Nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej. Zielone światło od prezydenta

Z kraju

Morawiecki o zmianach dla rolnikówTVN24 BiS
wideo 2/6

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą pomocy przy zbiorach, która wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.

Chodzi o uchwaloną 13 kwietnia 2018 r. nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

Nowy typ umowy

Nowe przepisy stwarzają nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, tzn. umowę o pomocy przy zbiorach, która umożliwia wyeliminowanie, po pierwsze, zatrudniania na czarno pomocników rolników, a po drugie, zawieranie z nimi umów o dzieło, które nie oddają charakteru pomocy przy zbiorach, ale przede wszystkim nie są objęte ubezpieczeniem. Umowa z pomocnikiem rolnika może być zawarta na 180 dni. Według znowelizowanej ustawy pomocnik rolnika przy zbiorach podlega z mocy ustawy ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu w zakresie uprawnień do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Obowiązkiem rolnika jest zgłoszenie pomocnika rolnika do ubezpieczenia społecznego w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach oraz opłacanie składki za dany miesiąc, na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Obecnie wysokość składki zdrowotnej wynosi 142 zł, a wypadkowej 42 zł, czyli obciążenie dla rolnika wyniesie 184 zł miesięcznie.

Obowiązki rolnika

Nowelizacja ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza opodatkowanie dochodów pomocnika rolnika. Obowiązkiem rolnika będzie sporządzenie informacji o wysokości przychodów z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach na formularzu PIT-8C i przesłanie jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego. Z nowego rozwiązania będą mogli korzystać m.in. Ukraińcy. Według szacunków pracę rolnictwie w Polsce podejmuje ok. 500 tys. obywateli tego kraju. Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących obowiązków np. prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojewody czy starosty, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Autor: msz//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock