwa w ostatnich latach przeszły nieruchomości warte prawie 120 milionów złotych. Portal podał też, jakie nieruchomości przeszły na własność żony premiera w wyniku podziału majątku. "Przychód Iwony Morawieckiej z samej tylko sprzedaży kilku z nich przekroczył w ostatnich trzech latach 21 milionów złotych" - napisał Onet, dodając, że Mateusz Morawiecki doglądał rozliczeń związanych z przepisanymi na żonę nieruchomościami.

Przed pięcioma laty ujawnienie majątków rodzin polityków zapowiadał sam prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Pod koniec sierpnia 2019 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt, który zobowiązywał małżonków i dzieci polityków - m.in. premiera, ministrów i posłów - do ujawnienia oświadczeń majątkowych. "Ustawa była wprost pisana pod Morawieckich po ujawnionej przez media skali majątku premiera i jego żony" - wyjaśniał dziennik "Rzeczpospolita".

Sejm uchwalił ustawę o jawności majątków rodzin polityków we wrześniu 2019 roku, a Senat nie wniósł poprawek, ustawa trafiła więc na biurko prezydenta. Andrzej Duda zdecydował jednak o przesłaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską. TK uznał zaproponowane rozwiązanie za niezgodne z konstytucją.

Autorka/Autor:mp/dap

Źródło: tvn24.pl

Pozostałe wiadomości

W poniedziałek do Polski trafiły pierwsze pieniądze z Funduszu Odbudowy. Stopień zaawansowania w pozyskiwaniu środków przez pozostałe kraje jest jednak bardzo zróżnicowany. Na prowadzeniu są Włochy, które otrzymały już ponad 100 miliardów euro, natomiast listę zamykają państwa takie jak Holandia, Szwecja i Irlandia, które nadal nie dostały ani jednego centa.

Kto dostał najwięcej pieniędzy z Funduszu Odbudowy? Polska nadal daleko za podium

Kto dostał najwięcej pieniędzy z Funduszu Odbudowy? Polska nadal daleko za podium

Źródło:
PAP

Po 23-letniej sądowej batalii ze Skarbem Państwa Marek Kubala, były właściciel salonu Seata w Wałbrzychu, dostanie wielomilionowe odszkodowanie. Zgodnie z wyrokiem sądu przysługuje mu 16 milionów złotych za zniszczenie jego dobrze prosperującej firmy. To mniej, niż oczekiwał, lecz jak przyznaje, chce już zakończyć tę sprawę.

Ponad 20 lat walczył o odszkodowanie od Skarbu Państwa. Koniec sądowej batalii przedsiębiorcy

Ponad 20 lat walczył o odszkodowanie od Skarbu Państwa. Koniec sądowej batalii przedsiębiorcy

Źródło:
tvn24.pl

Spółką Orlen rządzili ci, którzy, teraz już nie ma wątpliwości, którzy przejdą do historii jako specjaliści od brudnych interesów - powiedział podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk. Stwierdził, że "skala nieprawidłowości jest naprawdę uderzająca". W ten sposób premier odniósł się do sprawy utraty 1,6 mld zł zaliczek na transakcje zakupu ropy, której Orlen nigdy nie otrzymał.

Donald Tusk o Orlenie: tam było aż tak źle, że za rządów PiS-u niektórzy nie wytrzymali

Donald Tusk o Orlenie: tam było aż tak źle, że za rządów PiS-u niektórzy nie wytrzymali

Źródło:
tvn24.pl

Traktowali polskiego czempiona, spółkę giełdową, tak jak prywatny folwark - mówił w rozmowie z reporterem TVN24 wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki, odnosząc się do wydatków, jakie były przeznaczone na przeloty kierownictwa Orlenu prywatnymi samolotami. Wcześniej Borys Budka przekazał w mediach, że tylko w 2022 roku zarząd Orlenu wydał ponad pół miliona euro na ten cel. Z kolei Robert Kropiwnicki wyliczył, że loty pracowników Orlenu "na lewo i prawo kosztowały kilka milionów złotych".

Loty, wyścigi i imprezy. Na to poszły miliony z kasy Orlenu

Loty, wyścigi i imprezy. Na to poszły miliony z kasy Orlenu

Źródło:
TVN24, PAP

Rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie pracy. Mają one dotyczyć ochrony pracowników przed działaniem czynników rakotwórczych lub mutagenów. Ich wykaz rozszerzy się o czynniki szkodliwe między innymi dla płodności i funkcji seksualnych, czyli tak zwane substancje reprotoksyczne.

Będą zmiany dla pracowników. Jest decyzja rządu

Będą zmiany dla pracowników. Jest decyzja rządu

Źródło:
PAP

Inflacja bazowa, czyli po wyłączeniu cen żywności i energii, w marcu 2024 roku obniżyła się do 4,6 procent rok do roku - podał Narodowy Bank Polski. Miesiąc wcześniej wynosiła 5,4 procent.

Najnowsze dane o inflacji bazowej

Najnowsze dane o inflacji bazowej

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Jak wynika z pisma, do którego w poniedziałek dotarł Reuters, prawnicy reprezentujący X (dawniej Twitter) Elona Muska przekazali Sądowi Najwyższemu Brazylii, że platforma mediów społecznościowych zastosuje się do każdego orzeczenia. Wcześniej Musk deklarował, że nie będzie się dostosowywał do żadnych wyroków. Miliarderowi zarzuca się łamania brazylijskiego prawa poprzez odmowę blokady niektórych kont w serwisie X (dawniej Twitter).

Brazylijski pozew przeciwko Muskowi. Przełomowa zmiana stanowiska

Brazylijski pozew przeciwko Muskowi. Przełomowa zmiana stanowiska

Źródło:
Reuters

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadzi kontrolę doraźną w Komisji Nadzoru Finansowego - poinformowano we wtorek. Zgodnie z zapowiedziami kontrola obejmie działania podjęte przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo rynku finansowego w odniesieniu między innymi do VeloBanku.

Kontrola "oczekiwana społecznie". Jest zapowiedź NIK

Kontrola "oczekiwana społecznie". Jest zapowiedź NIK

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Ulga na dziecko może zostać łatwo utracona przez rodziców jedynaków - informuje we wtorek "Rzeczpospolita". Wszystko przez to, że ich pensje rosną, a limit dochodów nie zmienia się od lat.

Problem z popularną ulgą. Część rodziców może nie skorzystać

Problem z popularną ulgą. Część rodziców może nie skorzystać

Źródło:
PAP

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał dwie firmy odzieżowe za podawanie nieprawdziwych informacji na etykietach ubrań. Polskie Sklepy Odzieżowe (Lavard) mają zapłacić karę w wysokości 3,8 miliona złotych, a Lord - ponad 213 tysięcy złotych. Ogłoszone decyzje nie są prawomocne.

UOKiK ukarał dwie firmy odzieżowe. "Konsumenci zostali wprowadzeni w błąd"

UOKiK ukarał dwie firmy odzieżowe. "Konsumenci zostali wprowadzeni w błąd"

Źródło:
PAP

Będzie doniesienie do prokuratury za przekroczenie uprawnień przez byłego wiceministra zdrowia z rządu PiS Janusza Cieszyńskiego - zapowiedziała w Programie Trzecim Polskiego Radia ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Jak wyjaśniła, doniesienie ma dotyczyć nieprawidłowości przy zakupie respiratorów, zamówionych na początku pandemii przez ówczesny resort zdrowia. Leszczyna podkreślała, że "były wiceminister zdrowia wypłacił wielomilionową zaliczkę, wiedząc, że to jest niezgodne z ustawą o finansach publicznych".

Respiratory od handlarza bronią. Szefowa resortu zapowiada doniesienie do prokuratury

Respiratory od handlarza bronią. Szefowa resortu zapowiada doniesienie do prokuratury

Źródło:
Polskie Radio, tvn24.pl

Przepisy tworzą lukę, umożliwiającą nadużycia i oszustwa, ceny napojów wzrosną, a klienci zapłacą dodatkowy VAT - to tylko część zastrzeżeń do ustawy kaucyjnej, które zgłaszają przedstawiciele branży. Apelują do premiera Tuska i do rządu o zmiany. Przepisy zakładają, że system kaucyjny w Polsce zacznie działać od 2025 roku.

"System kaucyjny jest szkodliwy." Przedsiębiorcy apelują do Tuska o pilne zmiany

"System kaucyjny jest szkodliwy." Przedsiębiorcy apelują do Tuska o pilne zmiany

Źródło:
tvn24.pl

Francuska Grupa Elo (dawniej Auchan Holding) poinformowała o sprzedaży przez jej spółkę zależną aktywów w Rosji. Chodzi o 19 centrów handlowych w tym kraju. Grupa Elo jest właścicielem Auchan Retail i New Immo Holding. Spółka Auchan Retail Russia podkreśliła we wtorkowym komunikacie, że kontynuuje działalność w Rosji.

Co dalej z działalnością Auchan w Rosji? Jest oświadczenie

Co dalej z działalnością Auchan w Rosji? Jest oświadczenie

Źródło:
tvn24.pl

W środę odbędzie się zwyczajne walne zgromadzenie Banku Pekao. W porządku obrad przewidziano podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej na nową kadencję. Akcjonariusze banku Polski Fundusz Rozwoju oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń zgłosili łącznie ośmioro kandydatów. Poznaliśmy ich nazwiska.

Zmiany w Banku Pekao coraz bliżej. Poznaliśmy kandydatów

Zmiany w Banku Pekao coraz bliżej. Poznaliśmy kandydatów

Źródło:
tvn24.pl

Podwyższenie wieku emerytalnego jest niezbędne, żeby w dłuższej perspektywie utrzymać stabilny system ubezpieczeń społecznych - oceniła profesor Agnieszka Chłoń-Domińczak, dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej. Jak zauważyła standardem jest 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Ekspertka przyznała jednocześnie, że podwyższenie wieku emerytalnego "jest politycznie bardzo trudnym tematem".

"To jest politycznie bardzo trudnym tematem, ale jest to niezbędne"

"To jest politycznie bardzo trudnym tematem, ale jest to niezbędne"

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Branża IT zwalnia w Polsce coraz więcej pracowników - ocenili eksperci Krajowego Rejestru Długów (KRD). Wskazali, że "informatyczna bańka zaczyna pękać". Ponadto - jak wynika z raportu KRD - w ciągu ostatnich dwóch lat zadłużenie branży IT wzrosło o jedną trzecią i obecnie przekracza ćwierć miliarda złotych.

Zwolnienia grupowe i wzrost zadłużenia. "Powoli zaczyna być ofiarą własnego sukcesu"

Zwolnienia grupowe i wzrost zadłużenia. "Powoli zaczyna być ofiarą własnego sukcesu"

Źródło:
PAP

Wymiana źródeł ogrzewania w ramach programu Czyste Powietrze, likwidacja białych plam i rozwój szerokopasmowego internetu w całej Polsce oraz dodatkowe 100 tysięcy miejsc w żłobkach - tak mają być wydane środki z Krajowego Plany Odbudowy. Mówiła o tym w "Faktach po Faktach" w TVN24 ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Gigantyczny przelew i "niesamowity projekt rozwojowy"

Gigantyczny przelew i "niesamowity projekt rozwojowy"

Źródło:
tvn24.pl

Producent samochodów Alfa Romeo ogłosił, że jego nowe auto, który będzie produkowane w Tychach, nie będzie nazywało się Milano, jak wcześniej ogłoszono, ale Junior. Stało się to kilka dni po tym, jak włoski rząd skrytykował pierwotną nazwę modelu.

Gigant zmienia nazwę auta, które ma być produkowane w Polsce

Gigant zmienia nazwę auta, które ma być produkowane w Polsce

Źródło:
PAP

Piotr Samson w poniedziałek został odwołany ze stanowiska prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - potwierdziło redakcji biznesowej tvn24.pl Ministerstwo Infrastruktury. Decyzję w tej sprawie podjął premier Donald Tusk. Samson pełnił tę funkcję od lipca 2016 roku.

Prezes odwołany. Zmiana po niemal ośmiu latach

Prezes odwołany. Zmiana po niemal ośmiu latach

Źródło:
tvn24.pl

Nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, nad którą pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości, ma wprowadzić nową formę testamentu - testament audiowizualny. Rząd planuje, że projekt w tej sprawie zostanie przyjęty w drugiej połowie roku.

Rząd szykuje rewolucję w testamentach

Rząd szykuje rewolucję w testamentach

Nic nie wskazuje na to, by w 2024 roku ceny nieruchomości gruntowych zaczęły spadać. Najbardziej poszukiwane przez inwestorów nadal będą grunty w Warszawie, Krakowie i Trójmieście, a znaczącym rynkiem ma szansę stać się również Poznań - ocenia firma doradcza JLL.

Ziemia na wagę złota. "Nic nie wskazuje, że ceny zaczną spadać"

Ziemia na wagę złota. "Nic nie wskazuje, że ceny zaczną spadać"

Źródło:
PAP

Samsung wrócił na pierwsze miejsce zestawienia największych producentów telefonów na świecie - wynika z raportu opublikowanego przez firmę IDC. Tym samym koncern z Korei Południowej wyprzedził amerykańskiego giganta - firmę Apple.

Najwięksi producenci smartfonów. Zmiana lidera

Najwięksi producenci smartfonów. Zmiana lidera

Źródło:
"The Guardian"

W notatce skierowanej do pracowników Tesli Elon Musk napisał, że nie ma niczego, czego bardziej nienawidzi, "ale to musi zostać zrobione". W ten sposób zapowiedział zwolnienie ponad 10 procent pracowników firmy motoryzacyjnej.

Musk szykuje duże zwolnienia. "Podjęliśmy trudną decyzję"

Musk szykuje duże zwolnienia. "Podjęliśmy trudną decyzję"

Źródło:
BBC