Z kraju

Duże zmiany w 500 plus. Siedem rzeczy, które warto wiedzieć

Z kraju

Borys-Szopa: wypłaty 500 plus będą w miarę możliwości jak najszybciejtvn24
wideo 2/23

Do kiedy trzeba złożyć wniosek? Kiedy zostaną wypłacone pieniądze? Czy procedura składania wniosku zostanie uproszczona? To tylko część pytań, na które odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500 plus.

Od 1 lipca program Rodzina 500 plus obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Ministerstwo podało, że dzięki tym zmianom ze świadczenia skorzysta każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, czyli około 6,8 miliona osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca - poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną - w urzędzie lub listownie pocztą.

500 plus na pierwsze dziecko

Ministerstwo w komunikacie zamieszczonym na stronie odpowiedziało na siedem pytań w związku z rozszerzeniem programu:

1. Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc uzyskać prawo do świadczenie 500 plus na nowych zasadach już od startu programu?

Przedstawiciele resortu wyjaśnili, że aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku. Tylko złożenie wniosku do końca września 2019 roku gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. 2. Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach? Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku: Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.

Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.

Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku. 3. Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o 500 plus również na pierwsze dziecko? Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 roku, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. "W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500 plus), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 roku)" - wyjaśniło ministerstwo. 4. Czy procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń zostanie uproszczona? Resort rodziny zwrócił uwagę, że zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej.

"Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną" - podkreślono. Jednocześnie ministerstwo wyjaśniło, że to jednak nie koniec uproszczeń proceduralnych. "Od 1 lipca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko" - dodało MRPiPS.

Według ministerstwa finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. "Teraz wydawana będzie szybsza i mniej pracochłonna informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej" - czytamy.

Resort rodziny zwrócił uwagę, że jest to rozwiązanie, które "doskonale funkcjonowało już w programie Dobry start, co także znacznie zwiększyło odsetek wniosków składanych poprzez kanały internetowe".

5. Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?

Ministerstwo wyjaśniło, że w przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego.

Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. "Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica" - dodano. To rozwiązanie będzie miało również zastosowanie do spraw po 30 czerwca 2019 roku. 6. Czy program obejmie teraz wszystkie dzieci w pieczy zastępczej? Dotychczas świadczenia z programu Rodzina 500 plus otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

"Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej" - poinformowali przedstawiciele ministerstwa.

Jak podano, w sumie to około 13,8 tysiąca nowych dzieci ze świadczeniem 500 plus. 7. Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice? Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. Od 1 lipca rodzice będą mieli 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Co ważne, to rozwiązanie będzie dotyczyło dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku.

Autor: mb//dap / Źródło: tvn24bis.pl

Raporty:
Pozostałe wiadomości