Pracownicze Plany Kapitałowe ruszyły na dobre. Nowe dane

Z kraju

Bartosz Marczuk o PPKtvn24bis
wideo 2/12

Pracownicze Plany Kapitałowe ruszyły wprawdzie w połowie roku, jednak dopiero w październiku i listopadzie z pensji pracowników zostały pobrane pierwsze wpłaty na PPK. Jak poinformował na Twitterze szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, obecnie w programie uczestniczy milion pracowników z największych firm. Ta liczba codziennie rośnie, a partycypacja na pierwszym etapie będzie znana do połowy grudnia - dodał.

"Pierwszy milion uczestników PPK! Miło mi poinformować, że (...) liczba pracowników oszczędzających w PPK zgłoszonych przez pracodawców 250+ do PFR przekroczyła milion. Ta liczba codziennie rośnie, a partycypację na I etapie poznamy do połowy XII" - napisał na Twitterze Borys.

W kolejnych wpisach szef PFR wyjaśnił, że uprawnionych pracowników do przystąpienia do PPK w największych firmach bez Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) jest ok 2,9 mln. Funkcjonowanie w firmie PPE zwalnia pracodawcę z oferowania pracownikom PPK.

Paweł Borys podkreślił, że z obecnych danych nie można jeszcze wyciągać wniosków w sprawie poziomu uczestnictwa w PPK. To nie są dane o partycypacji. Ta będzie za około dwa tygodnie - po tym, jak agenci transferowi przekażą nam pełne dane - tłumaczył.

Wcześniejsze szacunkowe dane wskazywały na partycypację w PPK na poziomie 30-40 proc.

O PPK

PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania, który ma być tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Od 1 lipca tego roku jako pierwsze do systemu weszły największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób.

Potem, co pół roku - do stycznia 2021 r. - system będzie wprowadzany w coraz mniejszych firmach. Polski Fundusz Rozwoju, który jest odpowiedzialny za uruchomienie i wdrożenie PPK zakłada, że systemem docelowo zostanie objętych nawet 7-8 mln osób. Do 25 września firmy, które na 31 grudnia 2018 r. zatrudniały ponad 250 pracowników, były do 25 października zobowiązane na zawarcia z instytucją finansową umowy na zarządzanie PPK. Następnie najpóźniej do 12 listopada 2019 r. firmy były zobowiązane do zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Zgodnie z przepisami, pierwsze wpłaty do PPK pracodawca powinien naliczyć i pobrać już od pierwszego wynagrodzenia, wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie o PPK. Wpłaty należy przekazać do instytucji finansowej począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK. Mniejsi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 50 osób według stanu na 30 czerwca 2019 r., zostaną włączeni w program PPK od 1 stycznia 2020 r.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock