PGE podpisał z BGK umowę kredytową na 1 mld zł

Z kraju

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę kredytową z BGK o wartości 1 mld zł

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę kredytową z BGK o wartości 1 mld zł w ramach programu "Inwestycje polskie". Pieniądze mają być przeznaczone na współfinansowanie programu inwestycyjnego spółki oraz jej bieżącej działalności.

Jak poinformował w czwartek BGK, celem kredytu jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych. "Mają one przyczynić się do wzrostu PKB oraz tworzenia nowych miejsc pracy" - podkreślił bank. Kredyt został udzielony do 31 grudnia 2027 r.

Grupa Kapitałowa PGE realizuje program inwestycyjny na lata 2014-2020 o wartości ok. 50 mld zł. Na budowę nowych i modernizację istniejących aktywów wytwórczych planuje wydać ok. 30 mld zł. Spółka buduje m.in. nowe bloki węglowe w elektrowniach w Opolu i Turowie. W segmencie energetyki odnawialnej, na koniec 2015 r., zamierza przekroczyć poziom 500 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej.

Modernizacja

- Do tej pory BGK zaangażował 3,5 mld zł w modernizację i rozwój sektora energetyki, który skutecznie wspieramy w ramach programu "Inwestycje polskie" – zaznaczył cytowany w komunikacie wiceprezes BGK Piotr Lasecki.

Program "Inwestycje polskie" jest skierowany do prywatnych i państwowych przedsiębiorców oraz samorządów. Bank Gospodarstwa Krajowego i spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe zapewniły dotąd finansowanie 89 projektów infrastrukturalnych na łączną kwotę 21,3 mld zł. BGK ułatwił przedsiębiorcom z sektora MŚP sięgnięcie po kredyty inwestycyjne i obrotowe o wartości 27 mld zł.

Autor: /gry / Źródło: PAP