Spór o likwidację urzędu. Rzecznik przedsiębiorców apeluje do ministerstwa

Autor:
mb
Źródło:
PAP
Spot kampanii UOKIK- Sprawdzaj, czytaj, pytaj!
Spot kampanii UOKIK- Sprawdzaj, czytaj, pytaj! UOKIK
wideo 2/4
UOKIKSpot kampanii UOKIK- Sprawdzaj, czytaj, pytaj!

Funkcja Rzecznika Finansowego nie powinna być likwidowana - podkreślił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. Rzecznik skierował do Ministerstwa Finansów swoje uwagi do projektu.

Ministerstwo Finansów pod koniec września skierowało do konsultacji projekt ustawy zakładającej m.in. przejęcie przez UOKiK kompetencji Rzecznika Finansowego z jednoczesną jego likwidacją. W piątek Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że rząd przyjął kierunkowo ten projekt ustawy. Dodano, że po korektach projekt zostanie przyjęty obiegowo (korespondencyjnie) lub na następnym posiedzeniu rządu.

Spór o likwidację funkcji Rzecznika Finansowego

Biuro Rzecznika MŚP poinformowało, że po otrzymaniu od przedsiębiorców licznych sygnałów o istotnych utrudnieniach i barierach dla firm po zmianie przepisów, skierował swoje uwagi do tego projektu.

"W szczególności Rzecznik MŚP zwrócił uwagę, że członkowie działających przy Rzeczniku MŚP Zespołów Roboczych ds. Rzemiosła i Branży Motoryzacyjnej zajmujących się problemami 'drobnych' przedsiębiorców związanymi z nieuczciwymi praktykami zakładów ubezpieczeń wyrazili zdecydowanie negatywną opinię odnośnie przewidzianego przez projekt pomysłowi zniesienia instytucji Rzecznika Finansowego, likwidacji jego Biura oraz przeniesienia kompetencji i zadań do UOKiK" - czytamy w komunikacie.

Adam Abramowicz podkreślił, że dotychczasowa dwudziestoletnia działalność Rzecznika Finansowego była pozytywnie oceniana zarówno przez samych przedsiębiorców, jak również Najwyższą Izbę Kontroli w jej raportach i wnioskach z kontroli z ostatnich lat.

Dodał, że w przestrzeni publicznej prezentowane są postulaty wręcz zwiększenia kompetencji Rzecznika Finansowego. Jak zaznaczono, jednym z popieranych przez Rzecznika MŚP postulatów jest rozszerzenie udzielanej przez niego pomocy na małych i średnich przedsiębiorców będących osobami prawnymi. Jak przypomniano, aktualnie z pomocy mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

Abramowicz zwrócił się z prośbą o odstąpienie od zamiaru likwidacji instytucji Rzecznika Finansowego, "mając na uwadze bardzo dobre doświadczenia i opinie przedsiębiorców i ich organizacji działających w ramach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP".

Obecnie funkcję RF sprawuje Mariusz Golecki, który został powołany na to stanowisko w październiku ubiegłego roku.

PISMO RZECZNIKA MŚP DO MINISTERSTWA FINANSÓW

Kontrowersje

To niejedyna krytyczna opinia do pomysłu likwidacji instytucji Rzecznika Finansowego. Projekt ustawy krytykuje również Ministerstwo Sprawiedliwości. "Projektowana likwidacja instytucji Rzecznika Finansowego nie może uzyskać poparcia Ministra Sprawiedliwości, z uwagi m.in. na fakt, że stoi ona w sprzeczności z dominującym w Unii Europejskiej i na świecie instytucjonalnym modelem ochrony konsumentów" - napisał w opinii resort sprawiedliwości.

W ocenie ministra sprawiedliwości przejęcie przez prezesa UOKiK głównych zadań Rzecznika Finansowego może powodować kolizję w zakresie dotychczasowych zadań Prezesa UOKiK związanych z interesami zbiorowymi, a interesami indywidualnymi oraz interesem publicznym. Wiązać się zaś z tym może sprzeczne z zasadą konstytucyjną wyrażoną w art. 76 znaczne obniżenie poziomu ochrony konsumentów.

Także Ministerstwo Aktywów Państwowych wskazało na zagrożenia, które niesie zmiana obowiązujących w tej sprawie regulacji.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Prezes UOKiK z nowymi zadaniami?

Ministerstwo Finansów wskazało w ocenie skutków regulacji, że projekt ma na celu "zwiększenie efektywności w zakresie ochrony, zarówno w zakresie zbiorowych, jak i indywidualnych, interesów klientów podmiotów rynku finansowego, poprzez zintegrowanie organów właściwych w tym obszarze i przejęcie dotychczasowych kompetencji Rzecznika Finansowego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów".

Projekt zakłada przyznanie Prezesowi UOKiK szeregu nowych kompetencji, dotyczących ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Chodzi przede wszystkim o możliwość podejmowania interwencji w sprawach indywidualnych, wynikających ze składania reklamacji, czyli wystąpienia klienta podmiotu rynku finansowego, w którym zgłasza on zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez ten podmiot. Według resortu finansów podstawową zaletą tego rozwiązania będzie rozszerzenie dostępnych źródeł informacji na temat naruszeń występujących na rynku finansowym.

Zgodnie z projektem, urząd Rzecznika Finansowego ma funkcjonować do końca tego roku.

Autor:mb

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości