Obniżką pensji samorządowców zajmie się Trybunał Konstytucyjny? Jest wniosek do prezydenta

Z kraju

Polacy za cięciami pensji samorządowców. "Wyborców uderzyły rządowe premie" tvn243
wideo 2/4

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego chce, aby Trybunał Konstytucyjny zbadał, czy rozporządzenie obniżające o jedną piątą zarobki wójtów, burmistrzów i prezydentów miast jest zgodne z ustawą zasadniczą. Komisja zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy o skierowanie przepisów do Trybunału.

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i ich zastępcy stracą od lipca jedną piątą zarobków. To efekt przyjętego 15 maja rozporządzenia rządu. Przyjętego - według strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - w sposób niezgodny z prawem.

Wniosek do prezydenta

Dlatego strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Komisja podkreśla, że zarówno zawartość, kontekst, jak i sposób postępowania w tej sprawie jest "głęboko sprzeczny z zasadami pomocniczości, decentralizacji oraz samodzielności samorządu terytorialnego, stanowiącymi w Konstytucji RP podstawy ustroju państwa". Według opinii prawnych sporządzonych na zlecenie Związku Miast Polskich (prof. Krystiana Ziemskiego), Unii Metropolii Polskich (prof. Huberta Izdebskiego), Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Województw RP (dr Mariusza Bidzińskiego) wynika, że rozporządzenie jest niezgodne z delegacją zawartą w art. 37 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, co narusza postanowienie art. 92 Konstytucji RP. Zdaniem Komisji rozporządzenie płacowe powoduje bez żadnego merytorycznego uzasadnienia radykalne pogorszenie sytuacji płacowej pracowników przy niezmienionym zakresie ich obowiązków i odpowiedzialności, co jest niezgodne z art. 24 ustawy zasadniczej. Inny argument dotyczy tego, że rozporządzenie zostało wydane - zdaniem Komisji - w sposób niezgodny z przepisami ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, regulującymi tryb jej pracy, co stanowi równocześnie naruszenie art. 4 ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

Jakie zmiany?

W przyjętym rozporządzeniu rząd zmienił wysokość wynagrodzenia zasadniczego samorządowców. Dla przykładu (zgodnie z taryfikatorem) od 1 lipca wynagrodzenie zasadnicze prezydenta Warszawy wyniesie maksymalnie 5,2 tys. złotych miesięcznie. Obecnie jest to 6,5 tys. złotych. Wynagrodzenie zasadnicze prezydentów miast liczących powyżej i do 300 tysięcy mieszkańców wyniesie od 3,8 do 5 tysięcy złotych miesięcznie. Obecnie jest to 4,8-6,2 tysiąca złotych. Podstawowa pensja wójtów i burmistrzów w gminach powyżej 100 tysięcy mieszkańców obniży się z obecnych 4,8-6,2 tysiąca złotych do 3,8-5 tysięcy złotych miesięcznie. W gminach od 15 do 100 tysięcy mieszkańców zmieni się z 4,5-6 tysięcy złotych miesięcznie do 3,6-4,8 tysiąca złotych. Natomiast w gminach do 15 tysięcy mieszkańców z 4,2-5,9 do 3,4-4,7 tysiąca złotych miesięcznie. Obniżeniu ulegną również zasadnicze wynagrodzenia starostów powiatowych. W jednostkach administracyjnych liczących powyżej 120 tysięcy mieszkańców pensja skurczy się z 4,8-6,2 tysiąca złotych miesięcznie do 3,8-5 tysięcy złotych. W powiatach liczących od 60 do 120 tysięcy mieszkańców będzie to 3,6-4,8 tysiąca złotych miesięcznie zamiast 4,5-6 tysięcy. Natomiast w powiatach liczących do 60 tysięcy mieszkańców zasadnicza pensja starosty zmniejszy się z 4,2-5,9 tysiąca złotych do 3,4-4,7 tysiąca złotych. Cięcia czekają też marszałków województw. W tych liczących powyżej 2 milionów mieszkańców podstawowa pensja wyniesie 4,2-5,2 tysiąca złotych zamiast 5,3-6,5 tysiąca złotych miesięcznie. W mniejszych, poniżej 2 milionów mieszkańców, wynagrodzenie wyniesie 4,2-5 tysięcy złotych zamiast obecnych 5,3-6,2 tysiąca złotych.

Wynagrodzenia zasadnicze osób pełniących funkcje zarządzające w samorządach tvn24bis

Autor: msz//sta / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock