Odmowa pomocy covidowej. Rzecznik przedsiębiorców apeluje do ministra

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Morawiecki podał harmonogram odmrażania gospodarkiTVN24
wideo 2/11
TVN24Morawiecki podał harmonogram odmrażania gospodarki

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wnioskuje do ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina o wprowadzenie możliwości złożenia odwołania od odmowy udzielenia pomocy covidowej.

"W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o podjęcie działań w celu ochrony praw przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie udzielane przez dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy oraz starostów w drodze umowy, którym dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy lub wykonujący zadania starosty dyrektor powiatowego urzędu pracy odmówił udzielenia wnioskowanej pomocy" – napisano w komunikacie.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO

"Brak jednoznacznych regulacji"

Dalej czytamy, iż "z licznych sygnałów napływających do Biura Rzecznika MŚP od przedsiębiorców z sektora MŚP wynika, że jeżeli po wstępnej ocenie wniosku organ stwierdzi, iż wnioskodawca nie spełnia wymogów uzyskania przedmiotowej pomocy, przedsiębiorca nie posiada środka prawnego pozwalającego na poddanie weryfikacji negatywnego stanowiska organu".

Według Adama Abramowicza "jest to nieprawidłowe". "Brak jednoznacznych ustawowych regulacji w zakresie formy odmowy udzielenia wsparcia i możliwości odwołania od negatywnego rozstrzygnięcia wydanego przez dyrektora urzędu pracy pozbawia przedsiębiorców instrumentów obrony swoich praw" – stwierdził rzecznik w komunikacie.

Udzielanie wsparcia

Dodał, że "udzielanie wsparcia przez dyrektorów urzędów pracy odbywa się dwuetapowo". "W pierwszej kolejności organ rozpatruje wniosek, tzn. ocenia czy wnioskodawca spełnia kryteria do uzyskania pomocy. W przypadku weryfikacji negatywnej organ odmawia uwzględnienia wniosku. Natomiast w sytuacji, gdy wniosek zostaje uwzględniony następuje kolejny etap – zawarcie umowy z przedsiębiorcą" – zauważył Rzecznik MŚP.

W jego ocenie "we wstępnej fazie rozpatrywania wniosku organ administracji publicznej rozstrzyga władczo o zawarciu lub odmowie zawarcia umowy". "Mamy tutaj do czynienia z procedurą administracyjną, która w przypadku odmowy (...) powinna zakończyć się w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie" – czytamy w komunikacie.

Abramowicz jest zdania, że "w przypadku form wsparcia, o które przedsiębiorcy mogą ubiegać się w urzędach pracy koniecznym jest wprowadzenie analogicznych rozwiązań prawnych jak to ma miejsce na przykład w przypadku zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS".

"Odmowa przyznania wnioskowanej pomocy powinna następować w drodze decyzji, od której wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do wniesienia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy" – napisano.

TREŚĆ WNIOSKU >>>

Autor:kris/ToL

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty: