Z kraju

SKOK Polska upada. Co z klientami?

Z kraju

tvn24Co z pieniędzmi osób oszczędzających w SKOK Polska?

SKOK Polska jest niewypłacalny - uznała Komisja Nadzoru Finansowego, która zawiesiła działalność instytucji finansowej. Na kontach spółdzielczej kasy 15,8 tys. klientów zgromadziło 172,9 mln zł. Co z ich pieniędzmi? Wyjaśniamy.

Aktualnie depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,8 tys. członków SKOK Polska wynoszą 172,9 mln zł.

Kto odzyska pieniądze?

Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. Oznacza to, że w drugiej połowie marca klienci będą mogli odzyskać swoje oszczędności. Zgodnie z przepisami w całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości 100 tysięcy euro (tj. 423.950,00 zł), niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku. Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. z dnia 23 listopada 2015 r. - podaje BFG.

Procedura

Zaraz po uruchomieniu procedury przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, klienci będą mogli wraz z dowodem tożsamości udać do placówek banku, z którym BFG będzie współpracować. I tam, "bez zbędnych formalności" będą mogli pobrać środki w gotówce lub przelać na rachunek. Osoby, które na kontach upadającej kasy miały więcej oszczędności niż wynoszą państwowe gwarancje (czyli ponad 400 tys. złotych) będą mogły dochodzić tej wierzytelności od banku w procedurze upadłościowej. Oznacza to, że gdy sąd ogłosi upadłość banku, wyznaczy też termin na zgłoszenie takiej wierzytelności. Natomiast wypłaty będą realizowane pod nadzorem sędziego komisarza.

Decyzja KNF

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zawiesiła z dniem 25 lutego 2016 roku działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Polska w Warszawie (SKOK Polska) oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy. W związku z głęboką niewypłacalnością SKOK Polska ujawnioną przez zarządcę komisarycznego oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji wobec odmowy udzielenia pomocy finansowej przez Kasę Krajową i brakiem zgody banków na przejęcie SKOK Polska, jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności SKOK Polska i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) - tłumaczy KNF.

"Głęboka niewypłacalność". Wniosek o upadłość SKOK Polska
"Głęboka niewypłacalność". Wniosek o upadłość SKOK PolskaTVN24 BiS

Autor: msz//km / Źródło: tvn24bis.pl,

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości