Walki ze smogiem ciąg dalszy. Program Czyste Powietrze znów działa

Z kraju

TVN24 BiSSmog zabija

Od poniedziałku 21 stycznia 2019 r. znów można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Program będzie realizowany do 2029 roku i ma budżet w wysokości 103 mld złotych.

Wnioski można składać w formie elektronicznej lub papierowej w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mogą to robić osoby fizyczne, które mają prawo własności lub są współwłaścicielami budynku. Maksymalne dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych pieców może wynieść nawet 53 tysiące złotych.

Jak wynika z informacji NFOŚiGW, do 31 grudnia 2018 r. wojewódzkie fundusze przyjęły w całym kraju ponad 25 tysięcy wniosków. Program największym zainteresowaniem cieszy się na Śląsku i na Mazowszu, gdzie złożono odpowiednio 3,5 tys. oraz 2,3 tys. wniosków. W sumie z beneficjentami podpisano przeszło 100 umów na kwotę ponad 1 miliona złotych dofinansowania.

Walka za smogiem

Program Czyste Powietrze to jeden z elementów wojny ze smogiem. Będzie realizowany do 2029 roku. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł.

Program jest realizowany przez 12 lat, z czego przez 10 lat będzie można składać wnioski. Według Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymiana pieców i termomodernizacja będzie dotyczyła około 4 mln budynków.

Na początku roku fundusz wstrzymał przyjmowanie wniosków. Potrzebne było dostosowanie programu "Czyste powietrze" do przepisów wchodzącej w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowaniem systemu informatycznego. "Była to swego rodzaju przerwa techniczna"– powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dodał też, że celem programu jest poprawa jakości powietrza w Polsce, a prowadzone działania są "z myślą o przyszłych pokoleniach".

Z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 45-50 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiada sektor bytowo-komunalny oraz transport.

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI

Autor: kris/mmh / Źródło: tvn24bis.pl