Rząd stawia na innowacyjność. "To priorytet naszej polityki rozwojowej"

Z kraju


Innowacyjność będzie jednym z priorytetów polityki rozwoju rządu - mówi wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Innowacyjność jest ważna nie tylko w branżach gospodarczych, ale też w edukacji, trzeba jej uczyć już na wczesnych etapach kształcenia - wskazuje.

- Rząd musi bardzo wyraźnie powiedzieć, że sfera innowacyjności jest priorytetem. Mogę to już spokojnie powiedzieć, że innowacyjność będzie jednym z priorytetów polityki rozwojowej naszego rządu - podkreślił wiceminister rozwoju.

Pierwszy krok

Jak dodał pierwszy krok został już poczyniony. - Powołaliśmy w ramach rządu Radę (do spraw) Innowacyjności, która składa się z ministrów, członków gabinetu. To jest bardzo wyraźny sygnał nie tylko do administracji, ale w ogóle w kraju, że innowacyjność jest i pozostanie priorytetem. Tego wcześniej nie było - zaznaczył.

- Nie chcielibyśmy, żeby kwestia innowacyjności była realizowana wyłącznie przez departament w ministerstwie czy nawet podsekretarza stanu, który ma się tym zajmować. Innowacyjnością ma zajmować się cały rząd, bo jest ona ważna - i w sektorze prywatnym, i w sektorze publicznym jest bardzo ważna dla wielu branż. I to nie tylko dla branż ekonomicznych typu infrastruktura, energetyka, ale jest bardzo ważna w przypadku edukacji - powiedział Kwieciński.

Kreatywności - jego zdaniem - należy uczyć już od najwcześniejszych etapów kształcenia.

Wyborcze obietnice dotyczące innowacyjności pod lupą ekspertów. "Kierunkowo brzmią one dobrze"

Wyborcze obietnice dotyczące innowacyjności pod lupą ekspertów. "Kierunkowo brzmią one dobrze"TVN24 BiS

Autor: tol/gry / Źródło: PAP