Z kraju

Rośnie skala skrajnego ubóstwa. Najnowsze dane

Z kraju

Dzieci rodzi się mniej niż przed rokiem. "Konsekwencja zmniejszenia ubóstwa"
Dzieci rodzi się mniej niż przed rokiem. "Konsekwencja zmniejszenia ubóstwa"TVN24 BiS
wideo 2/2

Coraz więcej Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. W porównaniu z 2017 rokiem odsetek osób żyjących na granicy minimum egzystencji podskoczył o 1,1 punktu procentowego i w 2018 roku wyniósł 5,4 procent - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Granica minimum egzystencji wyznacza bardzo niski poziom zaspokojenia potrzeb, a konsumpcja poniżej tego poziomu utrudnia przeżycie i stanowi zagrożenie dla psychofizycznego rozwoju człowieka. Dla gospodarstwa jednoosobowego w 2018 roku granica wynosiła 595 zł (582 zł w 2017 r.), a dla czteroosobowego - 1606 zł (1571 zł w 2017 r.).

Oprócz ubóstwa skrajnego GUS podał również dane dotyczące ubóstwa ustawowego oraz relatywnego. Oba wskaźniki były w 2018 roku wyższe niż 2017. Ustawowe podskoczyło z 10,7 proc. do 10,9 proc., natomiast relatywne z 13,4 proc. do 14,2 proc.

Ubóstwo ustawowe obejmuje osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą ubiegać się o świadczenie z pomocy społecznej, a relatywne te, których poziom konsumpcji znacząco odbiega od przeciętnej (poniżej 50 proc. przeciętnych wydatków gospodarstw domowych) - to według wyliczeń GUS dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 701 złotych (w 2017 roku było to 634 zł). Dla gospodarstwa czteroosobowego 2112 zł (w 2017 roku 2056 zł).

Wyższe poziomy ubóstwa

Urząd zwrócił uwagę, że "wzrost ubóstwa dotyczył w większym stopniu mieszkańców wsi niż miast". Na wsi stopa ubóstwa skrajnego zwiększyła się o ok. 2 p.p. W dużych miastach (pow. 500 tys. mieszkańców) odsetek osób skrajnie ubogich był nawet nieco niższy niż przed rokiem, a w pozostałej grupie miast wzrost nie przekroczył 1 p.p.

GUS podkreślił również, że "znacząco zwiększyło się ubóstwo wśród gospodarstw domowych utrzymujących się głównie ze świadczeń społecznych (innych niż emerytury i renty)".

"Ubóstwem skrajnym dotknięte były przede wszystkim gospodarstwa domowe osób mających niski poziom wykształcenia. Stopa ubóstwa wśród gospodarstw, których głowa posiadała wykształcenie co najwyżej gimnazjalne była ponad dwukrotnie wyższa niż przeciętnie i wyniosła ok. 12 proc." - czytamy w komunikacie.

Wyższy poziom ubóstwa odnotowano również wśród gospodarstw domowych z dziećmi - z jednym, wyniósł w 2018 r. ponad 6 proc. "W najgorszej sytuacji były gospodarstwa domowe z co najmniej trójką dzieci (ok. 10 proc. osób ubogich)" - napisał GUS.

Autor: kris / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP, Shutterstock

Pozostałe wiadomości