Szybciej do lotniska. Drugie podejście do rozbudowy ekspresówki

Z kraju

Adamczyk o poszerzeniu A2TVN24 BiS
wideo 2/6

Wraca temat budowy około 9,7 kilometra drugiej jezdni drogi ekspresowej S1, wiodącej do portu lotniczego Pyrzowice-Katowice. Ponowny przetarg prowadzi katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Chodzi o rozbudowę głównej trasy prowadzącej do lotniska Katowice - od węzła dwujezdniowych dróg nr 1 i 86 w miejscowości Podwarpie do węzła Lotnisko (z drogą nr 913). Pierwsza jezdnia tego liczącego około 9,5 km odcinka jest otwarta od listopada 2006 roku. Ruch odbywa się tam w obu kierunkach, co pewien czas dochodzi do poważnych wypadków. Odcinek S1 Pyrzowice - Podwarpie to także jeden z czterech fragmentów S1 przeznaczonych do realizacji (budowy lub rozbudowy) w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku).

Unieważniony przetarg

Pierwszy, trwający ponad dwa lata, przetarg na rozbudowę tego odcinka S1, został unieważniony w grudniu ubiegłego roku. Najpierw wybrany w postępowaniu wykonawca z najkorzystniejszą ofertą nie zdecydował się na podpisanie umowy, potem zrezygnowali z tego wszyscy pozostali wykonawcy, których oferty były brane pod uwagę. GDDKiA prowadziła tamto postępowanie w trybie przetargu ograniczonego od października 2015 roku. W pierwszym etapie składano wnioski o dopuszczenie do udziału. Do drugiego etapu zaproszono 20 wykonawców, którzy spełnili określone kryteria. Pierwotnie podpisanie umowy GDDKiA przewidywała na grudzień 2016 roku. Katowicki oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszą ofertę na początku lipca 2017 roku. Opiewała ona na 76,8 mln zł brutto. W listopadzie ubiegłego roku Dyrekcja informowała jednak, że wybrany wykonawca odstąpił od podpisania umowy, uzasadniając to zmianą uwarunkowań rynkowych, związanych ze wzrostem czynników cenotwórczych, w tym dostępnością podwykonawców. W tej sytuacji GDDKiA zamierzała skorzystać z możliwości danej w Prawie zamówień publicznych i dokonać wyboru kolejnej oferty bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny – zwracając się do pozostałych wykonawców. Wszyscy pozostali wykonawcy (najdroższa oferta opiewała na 104,4 mln zł) poinformowali jednak zamawiającego, że nie są zainteresowani zawarciem umowy.

O inwestycji

W tej sytuacji tamten przetarg unieważniono, a obecnie ogłoszono nowy. Obejmuje on liczącą około 9,7 km drugą jezdnię tego odcinka S1, a także między innymi pięć wiaduktów, most i dostosowanie istniejącego węzła Mierzęcice. Część istniejącej od kilku lat infrastruktury pierwszej jezdni (np. wiadukty nad trasą) uwzględnia przygotowywaną teraz inwestycję, jednak w zakresie na przykład odwodnienia będzie ona teraz rozbudowywana. Przetarg prowadzony jest w trybie nieograniczonym. Oferty oceniane będą pod kątem dwóch kryteriów: cenowym (do 60 punktów) oraz jakościowym (do 40 punktów). Na to drugie będą składały się: termin realizacji kontraktu (do 13 punktów), personel wykonawcy (do 10 punktów) właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni (do 9 punktów) oraz równość podłużna nawierzchni (do 8 punktów). Obecny termin otwarcia ofert ustalono na 12 kwietnia br. Okres realizacji zamówienia wyznaczono na 23 miesiące, bez sezonu zimowego (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji to 20 miesięcy (za takie skrócenie terminu oferenci otrzymają 13 punktów).

Dojazd do lotniska

Druga jezdnia odcinka S1, która powstanie od Podwarpia, przejdzie na węźle Lotnisko w istniejący już dwujezdniowy, liczący około 1,9 km odcinek S1 do węzła Pyrzowice, który kończy obecnie istniejący południowy fragment autostrady A1 (teraz wiedzie stamtąd do czeskiej granicy w kierunku Ostrawy; powstaje natomiast fragment na północ, w stronę Częstochowy).

Mapa stanu budowy dróg w województwie śląskimGDDKiA

Obecny PBDK zakłada również przebudowę do standardu drogi ekspresowej obecnej kolizyjnej dwujezdniowej "jedynki" od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7,7 km; trwa projektowanie), budowę nowego odcinka Mysłowice - Bielsko-Biała (ok. 40 km, oczekuje na tzw. koncepcję programową), a także budowę ok. 8,5-kilometrowego tzw. obejścia Węgierskiej Górki (trwa przetarg na budowę). Ekspresowa trasa S1 w województwach śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice - Podwarpie (jedna jezdnia), Dąbrowa Górnicza - Tychy, a także Bielsko-Biała - Przybędza oraz Milówka - Zwardoń. Według obecnych planów cała S1 w województwie śląskim ma być gotowa do 2022 roku.

Autor: mb//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock