100 dni Kopacz: nadszedł czas działania. Śląsk będzie centrum polskiego przemysłu, powstanie nowy system podatkowy

Z kraju

tvn24Kopacz: na początku marca kompleksowy program przemysłowy dla Śląska

Na początku marca przedstawimy program stworzenia na Śląsku mocnego centrum polskiego przemysłu - powiedziała w środę na konferencji premier Ewa Kopacz. Dodała, że w środę rząd przyjął program naprawczy dla Kompanii Węglowej. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej premier podsumowała 100 dni swoich rządów. Wśród zadań rządu wymieniła m.in. pakiet ustaw rodzinnych, nową ordynację podatkową, Kodeks budowlany, inwestycje w energetykę czy fundusz stabilizacji dochodów rolniczych.

Jak powiedziała Kopacz, z przyjętym w środę programem powiązana jest nowa propozycja, która ma zostać przedstawiona mieszkańcom Śląska. - Propozycją, aby ze Śląska stworzyć takie mocne centrum polskiego przemysłu. Czyli tam gdzie będziemy w tej chwili wygaszać kopalnie, tam rozszerzymy działalność strefy gospodarczej. (...) Tam gdzie mamy przemysł (...)ciężki, hutniczy, wysoko energochłonny, tam trzeba wspierać i będziemy to robić. Na początku marca przedstawimy takie rozwiązania - powiedziała Kopacz.

Wsparcie konieczne

Premier dodała, że takie wsparcie jest potrzebne po to, aby ceny energii dla polskich hut - które niekiedy przewyższają ceny energii w takich krajach jak Niemcy, czy Hiszpania - były zdecydowanie niższe. - Ponieważ za chwilę będziemy mieli problem wycofywania się inwestorów z tychże obszarów naszego przemysłu. Chcemy być pół kroku do przodu - powiedziała. Kopacz poinformowała, że rząd przyjął program naprawy Kompanii Węglowej. Zapowiedziała, że projekt zmian w ustawie o górnictwie węgla kamiennego trafi do Sejmu w czwartek lub piątek". Dodała, że węgiel jest fundamentem polskiej energetyki. - Kiedy w listopadzie (2014 roku - red.) dowiedzieliśmy się, że zabraknie pieniędzy na wypłaty dla górników tuż przed świętami, że zabraknie na wypłacenia dla nich tak ważnej barbórki, kiedy dowiedzieliśmy się na koniec listopada, że strata kopalni w Kompanii Węglowej - a tych kopalni jest 14 - sięga 400 mln zł, a dopłata do każdej wydobytej tony węgla to 65 zł, to wiedzieliśmy, że czas rozmowy o polskim górnictwie minął, że przyszedł czas na działania - powiedziała Kopacz. - Były tylko dwie drogi, pierwsza droga to ta, która dotychczas była stosowana, czyli systematyczne doprowadzenie dodatkowych pieniędzy z budżetu państwa do polskiego górnictwa i trwanie albo też droga zdecydowanie trudniejsza wymagająca kompleksowego rozwiązania, wymagająca determinacji. Wybrałam tę drugą - podkreśliła Kopacz.

Duża konsolidacja

Jak zapowiedziała premier, decyzja o zlikwidowaniu Kompanii Węglowej i zastąpieniu jej nową spółką doprowadzi do konsolidacji przemysłu energetycznego z przemysłem górniczym. - Decyzja o naprawie polskiego górnictwa, o naprawie sytuacji w Kompanii Węglowej, tak naprawdę o zlikwidowaniu Kompanii Węglowej, ale zastąpieniu jej nową spółką i przeprowadzenie tego trudnego, ale koniecznego procesu, doprowadzi do konsolidacji przemysłu energetycznego z przemysłem górniczym - powiedziała Kopacz na konferencji prasowej. - W tym cały problem, żeby łączyć zdrową, wydolną energetykę ze zdrowym organizmem, jakim będą rentowne kopalnie. Dlatego też ten program będzie poprzedzony - przed negocjacjami - informacją ministra skarbu na temat konsolidacji przemysłu energetycznego - dodała.

Pieniądze z Unii i budżet

Omawiając inne działania rządu premier poinformowała, że w latach 2014-2023 środki publiczne na działania z zakresu polityki rozwoju mogą wynieść powyżej 400 miliardów zł. Premier zaznaczyła, że od października do grudnia 2014 roku rząd podpisał z samorządami 16 kontraktów terytorialnych określających priorytetowe inwestycje finansowane z budżetu UE. Ewa Kopacz przypomniała, że w listopadzie i grudniu ub.r. Komisja Europejska zatwierdziła 7 z 16 programów regionalnych; wartość programów to ponad 14 mld euro. Kopacz mówiła też o budżecie państwa na 2015 r., który uchwalił już Sejm; przypomniała, że deficyt budżetowy w tym roku wyniesie poniżej 3 proc. PKB, co pozwoli Polsce wyjść z procedury nadmiernego deficytu. - Dużo niższym deficytem niż planowano zamknęliśmy budżet państwa w roku 2014. To był efekt nie tylko dobrej realizacji budżetu, ale także wynik racjonalnej i oszczędnej polityki wydatkowej państwa - oceniła.

