KNF: zarządca komisaryczny w Twojej SKOK

Z kraju

tvn24KNF: zarządca komisaryczny w Twojej SKOK

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie ustanowiła z dniem 25 maja br, zarządcę komisarycznego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej w Kędzierzynie–Koźlu (Twojej SKOK) - podała KNF w środowym komunikacie.

Na zarządcę komisarycznego w Twojej SKOK został powołany Tomasz Łopianiak - poinformowała KNF. Jak podkreślono "jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji". "Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy" - podkreślił KNF w komunikacie. Według KNF zarządca komisaryczny został zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego Twojej SKOK na dzień objęcia funkcji oraz do poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta.

Bez wpływu na członków kasy

Zarządca ma również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy lub opracować i uzgodnić z KNF program postępowania naprawczego, którego "realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy". Zarządca ma kierować procesem restrukturyzacji oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą spółdzielczej kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych - dodaje komisja. KNF zaznacza jednocześnie, że jej decyzja "nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK". "Spółdzielcza kasa nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie" - podkreślono.

"Głęboka niewypłacalność". Upada kolejny SKOK:

"Głęboka niewypłacalność". Upada kolejny SKOKTVN24 BiS

Autor: km / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24