Podatki po nowemu

Szefowa rządu zapowiedziała także, że założenia do projektu nowej ordynacji podatkowej pojawią się jeszcze przed marcem. - Nowe przepisy podatkowe mają być przede wszystkim jasne, precyzyjne i przyjazne dla uczciwych podatników - powiedziała premier. Jak przypomniała, nad nową ordynacją podatkową pracuje w tej chwili komisja kodyfikacyjna ogólnego prawa podatkowego. Kopacz podkreśliła, że założenia miały pojawić się w marcu, ale będą gotowe wcześniej. Komisja kodyfikacyjna - poinformowała premier - "dzisiaj zadeklarowała, że ten termin będzie znacznie przyspieszony". - Kodeks będzie się wiązał również z długim vacatio legis, ale wprowadzenie nowej ordynacji podatkowej musi się też wiązać z całą masą przepisów przejściowych. Przepisy przejściowe muszą być wprowadzone systematycznie, nie można wprowadzać chaosu i bałaganu - zaznaczyła. Szefowa rządu stwierdziła też, że wprowadzenia nowych przepisów "nie podjęli się wszyscy przed nią". - Od 17 lat mamy tę samą ordynację podatkową, którą systematycznie w różnych obszarach nowelizujemy. Dzisiaj chciałabym, by ta nowa ordynacja podatkowa była dopracowana, ale też przyjazna podatnikom - zadeklarowała premier.

Kopacz o zmianach w podatkachtvn24

E-podatki i administracja

Wśród deklaracji na ten rok pojawił się też system e-podatki, dzięki któremu każdy będzie miał łatwy dostęp do swojego konta podatnik - powiedziała premier. Poinformowała, że do końca stycznia rząd zaprezentuje program poprawiający jakość obsługi przez urzędników. Kopacz powiedziała ponadto w środę, że w MSW trwają prace nad zmianą zasad naliczania dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy; będą dotyczyły policji, państwowej straży pożarnej, straży granicznej i BOR. Poinformowała, że wejdą w życie w tym roku. Według premier, zaplanowane zmiany mają motywować funkcjonariuszy i zachęcać ich do dłuższego pozostawania w służbie. Szefowa rządu mówiła też o tym, że w budżecie na 2015 rok na zakupy sprzętu w służbach podległych MSW zaplanowano prawie 400 mln zł, około 100 mln zostanie przeznaczonych na wymianę policyjnej floty. - Straż graniczna dla odmiany zostanie doposażona w bezzałogowe statki powietrzne, a państwowa straż pożarna - w nowe samochody m.in. ratowniczo-gaśnicze - dodała. Kopacz przypomniała również o zatwierdzeniu programu operacyjnego "Polska cyfrowa".

Prawo budowlane

Ewa Kopacz poinformowała także, że w pierwszym kwartale 2015 roku przedstawiony zostanie kompleksowy projekt Kodeksu budowalnego. - Zasadnicza koncepcja Kodeksu budowlanego z naciskiem na księgę budowlaną, zostanie przedstawiona w pierwszym kwartale 2015 roku - powiedziała.

Szefowa rządu zapewniła, że księga budowlana "będzie zawierać kompleksową regulację procesu budowalnego, wykorzystując m.in. orzeczenia sądów administracyjnych". Dodała, że projekt uwzględni też rozwiązania proponowane w projekcie nowelizacji prawa budowlanego, nad którym pracuje obecnie Sejm, a który przewiduje m.in. uproszczenia dla inwestycji takich, jak zabudowa rodzinna. Szefowa rządu przypomniała też, że 9 grudnia ub.r. rząd przyjął poprawki do obywatelskiego projektu nowelizacji prawa budowalnego, które "mają ochronić przed rozbiórką ok. 900 tys. budynków, które na podstawie dotychczasowych przepisów są samowolą budowlaną".

Inwestycje w energetyce

Odnosząc się z kolei do obszaru energetyki Kopacz zaznaczyła, że trwa budowa bloków energetycznych na terenie elektrowni Jaworzno III i Opole II. - Dzięki inwestycji w Jaworznie postanie jeden z największych w kraju bloków energetycznych, który zapewni energię dla 2,5 mln gospodarstw domowych - mówiła premier. - Elektrownia Opole II to największa inwestycja przemysłowa Polsce po 1989 roku, która zapewni stabilne dostawy do 4 mln gospodarstw - dodała szefowa rządu. Podkreśliła, że nowy blok - zapewniający energię elektryczną dla 75 tys. gospodarstw - zostanie oddany do użytku również w Rzeszowie.

Dla rolników

Premier zapowiedziała również, że zostanie utworzony fundusz stabilizacji dochodów rolniczych przeznaczony dla tych rolników, którzy ponieśli niezależne od swoich działań straty. Jak mówiła, w latach 2014-2020 Polska ma do wykorzystania 13,5 mld euro na rolnictwo; także na modernizację i zwiększenie konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych. Ponadto - mówiła premier - powstanie fundusz stabilizacji dochodów rolniczych. - Właśnie w dniu dzisiejszym rząd przyjął projekt ustawy o powołaniu tego funduszu - poinformowała. Dodała, że fundusz będzie administrowany przez Agencję Rynku Rolnego.

Rynki dla polskiej żywności

Szefowa rządu zapewniła, że ministerstwo rolnictwa szuka też rynków zbytu dla "dobrej, polskiej żywności" - dzięki czemu np. polskie jabłka będą mogły trafiać do Kanady i Singapuru, a także - być może - do Indii. Według Kopacz trwają negocjacje w tej sprawie. Premier zapowiedziała także, że w 2015 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego będzie przeznaczone 3 mld 266 mln zł, czyli - jak mówiła - o 10 proc. więcej niż w poprzednim roku. To - zdaniem premier - najwyższy w historii poziom finansowania polskiej kultury. - Zbliżamy się do 1 proc. z budżetu na kulturę, czyli realizacji najważniejszego postanowienia umowy społecznej, zawartej z obywatelami kultury - zaznaczyła Kopacz.

Autor: mn / Źródło: PAP

Tagi:
Raporty: